เนื้อเพลง Wanna Be คำอ่านไทย Adina Howard

Wanna be
( วอนนา บี)
you just a wanna be
(ยู จั๊สท ดา วอนนา บี)
know thats a wanna be
(โนว์ แด้ท ซา วอนนา บี)
over here tryna be a thug and sh*t
(โอ๊เฝ่อร เฮียร ทายนา บี อะ ธัก แอนด์ ฌะ *ที)

Im so tierd
(แอม โซ tierd)
of all these n*gga tryna play like they thugs
(อ็อฝ ออล ฑิส เอ็น *gga ทายนา เพลย์ ไล๊ค เด ธัก)
i really cant sow them so love
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท เซา เด็ม โซ ลัฝ)
i learn how to spot them from a mile away
(ไอ เลิร์น ฮาว ทู สพอท เด็ม ฟรอม มา ไมล อะเวย์)
and let me tell you how
(แอนด์ เล็ท มี เทลล ยู ฮาว)

Staying at home with your momma dont count
(สเตย์ยิ่ง แอ็ท โฮม วิธ ยุร มอมมา ด้อนท์ เค้าทํ)
borrowing a car to go out it dont count
(borrowings อะ คารํ ทู โก เอ๊าท ดิธ ด้อนท์ เค้าทํ)
yea you got money in your pocket no doubt
(เย ยู ก็อท มั๊นนี่ อิน ยุร พ๊อคเค่ท โน เดาท)
but i found out you’ve been fakin the amount
(บั๊ท ไอ เฟานด เอ๊าท ยู๊ฟ บีน เฟกิน ดิ อะเม๊าท)

So how…
(โซ ฮาว)
How you get to the club?
(ฮาว ยู เก็ท ทู เดอะ คลับ)
Did you come on dubs?
(ดิด ยู คัมมอน ดับ)
and when you got inside did they show you some love? [no]
(แอนด์ เว็น ยู ก็อท อิ๊นไซด์ ดิด เด โชว์ ยู ซัม ลัฝ [ โน ])
Up in V.I.P was you poppin the bub
(อั๊พ อิน วี ไอ พี วอส ยู พอพปิน เดอะ บับบฺ)

You aint come on dubs [yea i did]
(ยู เอน คัมมอน ดับ [ เย ไอ ดิด ])
And they aint show you no love [yea they did]
(แอนด์ เด เอน โชว์ ยู โน ลัฝ [ เย เด ดิด ])
I seen you at the bar you aint poppin no bub [what?]
(ไอ ซีน ยู แอ็ท เดอะ บาร์ ยู เอน พอพปิน โน บับบฺ [ ว๊อท ])
Sippin on that henni like a wanna be thug
(ซิบปิ่น ออน แดท henni ไล๊ค เก วอนนา บี ธัก)

[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be
(ว็อน นา บี , วา nna บี)

There really aint a need
(แดร์ ริแอ็ลลิ เอน ดา นี๊ด)
and no askin ya
(แอนด์ โน แอสกิน ยา)
cuz when you pulled up to the club
(คัซ เว็น ยู พูลล อั๊พ ทู เดอะ คลับ)
you was a passenger
(ยู วอส ซา แพซเซ็นเจอะ)
actin like a champ
(แอสติน ไล๊ค เก แช๊มพํ)
when you a challenger
(เว็น ยู อะ แชลเล็นเจอะ)
and all the sh*t
(แอนด์ ออล เดอะ ฌะ *ที)
that you been poppin
(แดท ยู บีน พอพปิน)
it just aint adding up [no no]
(อิท จั๊สท เอน แอดดิง อั๊พ [ โน โน ])
i think you missed your call and
(ไอ ทริ๊งค ยู มิส ยุร คอลลํ แอนด์)
you really shouldent be around these players
(ยู ริแอ็ลลิ shouldent บี อะราวนฺดฺ ฑิส เพย์เยอร์)
while they ballin
(ไวล์ เด บอลลิน)
while your tryna to come up
(ไวล์ ยุร ทายนา ทู คัม อั๊พ)
u steady fallin
(ยู สเท๊ดี้ แฟลลิน)
you need to find somethin else to put your all in
(ยู นี๊ด ทู ไฟนด์ ซัมติน เอ๊ลส ทู พุท ยุร ออล อิน)
cuz it wont be me
(คัซ อิท ว็อนท บี มี)

How you get to the club?
(ฮาว ยู เก็ท ทู เดอะ คลับ)
Did you come on dubs?
(ดิด ยู คัมมอน ดับ)
and when you got inside did they show you some love? [no]
(แอนด์ เว็น ยู ก็อท อิ๊นไซด์ ดิด เด โชว์ ยู ซัม ลัฝ [ โน ])
Up in V.I.P was you poppin the bub
(อั๊พ อิน วี ไอ พี วอส ยู พอพปิน เดอะ บับบฺ)

You aint come on dubs [yea i did]
(ยู เอน คัมมอน ดับ [ เย ไอ ดิด ])
And they aint show you no love [yea they did]
(แอนด์ เด เอน โชว์ ยู โน ลัฝ [ เย เด ดิด ])
I seen you at the bar you aint poppin no bub [what?]
(ไอ ซีน ยู แอ็ท เดอะ บาร์ ยู เอน พอพปิน โน บับบฺ [ ว๊อท ])
Sippin on that henni like a wanna be thug
(ซิบปิ่น ออน แดท henni ไล๊ค เก วอนนา บี ธัก)

[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be
(ว็อน นา บี , วา nna บี)

la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)
la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)
la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)
la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)
la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)
la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)
la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)
la la la lalala la
(ลา ลา ลา ลาลาลา ลา)

How you get to the club?
(ฮาว ยู เก็ท ทู เดอะ คลับ)
Did you come on dubs?
(ดิด ยู คัมมอน ดับ)
and when you got inside did they show you some love? [no]
(แอนด์ เว็น ยู ก็อท อิ๊นไซด์ ดิด เด โชว์ ยู ซัม ลัฝ [ โน ])
Up in V.I.P was you poppin the bub
(อั๊พ อิน วี ไอ พี วอส ยู พอพปิน เดอะ บับบฺ)

You aint come on dubs [yea i did]
(ยู เอน คัมมอน ดับ [ เย ไอ ดิด ])
And they aint show you no love [yea they did]
(แอนด์ เด เอน โชว์ ยู โน ลัฝ [ เย เด ดิด ])
I seen you at the bar you aint poppin no bub [what?]
(ไอ ซีน ยู แอ็ท เดอะ บาร์ ยู เอน พอพปิน โน บับบฺ [ ว๊อท ])
Sippin on that henni like a wanna be thug
(ซิบปิ่น ออน แดท henni ไล๊ค เก วอนนา บี ธัก)

[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
wan-na-be, wa-nna-be,
(ว็อน นา บี , วา nna บี ,)
[Cuz yous a]
([ คัซ ยู ซา ])
wan-na-be, wa-nna-be
(ว็อน นา บี , วา nna บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanna Be คำอ่านไทย Adina Howard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น