เนื้อเพลง Da Sh*t คำอ่านไทย The Game

[Intro:]
( [ อินโทร : ])

Now where’s the sh*t?
(นาว แวร์ เดอะ ฌะ *ที)
The sh*t?
(เดอะ ฌะ *ที)
The sh*t!
(เดอะ ฌะ *ที !)
N*gga whatsup man?
(เอ็น *gga whatsup แมน)
Come on kill that noise man, let’s just get the sh*t,
(คัมมอน คิลล์ แดท น๊อยส แมน , เล็ท จั๊สท เก็ท เดอะ ฌะ *ที ,)
Don’t worry, you’ll get the sh*t,
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , โยว เก็ท เดอะ ฌะ *ที ,)
You’ll be,
(โยว บี ,)
Knee deep in sh*t!
(นี ดี๊พ อิน ฌะ *ที !)

[Chorus: [The Game]]
([ ค๊อรัส : [ เดอะ เกม ] ])

I’m a G, you can’t see me,
(แอม มา จี , ยู แค็นท ซี มี ,)
That must be, why you’re talkin’ [Shut your mouth b*tch]
(แดท มัสท์ บี , วาย ยัวร์ ทอคกิ่น [ ชั๊ท ยุร เม๊าธ บี *tch ])
I’m the sh*t, and you know,
(แอม เดอะ ฌะ *ที , แอนด์ ยู โนว์ ,)
It, never stops, there’s no stoppin’ [It don’t stop *****z]
(อิท , เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ , แดร์ โน สตอปพิน [ อิท ด้อนท์ สท๊อพ *****ซี ])
Light a lo’, blow a smoke, oh,
(ไล๊ท ดา โล , โบลว์ อะ สโม๊ค , โอ ,)
As I cruise, streets of Compton
(แอส ซาย ครู้ยสํ , สทรีท อ็อฝ คอมตัน)
[Roll out the six fo, six trey, glass house, ’57 Chevelot, tell them *****z]
([ โรลล เอ๊าท เดอะ ซิกซ์ โฟ , ซิกซ์ เทรย์ , กล๊าสส เฮ้าส , 57 Chevelot , เทลล เด็ม *****ซี ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])

I let the whole world know that I can’t be stopped,
(ไอ เล็ท เดอะ โฮล เวิลด โนว์ แดท ไอ แค็นท บี สต๊อปพฺ ,)
Even without Doc I’m still from the [Streets of Compton],
(อี๊เฝ่น วิธเอ๊าท ด็อค แอม สทิลล ฟรอม เดอะ [ สทรีท อ็อฝ คอมตัน ] ,)
Yeah ***** I said it, and I’ma stay on top,
(เย่ ***** ไอ เซ็ด ดิท , แอนด์ แอมอา สเทย์ ออน ท๊อพ ,)
Like a hoodrat with bomb ass cock,
(ไล๊ค เก ฮูดัท วิธ บอมบฺ อาซ ค๊อค ,)
Run up in ’em like these rap *****z, I ain’t gotta clap *****z,
(รัน อั๊พ อิน เอ็ม ไล๊ค ฑิส แร็พ *****ซี , ไอ เอน กอททะ คแล็พ *****ซี ,)
End your career with one line like that *****z,
(เอ็นด ยุร แคร์เรีย วิธ วัน ไลน์ ไล๊ค แดท *****ซี ,)
Hit the switch front and back, make it bounce,
(ฮิท เดอะ สวิทช์ ฟร๊อนท แอนด์ แบ็ค , เม้ค อิท เบ๊าสฺ ,)
Let it jump, Killa-for-ni-a is where I’m from,
(เล็ท ดิธ จั๊มพ , คิวลา ฟอร์ ni อะ อีส แวร์ แอม ฟรอม ,)
3 wheelin’ with the ass out, smoke chronic ’til I pass out,
(3 วิวลิน วิธ ดิ อาซ เอ๊าท , สโม๊ค คร๊อนิค ทิล ไอ เพซ เอ๊าท ,)
All the way to my ***** Daz house,
(ออล เดอะ เวย์ ทู มาย ***** Daz เฮ้าส ,)
He always gotta big bad b*tch from Long Beach,
(ฮี ออลเว กอททะ บิ๊ก แบ้ด บี *tch ฟรอม ลอง บีช ,)
She a known freak and she gotta long reach,
(ชี อะ โนน ฟรี๊ค แอนด์ ชี กอททะ ลอง รี๊ช ,)
She gon’ touch it, s*ck it, f*ck it, never back down,
(ชี ก็อน ทั๊ช อิท , เอส *ck อิท , เอฟ *ck อิท , เน๊เฝ่อร์ แบ็ค เดาน ,)
‘specially when Al Green in the background,
(ซเพฌแอ็ลลิ เว็น เอล กรีน อิน เดอะ แบ็คกราว ,)
Now b*tch hit the weed and turn that ass round,
(นาว บี *tch ฮิท เดอะ วี แอนด์ เทิร์น แดท อาซ ราวนด ,)
It’s time to bring back Chronic into Doggystyle,
(อิทซ ไทม์ ทู บริง แบ็ค คร๊อนิค อิ๊นทู Doggystyle ,)
Westcoast *****z still holdin’ sh*t down,
(เวสโคลด *****ซี สทิลล โฮดดิน ฌะ *ที เดาน ,)

