เนื้อเพลง I’m Gonna Find You (Osla Suite) คำอ่านไทย Sarah Connor

Verse 1:
( เฝิซ 1 :)
Lonely days I tried to find you
(โลนลิ เดย์ ซาย ทไร ทู ไฟนด์ ยู)
Didn’t know how lost I was
(ดิ๊นอิน โนว์ ฮาว ล็อซท ไอ วอส)
So many years I was so blind too
(โซ เมนอิ เยียร์ ซาย วอส โซ ไบลนฺดฺ ทู)
Confusing neediness for love
(ค็อนฟยูสอิง neediness ฟอร์ ลัฝ)

Bridge:
(บริดจ :)
I believe in magic
(ไอ บีลี๊ฝ อิน แม๊จิค)
but that’s not what I need
(บั๊ท แด้ท น็อท ว๊อท ไอ นี๊ด)
Looking for the meaning of reality
(ลุคอิง ฟอร์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ ริแอลอิทิ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I know
(ไอ โนว์)
I’m gonna find you
(แอม กอนนะ ไฟนด์ ยู)
The day I come you’ll open up that door
(เดอะ เดย์ ไอ คัม โยว โอ๊เพ่น อั๊พ แดท ดอร์)
I know
(ไอ โนว์)
I’m gonna break through
(แอม กอนนะ เบร๊ค ทรู)
As easy as just walking in
(แอส อีสอิ แอส จั๊สท วอคกิง อิน)
A halfway open door
(อะ ฮอฟเวย์ โอ๊เพ่น ดอร์)
I’m gonna find you
(แอม กอนนะ ไฟนด์ ยู)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
Maybe we’ve met in places
(เมบี หวีบ เม็ท อิน เพลส)
or maybe that was just a dream
(ออ เมบี แดท วอส จั๊สท ดา ดรีม)
Inner eyes reveal what you fail to see
(อีนเนอะ อาย รีฝีล ว๊อท ยู เฟล ทู ซี)
’til later babe
(ทิล เลทเออะ เบ้บ)
or are they future memories?
(ออ อาร์ เด ฟิ๊วเช่อร์ เมรโมรี)

Bridge
(บริดจ)

Chorus
(ค๊อรัส)

C-Part:
(ซี พาร์ท :)
I know my heart is too young
(ไอ โนว์ มาย ฮาร์ท อีส ทู ยัง)
to sing the same old song
(ทู ซิง เดอะ เซม โอลด์ ซ็อง)
but I long for you…
(บั๊ท ไอ ลอง ฟอร์ ยู)
Someone have never known, baby
(ซัมวัน แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ โนน , เบ๊บี้)
what would a wise heart say
(ว๊อท เวิด อะ ไว๊ส ฮาร์ท เซย์)
to make the crazy sane
(ทู เม้ค เดอะ คเรสิ เซน)
or will you recognize
(ออ วิล ยู เร๊คคอกไน๊ซ์)
my image in my eyes?
(มาย อิ๊มเมจ อิน มาย อาย)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Gonna Find You (Osla Suite) คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น