เนื้อเพลง Watch Out คำอ่านไทย Fat Joe

[Fat Joe]
( [ แฟท โจ ])
Yeah!!
(เย่ ! !)
Straight out the heroin infested streets of the Bronx
(สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ เฮโระอิน อินเฟซท สทรีท อ็อฝ เดอะ บรอนซ)
Home of corrupt cops
(โฮม อ็อฝ คอร์รัพทํ ค็อพ)
Where n*ggaz get they motherf*ckin wigs pushed back
(แวร์ เอ็น *ggaz เก็ท เด motherf*ckin วิก พุช แบ็ค)
even if they don’t fake jax
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เด ด้อนท์ เฟ้ค jax)
Fat Joe, bringin forth the illest motherf*ckers
(แฟท โจ , บริงอิน โฟธ ดิ ไอเลสชฺ motherf*ckers)
in this whole rap game
(อิน ดิส โฮล แร็พ เกม)
Hey yo Armageddon, let these motherf*ckers know
(เฮ โย อามะเกดดัน , เล็ท ฑิส motherf*ckers โนว์)

[Armageddon]
([ อามะเกดดัน ])
You look, I look, you invite it, I took
(ยู ลุ๊ค , ไอ ลุ๊ค , ยู อินไฝ๊ท อิท , ไอ ทุค)
I forever wearin it, you know stone cold crook
(ไอ ฟอเร๊เฝ่อร เวียริน หนิด , ยู โนว์ สโทน โคลด์ ครุค)
What’s truth, what’s lie? Who’s people, who spy?
(ว๊อท ทรู๊ธ , ว๊อท ไล ฮู พี๊เพิ่ล , ฮู สพาย)
It’s life and death, choose live or die
(อิทซ ไล๊ฟ แอนด์ เด้ท , ชู๊ส ไล้ฝ ออ ดาย)
Ultimates who made em why do we even exist?
(อั๊ลทิเหมท ฮู เมด เอ็ม วาย ดู วี อี๊เฝ่น เอ็กซิ๊สท)
When we die is there heaven or is it total blackness?
(เว็น วี ดาย อีส แดร์ เฮ๊ฝเฝ่น ออ อีส ซิท โท๊ท่อล บแล็คแน็ซ)
For any touch there’s a feeling
(ฟอร์ เอ๊นี่ ทั๊ช แดร์ ซา ฟีลอิง)
Touch and y’all felt
(ทั๊ช แอนด์ ยอล เฟ็ลท)
We can exchange shots, until our chambers melt
(วี แคน เอ็กซเช้งจ ฌ็อท , อันทิล เอ๊า เชมเบอะ เม้ลท)
There’s mad tension in the air [mad tension in the air]
(แดร์ แม้ด เท๊นชั่น อิน ดิ แอร์ [ แม้ด เท๊นชั่น อิน ดิ แอร์ ])
over one man’s stare, you wanna dare, yo Crack
(โอ๊เฝ่อร วัน แมน สแทร์ , ยู วอนนา แดร์ , โย แคร๊ค)
Eject the Czech from the glove compartment
(อีเจ็คท เดอะ เช็ค ฟรอม เดอะ กลัฝ ค็อมพาทเม็นท)
Lay out the lead spray, and flame him up like arson
(เลย์ เอ๊าท เดอะ ลี๊ด สเพรย์ , แอนด์ เฟลม ฮิม อั๊พ ไล๊ค อ๊าร์ซั่น)
It’s dangerous business
(อิทซ เดนเจอะรัซ บีสเน็ซ)
Opposites, these strangers be bendin opposites
(อ๊อพโพสิท , ฑิส ซทเรนเจอะ บี bendin อ๊อพโพสิท)
So put your face in mine, best brace your spine
(โซ พุท ยุร เฟซ อิน ไมน์ , เบ๊สท์ บเรซ ยุร ซไพน)
Cause opposites may attract, but they don’t combine
(ค๊อส อ๊อพโพสิท เมย์ แอทแทร็คท , บั๊ท เด ด้อนท์ ค๊อมไบน์)
My impact so fat, you feel your vertabrates grind
(มาย อิ๊มแพ็คท โซ แฟท , ยู ฟีล ยุร vertabrates ไกรนด)
Now delayed second thoughts run through your mind
(นาว ดีเลย์ เซ๊คคั่น ธอท รัน ทรู ยุร ไมนด์)
When my slugs connect, and strike your major arteries
(เว็น มาย ซลัก คอนเน็คท , แอนด์ สไทร๊ค ยุร เม๊เจ้อร์ arteries)
When my fists connect, they causin major injuries
(เว็น มาย ฟิซท คอนเน็คท , เด คอซิน เม๊เจ้อร์ injuries)
What you know Junior? You not evil
(ว๊อท ยู โนว์ จู๊เหนี่ย ยู น็อท อี๊ฝิ่ล)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Uhh, the South Bronx is the wrong place to visit
(อา , เดอะ เซ๊าธ บรอนซ อีส เดอะ รอง เพลส ทู ฝิ๊สิท)
I don’t know an MC who has enough balls to diss it
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แอน เอมซี ฮู แฮ็ส อีน๊าฟ บอล ทู ดิซ ซิท)
