เนื้อเพลง Lamc คำอ่านไทย Tool

[dialtone, touch-tone dialing, ring, ring]
( [ dialtone , ทั๊ช โทน dialings , ริง , ริง ])

Thank you for calling the Los Angeles Municipal Court.
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ คอลลิง เดอะ โรซ Angeles มิวนีซอิแพ็ล คอร์ท)
This is an automated system that can handle most inquiries.
(ดิส ซิส แอน ออโทะแม็ท ซิ๊สเท่ม แดท แคน แฮ๊นเดิ้ล โมซท inquiries)
If after using this system, your question is not answered,
(อิ๊ฟ แอ๊ฟเท่อร ยูสซิง ดิส ซิ๊สเท่ม , ยุร เคว๊สชั่น อีส น็อท แอ๊นเซ่อร ,)
please, stay on the line
(พลีซ , สเทย์ ออน เดอะ ไลน์)
and a representative will be with you shortly.
(แอนด์ อะ เรพริเสนทะทิฝ วิล บี วิธ ยู ฌอทลิ)

If you are calling from a touch-tone phone, please press 1.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา ทั๊ช โทน โฟน , พลีซ เพรส 1)
If you are calling from a cellular phone, please press 2.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา เซลลิวเลอะ โฟน , พลีซ เพรส 2)
If you are calling from a pay phone, please press 3.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา เพย์ โฟน , พลีซ เพรส 3)
If you are calling from a car phone, please press 4.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา คารํ โฟน , พลีซ เพรส 4)
If you are calling from a secret-spy phone, please press 5.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา ซี๊เขร็ท สพาย โฟน , พลีซ เพรส 5)
If you are calling from a princess, phone, please press 6
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา พรีนเซ็ซ , โฟน , พลีซ เพรส 6)
If you are calling from a car fax, please press 7.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา คารํ แฟ็ก , พลีซ เพรส 7)
and If you are calling from a rotary phone, please, stay on the line
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา โรทะริ โฟน , พลีซ , สเทย์ ออน เดอะ ไลน์)

Make your selection at any time.
(เม้ค ยุร ซิเลคฌัน แอ็ท เอ๊นี่ ไทม์)

[touch-tone 1]
([ ทั๊ช โทน 1 ])

Make your selection at any time.
(เม้ค ยุร ซิเลคฌัน แอ็ท เอ๊นี่ ไทม์)

[three touch-tone 1’s]
([ ทรี ทั๊ช โทน 1s ])

For information in English, please press 1.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน อีงกลิฌ , พลีซ เพรส 1)
For information in Spanish, please press 2.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน ซแพนอิฌ , พลีซ เพรส 2)
For information in Japanese, please press 3.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน แจพะนิส , พลีซ เพรส 3)
For information in Chinese, please press 4.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน ไชนีส , พลีซ เพรส 4)
For information in Dutch, please press 5.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน ดัช , พลีซ เพรส 5)
For information in Latvian, please press 6.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน แลทเฝียน , พลีซ เพรส 6)
For information in French, please press 7.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน ฟเร็นช , พลีซ เพรส 7)
For information in Yiddish, please press 8.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน ยีดดิฌ , พลีซ เพรส 8)
For information in Ig-pay Atin-lay, lease-pay ress-pay ine-nay.
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน อิน Ig เพย์ Atin เลย์ , ลี๊ส เพย์ ress เพย์ อิน เน)

[touch-tone 1]
([ ทั๊ช โทน 1 ])

If you are responding to a notice from the City Attorney’s office, press 3.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ respondings ทู อะ โน๊ทิซ ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ แอ็ทเทอนิ อ๊อฟฟิซ , เพรส 3)
To check the amount due on a parking ticket, press 4.
(ทู เช็ค ดิ อะเม๊าท ดิว ออน อะ พาคกิ้ง ทิ๊คเค๊ท , เพรส 4)
If you believe you are ticketed in error because your disabled person
(อิ๊ฟ ยู บีลี๊ฝ ยู อาร์ ทิ๊คเค๊ท อิน เอเรอะ บิคอส ยุร ดิเซบล เพ๊อร์ซั่น)
placard or your preferential parking permit was clearly displayed, or
(พแลคอาด ออ ยุร พเรเฟอะเรนแฌ็ล พาคกิ้ง เพ๊อร์หมิท วอส คเลียลิ ดิสเพลย์ , ออ)
your vehicle is disabled, press 5.
(ยุร ฝี๊หิเคิ้ล อีส ดิเซบล , เพรส 5)
For all other traffic related matters, press 6.
(ฟอร์ ออล อ๊อเธ่อร์ แทร๊ฟฟิ๊ค รีเหลท แม๊ทเท่อร์ , เพรส 6)

[long touch-tone 6]
([ ลอง ทั๊ช โทน 6 ])

Please make a selection at any time.
(พลีซ เม้ค เก ซิเลคฌัน แอ็ท เอ๊นี่ ไทม์)

[three touch-tone 6’s]
([ ทรี ทั๊ช โทน 6s ])

