เนื้อเพลง Something Wicked คำอ่านไทย 2Pac

Something wicked this way come
( ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)

More than an adversary I’m very quick
(โม แฑ็น แอน แอ๊ดเฝอร์ซารี่ แอม เฝ๊รี่ ควิค)
I’m ready to hit ’em with this gift
(แอม เร๊ดี้ ทู ฮิท เอ็ม วิธ ดิส กิฟท)
I’m equipped to kick
(แอม อิควีพท ทู คิ๊ค)
Grab you coat and you hat, cause I’m prepared to clamp
(แกร๊บ ยู โค๊ท แอนด์ ยู แฮ็ท , ค๊อส แอม พรีแพร์ ทู คแล็มพ)
Scared the [???], and caught them mutha-f*ckas damp
(ซคา เดอะ [ ] , แอนด์ คอท เด็ม มาตดา เอฟ *ckas แด็มพ)
Oh sh*t, 2pacalypse is back and strapped
(โอ ฌะ *ที , 2pacalypse อีส แบ็ค แอนด์ สแตปชฺ)
Attacking the pacs, I’m kicking the facts for stacks to rap
(แอตแท๊กกิ้ง เดอะ แพค , แอม คิคกิ้ง เดอะ แฟคท ฟอร์ ซแท็ค ทู แร็พ)
And those that max, relax and let the blacks get jacks
(แอนด์ โฑส แดท เมค , รีแหล๊ก แอนด์ เล็ท เดอะ แบล๊ค เก็ท แจ็ค)
I’m getting taxed, my pacs is packed with angry blacks
(แอม เกดดดิ้ง แท๊กซ , มาย แพค ซิส แพ็ค วิธ แองกริ แบล๊ค)
I’m ready to go
(แอม เร๊ดี้ ทู โก)
I’m ripping the shows, hitting the dough
(แอม รีพพิง เดอะ โชว์ , ฮิทติง เดอะ โด)
Getting the hoes [???]
(เกดดดิ้ง เดอะ โฮ [ ])
Pumping the flow, gangster ho
(พัมปิง เดอะ โฟลว์ , แกะซเทอะ โฮ)
cause the nose knows
(ค๊อส เดอะ โน้ส โนว์)
Check the pose, froze, when you see me close
(เช็ค เดอะ โพส , ฟโรส , เว็น ยู ซี มี โคลส)
Punks you gonna roast, host, in a cloud of smoke
(พรัค ยู กอนนะ โรซท , โฮสท , อิน อะ คลาวดํ อ็อฝ สโม๊ค)
Broke, choked on a rope, and then smoked
(บโรค , โชค ออน อะ โร๊พ , แอนด์ เด็น สโม๊ค)
wrote, crimes that’ll bring me bank notes
(โรท , ไคร์ม แธดิล บริง มี แบ๊งค โน๊ท)
nope, I ain’t the type of fella that you use though
(โนพ , ไอ เอน เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เฟลลา แดท ยู ยู๊ส โธ)
Kkkkkkicking the funky flava
(Kkkkkkickings เดอะ ฟังคิ เฟบ้า)
Pumping [???] producers
(พัมปิง [ ] พโระดยูซเออะ)
Run for cover when you hear the bass drop
(รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์ เว็น ยู เฮียร เดอะ แบ็ซ ดรอพ)
One verse is all it takes
(วัน เฝิซ อีส ซอร์ อิท เท้ค)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)

Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)

Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)
wicked wicked this way comes
(วิค วิค ดิส เวย์ คัม)
wicked wicked this way comes
(วิค วิค ดิส เวย์ คัม)
wicked wicked this way comes
(วิค วิค ดิส เวย์ คัม)
Something wicked this way come
(ซัมติง วิค ดิส เวย์ คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something Wicked คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น