[Chorus: [The Game]]
([ ค๊อรัส : [ เดอะ เกม ] ])

I’m a G, you can’t see me,
(แอม มา จี , ยู แค็นท ซี มี ,)
That must be, why you’re talkin’ [Shut your mouth b*tch]
(แดท มัสท์ บี , วาย ยัวร์ ทอคกิ่น [ ชั๊ท ยุร เม๊าธ บี *tch ])
I’m the sh*t, and you know,
(แอม เดอะ ฌะ *ที , แอนด์ ยู โนว์ ,)
It, never stops, there’s no stoppin’ [It don’t stop *****z]
(อิท , เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ , แดร์ โน สตอปพิน [ อิท ด้อนท์ สท๊อพ *****ซี ])
Light a lo’, blow a smoke, oh,
(ไล๊ท ดา โล , โบลว์ อะ สโม๊ค , โอ ,)
As I cruise, streets of Compton
(แอส ซาย ครู้ยสํ , สทรีท อ็อฝ คอมตัน)
[Roll out the six fo, six trey, glass house, ’57 Chevelot, tell them *****z]
([ โรลล เอ๊าท เดอะ ซิกซ์ โฟ , ซิกซ์ เทรย์ , กล๊าสส เฮ้าส , 57 Chevelot , เทลล เด็ม *****ซี ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])