For traffic school information, press 1.
(ฟอร์ แทร๊ฟฟิ๊ค สคูล อินเฟาะเมฌัน , เพรส 1)
For payment inormation, press 2.
(ฟอร์ เพเม็นท inormation , เพรส 2)
For court locations, press 3.
(ฟอร์ คอร์ท โลเคฌัน , เพรส 3)
For general ticket and warrant information, press 4.
(ฟอร์ เจ๊นเนอรัล ทิ๊คเค๊ท แอนด์ วอร์แร๊นท อินเฟาะเมฌัน , เพรส 4)
For court appearance and bail information, press 5.
(ฟอร์ คอร์ท แอ็พเพียแร็นซ แอนด์ เบล อินเฟาะเมฌัน , เพรส 5)
For traffic court appointment information, press 6.
(ฟอร์ แทร๊ฟฟิ๊ค คอร์ท แอ็พพอยนทเม็นท อินเฟาะเมฌัน , เพรส 6)

[four touch-tone 6’s]
([ โฟ ทั๊ช โทน 6s ])

If you need to make a traffic court appointment, please press 1,
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด ทู เม้ค เก แทร๊ฟฟิ๊ค คอร์ท แอ็พพอยนทเม็นท , พลีซ เพรส 1 ,)
unless you have not filled out a DD form 3018, in which case,
(อันเล๊ซ ยู แฮ็ฝ น็อท ฟิลล เอ๊าท ดา DD ฟอร์ม 3018 , อิน วิช เค๊ส ,)
please press 2. To receive a blank DD form 3018, please come
(พลีซ เพรส 2 ทู รีซี๊ฝ อะ แบล๊งค DD ฟอร์ม 3018 , พลีซ คัม)
down to the Los Angeles Municipal Court building during normal
(เดาน ทู เดอะ โรซ Angeles มิวนีซอิแพ็ล คอร์ท บีลดิง ดิ๊วริ่ง น๊อร์มอล)
business hours. If you have filled out DD form 3018, but have
(บีสเน็ซ เอาเอ้อร์ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ ฟิลล เอ๊าท DD ฟอร์ม 3018 , บั๊ท แฮ็ฝ)
not reported to the City Attorney’s office, please press 3.
(น็อท รีผอร์ท ทู เดอะ ซิ๊ที่ แอ็ทเทอนิ อ๊อฟฟิซ , พลีซ เพรส 3)

If you are not receiving physical therapy but have a relative that
(อิ๊ฟ ยู อาร์ น็อท receivings ฟิ๊สิคอล เธอราพี บั๊ท แฮ็ฝ อะ รีเลถีฝ แดท)
voted ‘no’ on Proposition 187 * and have collected a notarized waiver
(โฝท โน ออน พรอโพะสีฌอัน 187 * แอนด์ แฮ็ฝ คอลเล๊คท อะ notarized เวฝเว่อร์)
from said relative, and have attached said waiver in triplicate to
(ฟรอม เซ็ด รีเลถีฝ , แอนด์ แฮ็ฝ แอทแท๊ช เซ็ด เวฝเว่อร์ อิน ทรีพลิเค็ท ทู)
said form, please press 4, unless of course, said relative is not
(เซ็ด ฟอร์ม , พลีซ เพรส 4 , อันเล๊ซ อ็อฝ คอร์ส , เซ็ด รีเลถีฝ อีส น็อท)
a naturalized citizen, in which case, please press 5.
(อะ แนชแระไลส ซีทอิเส็น , อิน วิช เค๊ส , พลีซ เพรส 5)

If you are receiving physical therapy from a naturalized citizen but
(อิ๊ฟ ยู อาร์ receivings ฟิ๊สิคอล เธอราพี ฟรอม มา แนชแระไลส ซีทอิเส็น บั๊ท)
have not voted ‘yes’ or ‘no’ on Proposition 187 and have not reported
(แฮ็ฝ น็อท โฝท เย็ซ ออ โน ออน พรอโพะสีฌอัน 187 แอนด์ แฮ็ฝ น็อท รีผอร์ท)
to the City Attorney, but have filled out form DD 3018, please
(ทู เดอะ ซิ๊ที่ แอ็ทเทอนิ , บั๊ท แฮ็ฝ ฟิลล เอ๊าท ฟอร์ม DD 3018 , พลีซ)
press 6.
(เพรส 6)

