เนื้อเพลง Back Home คำอ่านไทย Brian Wilson

Yeah yeah yeah
( เย่ เย่ เย่)
Well I’m going back this summer to Ohio
(เวลล แอม โกอิ้ง แบ็ค ดิส ซั๊มเม่อร์ ทู โอฮายโอ้)
I’m gonna seek out all my friends I’ve always known
(แอม กอนนะ ซี๊ค เอ๊าท ดอร์ มาย เฟรน แอฝ ออลเว โนน)
I’m goin’ back to that farm that I remember
(แอม โกอิน แบ็ค ทู แดท ฟาร์ม แดท ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
Well I’m goin’ to spend this summer back home
(เวลล แอม โกอิน ทู สเพ็นด ดิส ซั๊มเม่อร์ แบ็ค โฮม)

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
Back home [back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
Back home [back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])

I’m gonna get up every morning before the roosters
(แอม กอนนะ เก็ท อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง บีฟอร์ เดอะ รูซเทอะ)
I’ll run downstairs fix my breakfast all alone
(อิลล รัน ดาวสแตร์สฺ ฟิกซ์ มาย บเรคฟัซท ดอร์ อะโลน)
I’ll milk those cows feed the chickens and the horses
(อิลล มิลค์ โฑส คาว ฟี เดอะ ชีคเค็น แซน เดอะ ฮอร์ส)
Well I’m gonna spend this summer back home
(เวลล แอม กอนนะ สเพ็นด ดิส ซั๊มเม่อร์ แบ็ค โฮม)

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
Back home [back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
Back home [back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])

I’ll eat everything that Ma puts on the table
(อิลล อี๊ท เอ๊วี่ติง แดท มา พุท ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
When I get back you won’t believe how I’ve grown
(เว็น นาย เก็ท แบ็ค ยู ว็อนท บีลี๊ฝ ฮาว แอฝ กโรน)
I’ll hit the sack early everynight thinkin’ ’bout tomorrow whoa oh
(อิลล ฮิท เดอะ แซ๊ค เอ๊อรํลี่ เอฟรี่ไนท์ ติ้งกิน เบาท ทูม๊อโร่ว โว้ว โอ)
Well I’m gonna spend this summer back home
(เวลล แอม กอนนะ สเพ็นด ดิส ซั๊มเม่อร์ แบ็ค โฮม)
Back home, back home, back home
(แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม)

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
That’s what I’m gonna do that’s where I’m gonna be, that’s this summer
(แด้ท ว๊อท แอม กอนนะ ดู แด้ท แวร์ แอม กอนนะ บี , แด้ท ดิส ซั๊มเม่อร์)
Back home [back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
Gonna get up, gonna get up, gonna get up every morning
(กอนนะ เก็ท อั๊พ , กอนนะ เก็ท อั๊พ , กอนนะ เก็ท อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง)
Back home [back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
Hey woo feels okay back home
(เฮ วู ฟีล โอเค แบ็ค โฮม)
Back home [back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])

Back home [back home, back home, back home]
(แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม , แบ็ค โฮม ])
I’ll spend my summer [back home]
(อิลล สเพ็นด มาย ซั๊มเม่อร์ [ แบ็ค โฮม ])
Back home
(แบ็ค โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Home คำอ่านไทย Brian Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น