เนื้อเพลง Take a Bath คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

Take a bath you dirty mother f*cker take a bath
( เท้ค เก บ๊าทร ยู เดอทิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เท้ค เก บ๊าทร)

whoaaaaoooo
(whoaaaaoooo)
[D-loc]
([ ดี loc ])
I’m all about my girls p*ssy
(แอม ออล อะเบ๊าท มาย เกิร์ล พี *ssy)
When I get down you know I get it wet
(เว็น นาย เก็ท เดาน ยู โนว์ ไอ เก็ท ดิธ เว๊ท)
I be workin it out every day and every night
(ไอ บี เวิคกิน หนิด เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Different sex be good
(ดีฟเฟอะเร็นท เซ็กซ บี กู๊ด)
Imma shoulder blade I’m built
(แอมมา โช๊ลเด้อร์ เบลด แอม บิลท)
You’ll respect my sh*t or you well get checked.
(โยว เรสเพ๊คท มาย ฌะ *ที ออ ยู เวลล เก็ท เช็ค)

I’m getting tired of playin these hoes
(แอม เกดดดิ้ง ไทร์ อ็อฝ เพลย์ยิน ฑิส โฮ)
all these dirty lil b*tches
(ออล ฑิส เดอทิ ลิล บี *tches)
all these scandles ass hoodrats
(ออล ฑิส scandles อาซ ฮูดัท)
It’s time for yall to hit the switches
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยอล ทู ฮิท เดอะ สวิทเชท)
Bounch out quick
(Bounch เอ๊าท ควิค)
My girl f*ck to s*ck a good d*ck
(มาย เกิร์ล เอฟ *ck ทู เอส *ck กา กู๊ด d*ck)
And don’t get slit because I got a ganster b*tch.
(แอนด์ ด้อนท์ เก็ท ซลิท บิคอส ไอ ก็อท ดา ganster บี *tch)

Baby listen up real quick
(เบ๊บี้ ลิ๊สซึ่น อั๊พ เรียล ควิค)
Hear I go about to talk about some natrual sh*t
(เฮียร ไอ โก อะเบ๊าท ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท ซัม natrual ฌะ *ที)
So listen to the flow while my d*cks in your mouth
(โซ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ โฟลว์ ไวล์ มาย d*cks ซิน ยุร เม๊าธ)
And we f*ckin on the couch
(แอนด์ วี เอฟ *ckin ออน เดอะ เคาช)
And I’m turnin you out the p*ssy like wooo
(แอนด์ แอม เทินนิน ยู เอ๊าท เดอะ พี *ssy ไล๊ค วู)
And I know that you love to come with me
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท ยู ลัฝ ทู คัม วิธ มี)
At the same time when I’m sweatin on your chest.
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ เว็น แอม สเวเดน ออน ยุร เชสทํ)
Got you meserized I can see it in your eyes
(ก็อท ยู meserized ดาย แคน ซี อิท อิน ยุร อาย)
You better tell those other guys that you belong to me.
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เทลล โฑส อ๊อเธ่อร์ กาย แดท ยู บีลอง ทู มี)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I don’t really care about your motha f*ckin past
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ยุร ม้อดา เอฟ *ckin พาสท์)
Or how yer last boyfriend that treated you like trash
(ออ ฮาว yer ล๊าสท บอยเฟรน แดท ทรี๊ท ยู ไล๊ค ทแร็ฌ)
Wanna keep it real I just hit that ass
(วอนนา คี๊พ อิท เรียล ไอ จั๊สท ฮิท แดท อาซ)
So stop the f*cking talking babe and go and take a bath
(โซ สท๊อพ เดอะ เอฟ *คิง ทอคอิง เบ้บ แอนด์ โก แอนด์ เท้ค เก บ๊าทร)
Bring it back clean I work it down slow
(บริง อิท แบ็ค คลีน นาย เวิ๊ร์ค อิท เดาน สโลว์)
I wanna take my time with you just to let you know
(ไอ วอนนา เท้ค มาย ไทม์ วิธ ยู จั๊สท ทู เล็ท ยู โนว์)
Your messin with a pimp here a certified pro
(ยุร เมซซิน วิธ อะ พิมพ เฮียร อะ เซอทิไฟ พโร)
And I wanna hear you scream like wooo wo wooo oo
(แอนด์ ดาย วอนนา เฮียร ยู สครีม ไล๊ค วู โว วู โอโอ)