Whether rain or shine, we be bustin out nines
(ฮเวทเออะ เรน ออ ไชน์ , วี บี บัสติน เอ๊าท ไนน)
Hey yo Punisher, hit em with that ill type rhyme
(เฮ โย Punisher , ฮิท เอ็ม วิธ แดท อิลล ไท๊พ ไรม)

[Big Punisher]
([ บิ๊ก Punisher ])
Yo, I cause a bloody bath to make my buddies laugh and gig’
(โย , ไอ ค๊อส อะ บลัดอิ บ๊าทร ทู เม้ค มาย บั๊ดดีสฺ ล๊าฟ แอนด์ กิก)
My nutty wrath’ll live as long as I’m a nasty kid
(มาย นัททิ wrathll ไล้ฝ แอส ลอง แอส แอม มา นาซทิ คิด)
I blast a pig and slit his throat just for ? L
(ไอ บลาสทํ ดา พิก แอนด์ ซลิท ฮิส โธร๊ท จั๊สท ฟอร์ แอล)
My skills {undecipherable} puffin boom in Hell
(มาย สกิลล {undecipherable} พัฟฟิน บูม อิน เฮ็ลล)
I doom the world like I was God and throw my gun away
(ไอ ดูม เดอะ เวิลด ไล๊ค ไก วอส ก๊อด แอนด์ โธรว์ มาย กัน อะเวย์)
Then snatch the moon out the sky, and blow the sun away
(เด็น ซแน็ช เดอะ มูน เอ๊าท เดอะ สกาย , แอนด์ โบลว์ เดอะ ซัน อะเวย์)
Me and my brothers play hardball
(มี แอนด์ มาย บร๊าเท่อรํ เพลย์ ฮาดบอล)
Strictly h*rdcore, lyrics til I’m finished breakin God’s laws
(ซทรีคลิ เฮส *rdcore , ลีริค ทิล แอม ฟิ๊หนิช เบรกกิ้น ก๊อด ลอว์)
My job’s raw but I gotta do it – I’m feelin high then buddhaed
(มาย จ๊อบ รอว์ บั๊ท ไอ กอททะ ดู อิท แอม ฟีลิน ไฮฮ เด็น บูดดะ)
so you might get shot and lose a lot of fluid
(โซ ยู ไมท เก็ท ฌ็อท แอนด์ ลู้ส อะ ล็อท อ็อฝ ฟลู๊อิด)
The spot I blew it at an early age, ever since the curly braids
(เดอะ สพอท ไอ บลู อิท แอ็ท แอน เอ๊อรํลี่ เอจ , เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ เคอลิ บเรด)
I would earn a wage with the thirty gauge
(ไอ เวิด เอิร์น อะ เว้จ วิธ เดอะ เธอทิ เกจ)
There’s dirty ways to get paid if you got the balls
(แดร์ เดอทิ เวย์ ทู เก็ท เพลด อิ๊ฟ ยู ก็อท เดอะ บอล)
Just load the glock and cause the hardest cop to drop his drawers
(จั๊สท โหลด เดอะ คล็อก แอนด์ ค๊อส เดอะ ฮาร์เดท ค็อพ ทู ดรอพ ฮิส ดรอเออะ)
Don’t stop or pause, let the shotty go up his b*tt
(ด้อนท์ สท๊อพ ออ พ๊อส , เล็ท เดอะ ชอดี้ โก อั๊พ ฮิส บี *tt)
to finish up, punchin body blows and uppercuts
(ทู ฟิ๊หนิช อั๊พ , พอนชิน บ๊อดี้ โบลว์ แซน uppercuts)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
The South Bronx is the wrong place to visit
(เดอะ เซ๊าธ บรอนซ อีส เดอะ รอง เพลส ทู ฝิ๊สิท)
I don’t know an MC who has enough balls to diss it
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แอน เอมซี ฮู แฮ็ส อีน๊าฟ บอล ทู ดิซ ซิท)
Whether rain or shine, we be bustin out nines
(ฮเวทเออะ เรน ออ ไชน์ , วี บี บัสติน เอ๊าท ไนน)
Hey yo Keith Nut, hit em with that ill type rhyme
(เฮ โย คีต นัท , ฮิท เอ็ม วิธ แดท อิลล ไท๊พ ไรม)

[Keith Nut]
([ คีต นัท ])
Yo, I cause damage, rap’s redhanded bandit
(โย , ไอ ค๊อส แด๊เหมจ , แร็พ redhanded แบ๊นดิท)
Well I’ll be god damnit, I kick ass like I’m yo’ parents
(เวลล อิลล บี ก๊อด damnit , ไอ คิ๊ค อาซ ไล๊ค แอม โย พ๊าร์เร้นท)
Prepare for the slaughter when my brain is out of order
(พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ ซลอเทอะ เว็น มาย เบรน อีส เอ๊าท อ็อฝ อ๊อร์เด้อร์)
Got kicked out my church cause I got caught f*ckin my preacher’s daughter
(ก็อท คิ๊ค เอ๊าท มาย เชิร์ช ค๊อส ไอ ก็อท คอท เอฟ *ckin มาย พิทเชอร์ ด๊อเท่อร์)
Menace like Dennis on the M.I.C.