Of course, if you have not had your eyes tested by your local
(อ็อฝ คอร์ส , อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ น็อท แฮ็ด ยุร อาย เทสท์ บาย ยุร โล๊ค่อล)
Department of Motor Vehicles in the last three years, in which case
(ดีพ๊าร์ทเม้นท อ็อฝ ม๊อเท่อร์ ฝี๊หิเคิ้ล ซิน เดอะ ล๊าสท ทรี เยียร์ , อิน วิช เค๊ส)
press 7. If you have had your eyes tested AND voted ‘yes’ on
(เพรส 7 อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ แฮ็ด ยุร อาย เทสท์ แอนด์ โฝท เย็ซ ออน)
Proposition 187, and have your DD form 3018 filled out and
(พรอโพะสีฌอัน 187 , แอนด์ แฮ็ฝ ยุร DD ฟอร์ม 3018 ฟิลล เอ๊าท แอนด์)
have already reported to the City Attorney but have never been called
(แฮ็ฝ ออลเร๊ดี้ รีผอร์ท ทู เดอะ ซิ๊ที่ แอ็ทเทอนิ บั๊ท แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ บีน คอลลํ)
in for jury duty, press 8.
(อิน ฟอร์ จูรี่ ดิ๊วที่ , เพรส 8)

[touch-tone entry]
([ ทั๊ช โทน เอนทริ ])

Make your selection at any time.
(เม้ค ยุร ซิเลคฌัน แอ็ท เอ๊นี่ ไทม์)

[here begins the touch-tone frenzy]
([ เฮียร บีกิน เดอะ ทั๊ช โทน ฟเรนสิ ])

Make your selection at any time.
(เม้ค ยุร ซิเลคฌัน แอ็ท เอ๊นี่ ไทม์)

The system is waiting for a touch tone entry.
(เดอะ ซิ๊สเท่ม อีส เวททิง ฟอร์ รา ทั๊ช โทน เอนทริ)
The system is waiting for a touch tone entry.
(เดอะ ซิ๊สเท่ม อีส เวททิง ฟอร์ รา ทั๊ช โทน เอนทริ)

There is a possibility that you have made an error in
(แดร์ อีส ซา พอซิบีลอิทิ แดท ยู แฮ็ฝ เมด แอน เอเรอะ อิน)
selecting your message. Please try again.
(ซิเลคทนิ่ง ยุร เม๊สเสจ พลีซ ธราย อะเกน)

The system is waiting for a touch tone entry.
(เดอะ ซิ๊สเท่ม อีส เวททิง ฟอร์ รา ทั๊ช โทน เอนทริ)

There is a possibility that you have made an error in
(แดร์ อีส ซา พอซิบีลอิทิ แดท ยู แฮ็ฝ เมด แอน เอเรอะ อิน)
selecting your message. Please try again.
(ซิเลคทนิ่ง ยุร เม๊สเสจ พลีซ ธราย อะเกน)

I’m sorry, but we are unable to interpret your request.
(แอม ซ๊อรี่ , บั๊ท วี อาร์ อันเอ๊เบิ่ล ทู อินเทอพเร็ท ยุร รีเควส)
Please call back during normal business hours.
(พลีซ คอลลํ แบ็ค ดิ๊วริ่ง น๊อร์มอล บีสเน็ซ เอาเอ้อร์)

[CLICK … sound of dialing]
([ คลิ๊ก ซาวน์ด อ็อฝ dialings ])

Thank you for calling the Los Angeles Municipal Court.
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ คอลลิง เดอะ โรซ Angeles มิวนีซอิแพ็ล คอร์ท)
This is an automated system that can handle most inquiries.
(ดิส ซิส แอน ออโทะแม็ท ซิ๊สเท่ม แดท แคน แฮ๊นเดิ้ล โมซท inquiries)
If after using this system, your question is not answered,
(อิ๊ฟ แอ๊ฟเท่อร ยูสซิง ดิส ซิ๊สเท่ม , ยุร เคว๊สชั่น อีส น็อท แอ๊นเซ่อร ,)
please, stay on the line
(พลีซ , สเทย์ ออน เดอะ ไลน์)
and a representative will be with you shortly.
(แอนด์ อะ เรพริเสนทะทิฝ วิล บี วิธ ยู ฌอทลิ)

[fades out on]
([ เฟด เอ๊าท ออน ])
If you are calling from a touch-tone phone, please press 1.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา ทั๊ช โทน โฟน , พลีซ เพรส 1)
If you are calling from a cellular phone, please press 2.
(อิ๊ฟ ยู อาร์ คอลลิง ฟรอม มา เซลลิวเลอะ โฟน , พลีซ เพรส 2)

* Proposition 187 was a Californian measure put to the voters, aimed at
(* พรอโพะสีฌอัน 187 วอส ซา แคลิฟอเนียน เม๊เช่อร์ พุท ทู เดอะ voters , เอม แอ็ท)
preventing illegal immigrants from obtaining welfare and other social
(preventings อิลีแก็ล อิ๊มมีแกร้นท์ ฟรอม obtainings เวลแฟ แอนด์ อ๊อเธ่อร์ โซแฌ็ล)
benefits. Californians voted yes to it in 1994, although its
(เบ๊เนฝิต แคลิฟอเนียน โฝท เย็ซ ทู อิท อิน 1994 , ออลโทร อิทซ)
enforceability and legality in the US appear to be under question.
(enforceability แอนด์ ลิแกลอิทิ อิน ดิ อัซ แอพเพียร์ ทู บี อั๊นเด้อร เคว๊สชั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lamc คำอ่านไทย Tool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น