[Richter]
([ Richter ])
Take a bath baby go and wash away your insecurities
(เท้ค เก บ๊าทร เบ๊บี้ โก แอนด์ ว๊อช อะเวย์ ยุร อินซีคิวริดีสฺ)
Go wash away your fears, wash away your enemy
(โก ว๊อช อะเวย์ ยุร เฟียร์ , ว๊อช อะเวย์ ยุร เอ๊นนิมี่)
Bring it back nice and fresh
(บริง อิท แบ็ค ไน๊ซ์ แอนด์ เฟรช)
For a player to play with
(ฟอร์ รา เพย์เยอร์ ทู เพลย์ วิธ)
P*ssy like a slip and slide with it’s riding on my d*ck wooooo
(พี *ssy ไล๊ค เก สลิ๊พ แอนด์ สไล๊ด วิธ อิทซ ไรดอิง ออน มาย d*ck wooooo)
Damn baby you so fine
(แดมนํ เบ๊บี้ ยู โซ ไฟน)
P*ssy look so good when you grindin up on mine
(พี *ssy ลุ๊ค โซ กู๊ด เว็น ยู กรี๊ดอิน อั๊พ ออน ไมน์)
That’s right baby work it nice and slow
(แด้ท ไร๊ท เบ๊บี้ เวิ๊ร์ค อิท ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์)
From the left to the right now work it to and fro oo
(ฟรอม เดอะ เล๊ฟท ทู เดอะ ไร๊ท นาว เวิ๊ร์ค อิท ทู แอนด์ ฟโร โอโอ)
You know that feels so bomb
(ยู โนว์ แดท ฟีล โซ บอมบฺ)
You know I wish I could f*ck you without a condom on
(ยู โนว์ ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เอฟ *ck ยู วิธเอ๊าท ดา คอนดอม ออน)
But it aint possible that sh*t just aint gonna happin
(บั๊ท ดิธ เอน พ๊อซซิเบิ้ล แดท ฌะ *ที จั๊สท เอน กอนนะ happin)
P*ssy after p*ssy I be magim mashin
(พี *ssy แอ๊ฟเท่อร พี *ssy ไอ บี magim แมชเชน)
If you got a golden ticket then let’s kick it treat it like I own it and straight get wicked
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา โกลเด็น ทิ๊คเค๊ท เด็น เล็ท คิ๊ค อิท ทรี๊ท ดิธ ไล๊ค ไก โอว์น หนิด แอนด์ สเทร๊ท เก็ท วิค)
Some say it’s the hoe in me but yo I can’t get enough
(ซัม เซย์ อิทซ เดอะ โฮ อิน มี บั๊ท โย ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
So baby go and take a bath and get ready to f*ck.
(โซ เบ๊บี้ โก แอนด์ เท้ค เก บ๊าทร แอนด์ เก็ท เร๊ดี้ ทู เอฟ *ck)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Daddy X]
([ แดดดิ เอ๊กซฺ ])
I guarantee you never met a g quite like me
(ไอ แกแรนที ยู เน๊เฝ่อร์ เม็ท ดา จี ไคว๊ ไล๊ค มี)
And I’ll step that with my money back guarantee
(แอนด์ อิลล สเท็พ แดท วิธ มาย มั๊นนี่ แบ็ค แกแรนที)
Qualified to fullfill your wildest fantesys
(ควอลอิไฟด ทู fullfill ยุร วายเดรส fantesys)
And when the sun comes up I’ll let you get a little sleep
(แอนด์ เว็น เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิลล เล็ท ยู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล สลี๊พ)
Recharge your battaries cause Imma but you to the test
(รีชารจ ยุร battaries ค๊อส แอมมา บั๊ท ยู ทู เดอะ เทสท์)
Lets get it startin with one week and never leave this bed
(เล็ท เก็ท ดิธ สตาร์ดิน วิธ วัน วี๊ค แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ดิส เบ๊ด)
I’ll knock your other lovers flat
(อิลล น๊อค ยุร อ๊อเธ่อร์ ลัฝเออะ แฟลท)
F*ck them out your head
(เอฟ *ck เด็ม เอ๊าท ยุร เฮด)
Your be screamin talkin marrage next you wanna have my kids.
(ยุร บี สครีมมิน ทอคกิ่น marrage เน๊กซท ยู วอนนา แฮ็ฝ มาย คิด)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[x2]
([ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take a Bath คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น