I’m back on the cover of the Source and the XXL,
(แอม แบ็ค ออน เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์ อ็อฝ เดอะ ซ๊อร์ซ แอนด์ เดอะ XXL ,)
Floatin’ all through the [Streets of Compton],
(โฟลดิน ออล ทรู เดอะ [ สทรีท อ็อฝ คอมตัน ] ,)
I got more b*tches, more plaques, more beef, and more straps,
(ไอ ก็อท โม บี *tches , โม พแล็ค , โม บี๊ฟ , แอนด์ โม ซทแร็พ ,)
That’s what the f*ck I call ” Gangsta rap ” ,
(แด้ท ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ คอลลํ ” แก๊งซดา แร็พ ” ,)
I was the Aftermath remedy ’til friends turn enemies,
(ไอ วอส ดิ แอฟเตอร์แมท เรมอิดิ ทิล เฟรน เทิร์น อียีมีสฺ ,)
Streets kept me laced like bloods dipped in hennesse,
(สทรีท เค็พท มี แล็ค ไล๊ค บลัด ดริพ อิน hennesse ,)
You *****z act like the Game can’t roll ’em out,
(ยู *****ซี แอ๊คท ไล๊ค เดอะ เกม แค็นท โรลล เอ็ม เอ๊าท ,)
One man show still sell a motherf*cker out,
(วัน แมน โชว์ สทิลล เซลล์ อะ motherf*cker เอ๊าท ,)
We know Dre still sell a motherf*cker out,
(วี โนว์ ดรี สทิลล เซลล์ อะ motherf*cker เอ๊าท ,)
‘cus everybody here from the [Streets of Compton],
(ครัส เอวี่บอดี้ เฮียร ฟรอม เดอะ [ สทรีท อ็อฝ คอมตัน ] ,)
We got crip *****z, blood *****z, assays, asians,
(วี ก็อท คริป *****ซี , บลัด *****ซี , แอ็ซเซ , เอแฉ็น ,)
Red and blue laces, tattoos on faces,
(เร้ด แอนด์ บลู เลซ , แท๊ททู ออน เฟซ ,)
I kept you *****z waiting had to take you back to the basics,
(ไอ เค็พท ยู *****ซี เวททิง แฮ็ด ทู เท้ค ยู แบ็ค ทู เดอะ เบซอิค ,)
Switch the Impala from gold to chrome Daitons,
(สวิทช์ ดิ อิมพาร่า ฟรอม โกลด์ ทู คโรม Daitons ,)
Everytime your b*tch hear my voice she masturbating,
(เอ๊รี่ไทม์ ยุร บี *tch เฮียร มาย ว๊อยซ์ ชี masturbatings ,)
I run though hoes like Walter Payton on the daily,
(ไอ รัน โธ โฮ ไล๊ค วอลเตอร์ Payton ออน เดอะ เด๊ลี่ ,)
I got your main b*tch swallowing my babies,
(ไอ ก็อท ยุร เมน บี *tch สโลลิงค์ มาย เบบีสฺ ,)

[Chorus: [The Game]]
([ ค๊อรัส : [ เดอะ เกม ] ])

I’m a G, you can’t see me,
(แอม มา จี , ยู แค็นท ซี มี ,)
That must be, why you’re talkin’ [Shut your mouth b*tch]
(แดท มัสท์ บี , วาย ยัวร์ ทอคกิ่น [ ชั๊ท ยุร เม๊าธ บี *tch ])
I’m the sh*t, and you know,
(แอม เดอะ ฌะ *ที , แอนด์ ยู โนว์ ,)
It, never stops, there’s no stoppin’ [It don’t stop *****z]
(อิท , เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ , แดร์ โน สตอปพิน [ อิท ด้อนท์ สท๊อพ *****ซี ])
Light a lo’, blow a smoke, oh,
(ไล๊ท ดา โล , โบลว์ อะ สโม๊ค , โอ ,)
As I cruise, streets of Compton
(แอส ซาย ครู้ยสํ , สทรีท อ็อฝ คอมตัน)
[Roll out the six fo, six trey, glass house, ’57 Chevelot, tell them *****z]
([ โรลล เอ๊าท เดอะ ซิกซ์ โฟ , ซิกซ์ เทรย์ , กล๊าสส เฮ้าส , 57 Chevelot , เทลล เด็ม *****ซี ])

