เนื้อเพลง You Think It’s A Joke คำอ่านไทย Goldfinger

You thinks it’s a joke, I find no reason,
( ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก , ไอ ไฟนด์ โน รี๊ซั่น ,)
Why I should laugh at you.
(วาย ไอ เชิด ล๊าฟ แอ็ท ยู)
You think its a joke to take advantage
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก ทู เท้ค แอดแฝ๊นเทจ)
Of the life that supports you.
(อ็อฝ เดอะ ไล๊ฟ แดท ซั๊พผอร์ท ยู)

Push and push. suppress the weaker ones
(พุช แอนด์ พุช ซั๊พเพรส เดอะ เวเกอ วัน)
You find two words, with emotions you are numb.
(ยู ไฟนด์ ทู เวิร์ด , วิธ อีโม๊ชั่น ยู อาร์ นัมบ์)
You think the world revolves around the things you buy.
(ยู ทริ๊งค เดอะ เวิลด รีโฝ้ลฝ อะราวนฺดฺ เดอะ ทริง ยู บาย)
I think of loneliness that you will die.
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ โลนลิเน็ซ แดท ยู วิล ดาย)

I want to defend defenseless, let the meek inherit the earth.
(ไอ ว้อนท ทู ดีเฟ็นด์ ดิเฟนซเล็ซ , เล็ท เดอะ มีค อินเฮ๊อหริท ดิ เอิร์ทร)
And your intelligence give you nothing to mask your ignorance.
(แอนด์ ยุร อินเทลลิเจ็นซ กี๊ฝ ยู นัธอิง ทู แมสค ยุร อีกโนะแร็นซ)
If theres a God above to judge whats right and wrong.
(อิ๊ฟ แดร์ ซา ก๊อด อะโบ๊ฝ ทู จั๊ดจ ว๊อท ไร๊ท แอนด์ รอง)
Your careless attitude will soon be gone.
(ยุร แคเล็ซ แอ๊ททิจูด วิล ซูน บี กอน)

You thinks its a joke, I find no reason,
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก , ไอ ไฟนด์ โน รี๊ซั่น ,)
Why i should laugh at you.
(วาย ไอ เชิด ล๊าฟ แอ็ท ยู)
You think its a joke to take advantage
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก ทู เท้ค แอดแฝ๊นเทจ)
Of the life that supports you.
(อ็อฝ เดอะ ไล๊ฟ แดท ซั๊พผอร์ท ยู)

You think its a joke
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก)
You think its a joke
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก)

I want to defend defenseless, let the meek inherit the earth.
(ไอ ว้อนท ทู ดีเฟ็นด์ ดิเฟนซเล็ซ , เล็ท เดอะ มีค อินเฮ๊อหริท ดิ เอิร์ทร)
And your intelligence give you nothing to mask your ignorance.
(แอนด์ ยุร อินเทลลิเจ็นซ กี๊ฝ ยู นัธอิง ทู แมสค ยุร อีกโนะแร็นซ)
If theres a God above to judge whats right and wrong.
(อิ๊ฟ แดร์ ซา ก๊อด อะโบ๊ฝ ทู จั๊ดจ ว๊อท ไร๊ท แอนด์ รอง)
Your careless attitude will soon be gone.
(ยุร แคเล็ซ แอ๊ททิจูด วิล ซูน บี กอน)

You think the world revolves around the things you buy.
(ยู ทริ๊งค เดอะ เวิลด รีโฝ้ลฝ อะราวนฺดฺ เดอะ ทริง ยู บาย)
I think of lonliness that you will die. you will…
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ลอนลีเนส แดท ยู วิล ดาย ยู วิล)

You thinks its a joke, I find no reason,
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก , ไอ ไฟนด์ โน รี๊ซั่น ,)
Why I should laugh at you.
(วาย ไอ เชิด ล๊าฟ แอ็ท ยู)
You think its a joke to take advantage
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก ทู เท้ค แอดแฝ๊นเทจ)
Of the life that supports you.
(อ็อฝ เดอะ ไล๊ฟ แดท ซั๊พผอร์ท ยู)

’cause I find no reason.
(ค๊อส ไอ ไฟนด์ โน รี๊ซั่น)
Why I should laugh at you.
(วาย ไอ เชิด ล๊าฟ แอ็ท ยู)

You think its a joke!
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา โจ้ก !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Think It’s A Joke คำอ่านไทย Goldfinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น