เนื้อเพลง Amarillo Sky คำอ่านไทย Jason Aldean

He gets up before the dawn;
( ฮี เก็ท อั๊พ บีฟอร์ เดอะ ดอว์น 😉
Packs a lunch an’ a thermos full of coffee.
(แพ็ค ซา ลั้นช แอน อะ เธอโม ฟูล อ็อฝ คีอฟฟี่)
It’s another day in the dusty haze;
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อิน เดอะ ดัซทิ เฮส 😉
Those burnin’ rays are wearin’ down his body.
(โฑส เบินนิน เรย์ แซร์ เวียริน เดาน ฮิส บ๊อดี้)
The diesels worth the price of gold;
(เดอะ ดีเส็ล เวิร์ธ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ โกลด์ 😉
It’s the cheapest grain he’s ever sold,
(อิทซ เดอะ cheapest กเรน อีส เอ๊เฝ่อร์ โซลด ,)
But he’s still holdin’ on.
(บั๊ท อีส สทิลล โฮดดิน ออน)

He just takes the tractor another round,
(ฮี จั๊สท เท้ค เดอะ ทแรคเทอะ อะน๊าเทร่อร์ ราวนด ,)
An’ pulls the plow across the ground,
(แอน พูลล เดอะ พเลา อะคร๊อส เดอะ กราวนด์ ,)
And sends up another prayer.
(แอนด์ เซ็นด อั๊พ อะน๊าเทร่อร์ พเรเออะ)
He says: ” Lord, I never complain, I never ask: ‘Why?’
(ฮี เซย์ : ” หลอร์ด , ไอ เน๊เฝ่อร์ คอมเพลน , ไอ เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ : วาย)
” Please don’t let my dreams run dry,
(” พลีซ ด้อนท์ เล็ท มาย ดรีม รัน ดราย ,)
” Underneath, underneath this Amarillo Sky. ”
(” อันเดอะนีธ , อันเดอะนีธ ดิส Amarillo สกาย “)

That hail storm back in ’83,
(แดท เฮล สทอร์ม แบ็ค อิน 83 ,)
Sure did take a toll on his family.
(ชัวร์ ดิด เท้ค เก โทลล ออน ฮิส แฟ๊มิลี่)
But he stayed strong and carried on,
(บั๊ท ฮี สเทย์ สทรอง แอนด์ แคร์รี่ ออน ,)
Just like his Dad and Granddad did before him.
(จั๊สท ไล๊ค ฮิส แด๊ด แอนด์ แกรนแดด ดิด บีฟอร์ ฮิม)
On his knees every night,
(ออน ฮิส นี เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ,)
He prays: ” Please let my crops and children grow, ”
(ฮี เพรย์ : ” พลีซ เล็ท มาย ครอพ แซน ชีลดเร็น โกรว์ , “)
‘Cause that’s all he’s ever known.
(ค๊อส แด้ท ซอร์ อีส เอ๊เฝ่อร์ โนน)

He just takes the tractor another round,
(ฮี จั๊สท เท้ค เดอะ ทแรคเทอะ อะน๊าเทร่อร์ ราวนด ,)
An’ pulls the plow across the ground,
(แอน พูลล เดอะ พเลา อะคร๊อส เดอะ กราวนด์ ,)
And sends up another prayer.
(แอนด์ เซ็นด อั๊พ อะน๊าเทร่อร์ พเรเออะ)
He says: ” Lord, I never complain, I never ask: ‘Why?’
(ฮี เซย์ : ” หลอร์ด , ไอ เน๊เฝ่อร์ คอมเพลน , ไอ เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ : วาย)
” Please don’t let my dreams run dry,
(” พลีซ ด้อนท์ เล็ท มาย ดรีม รัน ดราย ,)
” Underneath, underneath this Amarillo Sky. ”
(” อันเดอะนีธ , อันเดอะนีธ ดิส Amarillo สกาย “)

[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค ])

An’ he takes the tractor another round. [Another round.]
(แอน ฮี เท้ค เดอะ ทแรคเทอะ อะน๊าเทร่อร์ ราวนด [ อะน๊าเทร่อร์ ราวนด ])
Another round. [Another round.]
(อะน๊าเทร่อร์ ราวนด [ อะน๊าเทร่อร์ ราวนด ])
Another round.
(อะน๊าเทร่อร์ ราวนด)
An’ he takes the tractor another round, another round.
(แอน ฮี เท้ค เดอะ ทแรคเทอะ อะน๊าเทร่อร์ ราวนด , อะน๊าเทร่อร์ ราวนด)
He says: ” I never complain, I never ask: ‘Why?’
(ฮี เซย์ : ” ไอ เน๊เฝ่อร์ คอมเพลน , ไอ เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ : วาย)
” Please don’t let my dreams run dry,
(” พลีซ ด้อนท์ เล็ท มาย ดรีม รัน ดราย ,)
” Underneath, underneath this Amarillo Sky.
(” อันเดอะนีธ , อันเดอะนีธ ดิส Amarillo สกาย)
” Underneath this Amarillo Sky. ”
(” อันเดอะนีธ ดิส Amarillo สกาย “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amarillo Sky คำอ่านไทย Jason Aldean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น