I’m the Westcoast Rakim, got you *****z blocked in,
(แอม เดอะ เวสโคลด แรคคิม , ก็อท ยู *****ซี บล๊อค อิน ,)
Glass house parked sideways on the stock rims,
(กล๊าสส เฮ้าส พาร์ค ไซดเวส ออน เดอะ สท๊อค ริม ,)
New school, old school mentality,
(นิว สคูล , โอลด์ สคูล เม็นแทลอิทิ ,)
Translation – Four pumps and twelve batteries,
(ทแร็นซเลฌัน โฟ พั๊มพ แซน ทเว้ลฝ แบ็ตเทอริ ,)
Hydraulics make the world go round,
(ไฮดรอลิค เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด ,)
Your girl go down, chronic make your girl slow down,
(ยุร เกิร์ล โก เดาน , คร๊อนิค เม้ค ยุร เกิร์ล สโลว์ เดาน ,)
For she end up like superhead, giving superhead,
(ฟอร์ ชี เอ็นด อั๊พ ไล๊ค superhead , กีฝวิง superhead ,)
Every ***** in the industry now f*ck superhead,
(เอ๊เฝอร์รี่ ***** อิน ดิ อิ๊นดัสทรี่ นาว เอฟ *ck superhead ,)
And I might just f*ck her too,
(แอนด์ ดาย ไมท จั๊สท เอฟ *ck เฮอ ทู ,)
If I ever catch her sliding or riding through the [Streets of Compton],
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ แค็ทช เฮอ สลายดิง ออ ไรดอิง ทรู เดอะ [ สทรีท อ็อฝ คอมตัน ] ,)
Rolling down Green Leaf smoking on that green leaf,
(โรลลิง เดาน กรีน ลี๊ฟ สโมคกิ้ง ออน แดท กรีน ลี๊ฟ ,)
With a Mac 10 like I was born on Queen’s Street,
(วิธ อะ แมค 10 ไล๊ค ไก วอส บอน ออน ควีน สทรีท ,)
Murder MCs like I was born in Queen’s Bridge,
(เม๊อร์เด้อร์ เมซีสฺ ไล๊ค ไก วอส บอน อิน ควีน บริดจ ,)
That how I show you palm *****z where the King is,
(แดท ฮาว ไอ โชว์ ยู พาล์ม *****ซี แวร์ เดอะ คิง อีส ,)
And you don’t wanna play chess on a time clock,
(แอนด์ ยู ด้อนท์ วอนนา เพลย์ เชสส ออน อะ ไทม์ คล๊อค ,)
I’m in the Hall Of Fame next to Snoop, behind ‘Pac,
(แอม อิน เดอะ ฮอลล์ อ็อฝ เฟม เน๊กซท ทู ซนูพ , บีฮายน์ แพค ,)
I got the whole motherf*cking world locked,
(ไอ ก็อท เดอะ โฮล motherf*คิง เวิลด ล๊อค ,)

[Chorus: [The Game]]
([ ค๊อรัส : [ เดอะ เกม ] ])

I’m a G, you can’t see me,
(แอม มา จี , ยู แค็นท ซี มี ,)
That must be, why you’re talkin’ [Shut your mouth b*tch]
(แดท มัสท์ บี , วาย ยัวร์ ทอคกิ่น [ ชั๊ท ยุร เม๊าธ บี *tch ])
I’m the sh*t, and you know,
(แอม เดอะ ฌะ *ที , แอนด์ ยู โนว์ ,)
It, never stops, there’s no stoppin’ [It don’t stop *****z]
(อิท , เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ , แดร์ โน สตอปพิน [ อิท ด้อนท์ สท๊อพ *****ซี ])
Light a lo’, blow a smoke, oh,
(ไล๊ท ดา โล , โบลว์ อะ สโม๊ค , โอ ,)
As I cruise, streets of Compton
(แอส ซาย ครู้ยสํ , สทรีท อ็อฝ คอมตัน)

[Roll out the six fo, six trey, glass house, ’57 Chevelot, tell them *****z]
([ โรลล เอ๊าท เดอะ ซิกซ์ โฟ , ซิกซ์ เทรย์ , กล๊าสส เฮ้าส , 57 Chevelot , เทลล เด็ม *****ซี ])

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])

Everybody wanna know what the f*ck is going on,
(เอวี่บอดี้ วอนนา โนว์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิ้ง ออน ,)
Am I signed to Aftermath? Interscope? What’s up with Geffen?
(แอ็ม ไอ ซายน ทู แอฟเตอร์แมท Interscope ว๊อท อั๊พ วิธ Geffen)
I’ma just say it like this:
(แอมอา จั๊สท เซย์ อิท ไล๊ค ดิส :)
One day I walked in the motherf*ckin’ house,
(วัน เดย์ ไอ ว๊อล์ค อิน เดอะ motherf*ckin เฮ้าส ,)
And all my sh*t was gone.
(แอนด์ ออล มาย ฌะ *ที วอส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Sh*t คำอ่านไทย The Game

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น