(เมนอิซ ไล๊ค เดนนิส ออน เดอะ เอ็ม ไอ ซี)
You best run son, I’m sendin emcees up sh*t’s creek
(ยู เบ๊สท์ รัน ซัน , แอม เซ็นดิน เอมซี อั๊พ ฌะ *ts ครีค)
So don’t sleep, cause I creep, on New York streets
(โซ ด้อนท์ สลี๊พ , ค๊อส ไอ ครีพ , ออน นิว ยอค สทรีท)
like I’m a big fat d*ck, wack emcees is ass-cheeks
(ไล๊ค แอม มา บิ๊ก แฟท d*ck , แวค เอมซี ซิส อาซ ชีค)
Yo, I’m that n*gga that’ll kidnap yo’ kids
(โย , แอม แดท เอ็น *gga แธดิล คิ๊ดแน๊พ โย คิด)
Take em home, f*ck em good, then send em back to you in bandages
(เท้ค เอ็ม โฮม , เอฟ *ck เอ็ม กู๊ด , เด็น เซ็นด เอ็ม แบ็ค ทู ยู อิน แบนดิจ)
You lose, cause I got, the ill street, and still keep
(ยู ลู้ส , ค๊อส ไอ ก็อท , ดิ อิลล สทรีท , แอนด์ สทิลล คี๊พ)
the toast close, and rep-a, resent-a, the East coast
(เดอะ โท๊สท โคลส , แอนด์ เร็พ อะ , รีเซ๊นท ดา , ดิ อี๊สท โค้สท)
So watch your back black, Bronx n*ggaz don’t play
(โซ ว๊อทช ยุร แบ็ค แบล๊ค , บรอนซ เอ็น *ggaz ด้อนท์ เพลย์)
If you ever fake jax, I’ll slit yo’ throat like O.J.
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฟ้ค jax , อิลล ซลิท โย โธร๊ท ไล๊ค โอ เจ)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeah, that’s my motherf*ckin crew
(เย่ , แด้ท มาย motherf*ckin ครู)
Straight out the South Bronx
(สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ เซ๊าธ บรอนซ)
The livest motherf*ckin corners of the Bronx
(เดอะ livest motherf*ckin ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ บรอนซ)
Keepin in realer, my motherf*ckin n*gga Keith Nut
(คริพปิน อิน realer , มาย motherf*ckin เอ็น *gga คีต นัท)
Armageddon the Reddin
(อามะเกดดัน เดอะ Reddin)
My n*gga Big Dog Punisher
(มาย เอ็น *gga บิ๊ก ด้อกก Punisher)
Straight out the Full Eclipse Camp
(สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ ฟูล อิ-คลิ๊พส แค๊มพํ)
All you motherf*ckers know the times, yeah
(ออล ยู motherf*ckers โนว์ เดอะ ไทม์ , เย่)
Watch your motherf*ckin back
(ว๊อทช ยุร motherf*ckin แบ็ค)
Blow out the back of your domepiece
(โบลว์ เอ๊าท เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร domepiece)
D.I.T.C. forever motherf*cker..
(ดี ดาย ที ซี ฟอเร๊เฝ่อร motherf*cker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Watch Out คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น