เนื้อเพลง No Longer There คำอ่านไทย Nb Ridaz

[Intro]
( [ อินโทร ])
Baby baby I miss you I need you here with me my life is incomplete how I
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ ไอ มิซ ยู ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี มาย ไล๊ฟ อีส อินค็อมพลีท ฮาว ไอ)
long to see your face I miss your pretty smile without you theirs no me.
(ลอง ทู ซี ยุร เฟซ ไอ มิซ ยุร พริ๊ทที่ สไมล์ วิธเอ๊าท ยู แดร์ โน มี)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Tell me how can I move on show me how to carry on when your no longer
(เทลล มี ฮาว แคน นาย มู๊ฝ ออน โชว์ มี ฮาว ทู แค๊รรี่ ออน เว็น ยุร โน ลองเงอ)
there and tell me how can I be strong when my happiness is gone if your
(แดร์ แอนด์ เทลล มี ฮาว แคน นาย บี สทรอง เว็น มาย แฮพพิเน็ซ ซิส กอน อิ๊ฟ ยุร)
no longer there.
(โน ลองเงอ แดร์)
[Verse]
([ เฝิซ ])
I close my eyes and let the rain fall from the sky and wish that I had
(ไอ โคลส มาย อาย แซน เล็ท เดอะ เรน ฟอลล์ ฟรอม เดอะ สกาย แอนด์ วิ๊ช แดท ไอ แฮ็ด)
never ever made you cry regardless of what circumstances be you kept
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เมด ยู คราย ริกาดเล็ซ อ็อฝ ว๊อท เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ บี ยู เค็พท)
your word and your promise to always honor me so what I gotta do to make
(ยุร เวิร์ด แอนด์ ยุร พรอมอิซ ทู ออลเว ออนเออะ มี โซ ว๊อท ไอ กอททะ ดู ทู เม้ค)
this uyp to you hopw can I make you feel the love that I still have from
(ดิส uyp ทู ยู hopw แคน นาย เม้ค ยู ฟีล เดอะ ลัฝ แดท ไอ สทิลล แฮ็ฝ ฟรอม)
you did I lose your trust did I lose my mind did I lose the gift the
(ยู ดิด ดาย ลู้ส ยุร ทรัสท ดิด ดาย ลู้ส มาย ไมนด์ ดิด ดาย ลู้ส เดอะ กิฟท เดอะ)
lord sent me from the sky I guess that you can say I kinda went to far
(หลอร์ด เซ็นท มี ฟรอม เดอะ สกาย ไอ เกสส แดท ยู แคน เซย์ ไอ กินดา เว็นท ทู ฟาร์)
played my selfious little games and broke your heart into a million
(เพลย์ มาย selfious ลิ๊ทเทิ่ล เกม แซน บโรค ยุร ฮาร์ท อิ๊นทู อะ มิ๊ลเลี่ยน)
pieces when you laid there and cried and all that I can do say im sorry
(พี๊ซ เว็น ยู เลด แดร์ แอนด์ คราย แอนด์ ออล แดท ไอ แคน ดู เซย์ แอม ซ๊อรี่)
I lied remember when I told you that the day that I die I want you to be
(ไอ ไล รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย โทลด ยู แดท เดอะ เดย์ แดท ไอ ดาย ไอ ว้อนท ยู ทู บี)
the only one there by my side you have been my happiness my best friend
(ดิ โอ๊นลี่ วัน แดร์ บาย มาย ไซด์ ยู แฮ็ฝ บีน มาย แฮพพิเน็ซ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
my everything and even though my word means nothing ill be there till
(มาย เอ๊วี่ติง แอนด์ อี๊เฝ่น โธ มาย เวิร์ด มีน นัธอิง อิลล บี แดร์ ทิลล์)
the end
(ดิ เอ็นด)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
How can I be strong knowing now that your gone I remenise ion the days
(ฮาว แคน นาย บี สทรอง โนอิง นาว แดท ยุร กอน ไอ remenise ไออ็อน เดอะ เดย์)
you use to hold me in your arms shed tears every night something I’ve
(ยู ยู๊ส ทู โฮลด์ มี อิน ยุร อาร์ม ชี เทียร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ซัมติง แอฝ)
never done before the life of a player wasn’t worth losing my girl
(เน๊เฝ่อร์ ดัน บีฟอร์ เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ อะ เพย์เยอร์ วอสซึ้น เวิร์ธ โรซิง มาย เกิร์ล)
you’re my world and I need you id do anything to see your face over
(ยัวร์ มาย เวิลด แอนด์ ดาย นี๊ด ยู อาย ดู เอนอิธิง ทู ซี ยุร เฟซ โอ๊เฝ่อร)
again I lost more than just a friend till the end I will love you will
(อะเกน นาย ล็อซท โม แฑ็น จั๊สท ดา เฟรน ทิลล์ ดิ เอ็นด ดาย วิล ลัฝ ยู วิล)
never be replaced the emptiness inside me lived in this of happiness
(เน๊เฝ่อร์ บี รีเพลส ดิ เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มี ไล้ฝ อิน ดิส อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
tell me how can I move on its like living a sad song just to here you
(เทลล มี ฮาว แคน นาย มู๊ฝ ออน อิทซ ไล๊ค ลีฝอิง อะ แซ้ด ซ็อง จั๊สท ทู เฮียร ยู)
breathe or the sound of your voice you were the light in life I was
(บรีฑ ออ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์ ยู เวอ เดอะ ไล๊ท อิน ไล๊ฟ ไอ วอส)
afraid to let you go the days go by don’t want to live no more if I
(อะเฟรด ทู เล็ท ยู โก เดอะ เดย์ โก บาย ด้อนท์ ว้อนท ทู ไล้ฝ โน โม อิ๊ฟ ฟาย)
could touch you one last time show me a sign ill be there i hold my head
(เคิด ทั๊ช ยู วัน ล๊าสท ไทม์ โชว์ มี อะ ซายน อิลล บี แดร์ ไอ โฮลด์ มาย เฮด)
down cause your no longer there but I know you in the heavens looking
(เดาน ค๊อส ยุร โน ลองเงอ แดร์ บั๊ท ไอ โนว์ ยู อิน เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น ลุคอิง)
down on me how could the sweetest girl in the world be taken from me.
(เดาน ออน มี ฮาว เคิด เดอะ สีสเดส เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด บี เทคเอ็น ฟรอม มี)
[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Baby baby I miss you I need you here with me my life is incomplete how I
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ ไอ มิซ ยู ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี มาย ไล๊ฟ อีส อินค็อมพลีท ฮาว ไอ)
long to see your face I miss your pretty smile without you theirs no me.
(ลอง ทู ซี ยุร เฟซ ไอ มิซ ยุร พริ๊ทที่ สไมล์ วิธเอ๊าท ยู แดร์ โน มี)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Longer There คำอ่านไทย Nb Ridaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น