เนื้อเพลง Dancing in The Summer Rain คำอ่านไทย Fabrizio Faniello

Sometimes,
( ซัมไทม์ ,)
It just take a little breeze,
(อิท จั๊สท เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล บร๊ซ ,)
To bring back all these memories,
(ทู บริง แบ็ค ออล ฑิส เมรโมรี ,)
Written in my skin.
(วึ้น อิน มาย สกิน)

Sometimes,
(ซัมไทม์ ,)
It feels like some one cut the ropes,
(อิท ฟีล ไล๊ค ซัม วัน คัท เดอะ โร๊พ ,)
And I see all my happy hopes,
(แอนด์ ดาย ซี ออล มาย แฮ๊พพี่ โฮพ ,)
Blowing in the wind.
(โบลวิง อิน เดอะ วินด)

RIT: But I never will forget these days,
(RIT : บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ วิล ฟอร์เก๊ท ฑิส เดย์ ,)
When we were dancing in the summer rain,
(เว็น วี เวอ แด็นซิง อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ เรน ,)
Just you and me together,
(จั๊สท ยู แอนด์ มี ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
All the bless and pain,
(ออล เดอะ เบล๊ส แซน เพน ,)
Dancing in the summer rain,
(แด็นซิง อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ เรน ,)
I wish it would last forever,
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร ,)
I can hardly wait, until we meet again.
(ไอ แคน ฮาดลิ เว้ท , อันทิล วี มี๊ท อะเกน)

Sometimes,
(ซัมไทม์ ,)
I fall into the dream machine,
(ไอ ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ ดรีม แมชชีน ,)
And dream that you’d come back to me,
(แอนด์ ดรีม แดท ยูต คัม แบ็ค ทู มี ,)
Way out from the blue.
(เวย์ เอ๊าท ฟรอม เดอะ บลู)

Sometimes,
(ซัมไทม์ ,)
I have to stop the sidle road,
(ไอ แฮ็ฝ ทู สท๊อพ เดอะ sidle โร้ด ,)
Cause I forgot which way to go,
(ค๊อส ไอ เฟาะกอท วิช เวย์ ทู โก ,)
That leads ma back to you.
(แดท ลี๊ด มา แบ็ค ทู ยู)

RIT: But I never will forget these days,
(RIT : บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ วิล ฟอร์เก๊ท ฑิส เดย์ ,)
When we were dancing in the summer rain,…..
(เว็น วี เวอ แด็นซิง อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ เรน ,)

In some hot summer nigh,
(อิน ซัม ฮอท ซั๊มเม่อร์ ไน ,)
I will follow the light,
(ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว เดอะ ไล๊ท ,)
That shines, in your eyes.
(แดท ไชน์ , อิน ยุร อาย)
You’re the ocean of time; I will stand in light,
(ยัวร์ ดิ โอ๊เชี่ยน อ็อฝ ไทม์ ; ไอ วิล สแทนด์ อิน ไล๊ท ,)
To see you smile.
(ทู ซี ยู สไมล์)

RIT: Bt I never will forget these days,….
(RIT : Bt ไอ เน๊เฝ่อร์ วิล ฟอร์เก๊ท ฑิส เดย์ ,)

Dancing in the summer rain.
(แด็นซิง อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing in The Summer Rain คำอ่านไทย Fabrizio Faniello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น