เนื้อเพลง Matters of The Heart คำอ่านไทย Tracy Chapman

I lose my head
( ไอ ลู้ส มาย เฮด)
From time to time
(ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์)
I make a fool of myself
(ไอ เม้ค เก ฟูล อ็อฝ ไมเซลฟ)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

We should have been holding each other
(วี เชิด แฮ็ฝ บีน โฮลดิง อีช อ๊อเธ่อร์)
Instead we talked
(อินสเท๊ด วี ท๊อล์ค)
I make a fool of myself
(ไอ เม้ค เก ฟูล อ็อฝ ไมเซลฟ)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

But I asked before
(บั๊ท ไอ อาสคฺ บีฟอร์)
Your reply was kind and polite
(ยุร รีพลาย วอส ไคนด์ แอนด์ โพไล๊ท)
One wants more
(วัน ว้อนท โม)
When one’s denied
(เว็น วัน ดีนาย)
I make a fool of myself
(ไอ เม้ค เก ฟูล อ็อฝ ไมเซลฟ)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

I won’t call it love
(ไอ ว็อนท คอลลํ อิท ลัฝ)
But it feels good to have passion in my life
(บั๊ท ดิธ ฟีล กู๊ด ทู แฮ็ฝ แพ๊ชชั่น อิน มาย ไล๊ฟ)
If there’s a battle
(อิ๊ฟ แดร์ ซา แบ๊ทเทิ้ล)
I hope my head always defers to my heart
(ไอ โฮพ มาย เฮด ออลเว ดิเฟอ ทู มาย ฮาร์ท)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

I guess I’m crazy to think
(ไอ เกสส แอม คเรสิ ทู ทริ๊งค)
I can give you what you don’t want
(ไอ แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ด้อนท์ ว้อนท)
I make a fool of myself
(ไอ เม้ค เก ฟูล อ็อฝ ไมเซลฟ)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

I wish that I had the power
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ แฮ็ด เดอะ พ๊าวเว่อร์)
To make these feelings stop
(ทู เม้ค ฑิส ฟีลอิง สท๊อพ)
I lose all self control
(ไอ ลู้ส ออล เซลฟ์ คอนโทรล)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

I can’t believe
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ)
It’s so hard to find someone
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ซัมวัน)
To give affection to
(ทู กี๊ฝ แอ็ฟเฟคฌัน ทู)
And from whom you can receive
(แอนด์ ฟรอม ฮูม ยู แคน รีซี๊ฝ)
I guess it’s just the draw of the cards
(ไอ เกสส อิทซ จั๊สท เดอะ ดรอว์ อ็อฝ เดอะ ค้าร์ด)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

You caught me off guard
(ยู คอท มี ออฟฟ การ์ด)
Somehow you reached me
(ซัมฮาว ยู รี๊ช มี)
Where I thought I had nothing left inside
(แวร์ ไอ ธอท ไอ แฮ็ด นัธอิง เล๊ฟท อิ๊นไซด์)
I’ve learned my lesson I’ve been edified
(แอฝ เลิร์น มาย เล๊ซซั่น แอฝ บีน เอดอิไฟ)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

I’ve spent my nights
(แอฝ ซเพ็นท มาย ไน๊ท)
Where the sleeping dogs lie
(แวร์ เดอะ ซลีพพิง ด้อกก ไล)
Not by your side
(น็อท บาย ยุร ไซด์)
It feels so lonely
(อิท ฟีล โซ โลนลิ)
Once again I’ve left to much to chance
(วั๊นซ อะเกน แอฝ เล๊ฟท ทู มัช ทู แช้นซํ)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

Here I sit
(เฮียร ไอ ซิท)
I’m feeling sorry for myself
(แอม ฟีลอิง ซ๊อรี่ ฟอร์ ไมเซลฟ)
It’s quite a sight
(อิทซ ไคว๊ อะ ไซ๊ท)
But I have you to thank
(บั๊ท ไอ แฮ็ฝ ยู ทู แธ๊งค์)
For reminding me
(ฟอร์ รีมายดิง มี)
We’re all alone in this world
(เวีย ออล อะโลน อิน ดิส เวิลด)
And in matters of the heart
(แอนด์ อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

I’m already missing you
(แอม ออลเร๊ดี้ มีซซิง ยู)
Although we won’t say good-byes
(ออลโทร วี ว็อนท เซย์ กู๊ด ไบ)
Until tomorrow afternoon
(อันทิล ทูม๊อโร่ว แอฟเตอร์นูน)
Maybe when and if I see you again
(เมบี เว็น แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ซี ยู อะเกน)
We’ll see eye to eye
(เวลล ซี อาย ทู อาย)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

I have no harsh words for you
(ไอ แฮ็ฝ โน ฮาฌ เวิร์ด ฟอร์ ยู)
I have no tears to cry
(ไอ แฮ็ฝ โน เทียร์ ทู คราย)
If the moon were full
(อิ๊ฟ เดอะ มูน เวอ ฟูล)
I’d be howling inside
(อาย บี เฮาลอิง อิ๊นไซด์)
It only hurts
(อิท โอ๊นลี่ เฮิร์ท)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

If today were my birthday
(อิ๊ฟ ทูเดย์ เวอ มาย เบริ์ดเดย์)
I’d be reborn
(อาย บี รีบรอน)
As Bronte’s bird a bird that could fly
(แอส Brontes เบิร์ด อะ เบิร์ด แดท เคิด ฟลาย)
And all accounts would be settled
(แอนด์ ออล แอ๊คเค้าท เวิด บี เซ็ทเทิ่ล)
In matters of the heart
(อิน แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

Matters of the heart
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Matters of The Heart คำอ่านไทย Tracy Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น