เนื้อเพลง Lotus Flower คำอ่านไทย Radiohead

I would shape myself into your pocket
( ไอ เวิด เชพ ไมเซลฟ อิ๊นทู ยุร พ๊อคเค่ท)
Invisible
(อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
Do what you want
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท)
Do what you want
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท)

I would shrink and I would disappear
(ไอ เวิด ชิ๊งค แอนด์ ดาย เวิด ดิสแอ๊พเพียร์)
I would slip into the groove
(ไอ เวิด สลิ๊พ อิ๊นทู เดอะ กรูฝ)
And cut me up
(แอนด์ คัท มี อั๊พ)
And cut me up
(แอนด์ คัท มี อั๊พ)

There’s an empty space inside my heart
(แดร์ แอน เอ๊มพที่ สเพ๊ซ อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท)
Where the weeds take root
(แวร์ เดอะ วีด เท้ค รู๊ท)
So now I set you free
(โซ นาว ไอ เซ็ท ยู ฟรี)
I’ll set you free
(อิลล เซ็ท ยู ฟรี)

Slowly we unfold
(ซโลลิ วี อันโฟลด)
As lotus flowers
(แอส โล๊ทัส ฟล๊าวเว่อร์)
Cause all I want is the moon upon a stick
(ค๊อส ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ มูน อุพอน อะ สทิ๊ค)
Just to see what if
(จั๊สท ทู ซี ว๊อท อิ๊ฟ)
Just to see what is
(จั๊สท ทู ซี ว๊อท อีส)
I can’t kick your habit
(ไอ แค็นท คิ๊ค ยุร แฮ๊บบิท)
Just to feed your fast-ballooning head
(จั๊สท ทู ฟี ยุร ฟาสท balloonings เฮด)
Listen to your heart
(ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฮาร์ท)

We would shrink and then be quiet as mice
(วี เวิด ชิ๊งค แอนด์ เด็น บี ไคว๊เอ้ท แอส ไมซ)
And while the cat is away
(แอนด์ ไวล์ เดอะ แค๊ท อีส อะเวย์)
Do what we want
(ดู ว๊อท วี ว้อนท)
Do what we want
(ดู ว๊อท วี ว้อนท)

There’s an empty space inside my heart
(แดร์ แอน เอ๊มพที่ สเพ๊ซ อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท)
Where the weeds take root
(แวร์ เดอะ วีด เท้ค รู๊ท)
So now I set you free
(โซ นาว ไอ เซ็ท ยู ฟรี)
I’ll set you free
(อิลล เซ็ท ยู ฟรี)

Cause all I want is the moon upon a stick
(ค๊อส ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ มูน อุพอน อะ สทิ๊ค)
just to see what if
(จั๊สท ทู ซี ว๊อท อิ๊ฟ)
Just to see what is
(จั๊สท ทู ซี ว๊อท อีส)

The bird that’s flown into my room
(เดอะ เบิร์ด แด้ท ฟโลน อิ๊นทู มาย รูม)
Slowly we unfold
(ซโลลิ วี อันโฟลด)
As lotus flowers
(แอส โล๊ทัส ฟล๊าวเว่อร์)
Cause all I want is the moon upon a stick
(ค๊อส ออล ไอ ว้อนท อีส เดอะ มูน อุพอน อะ สทิ๊ค)
I dance around the pit
(ไอ แด๊นซ์ อะราวนฺดฺ เดอะ พิท)
The darkness is beneath
(เดอะ ดาคเน็ซ ซิส บีนี๊ทร)
I can’t kick your habit
(ไอ แค็นท คิ๊ค ยุร แฮ๊บบิท)
Just to feed your fast-ballooning head
(จั๊สท ทู ฟี ยุร ฟาสท balloonings เฮด)
Listen to your heart
(ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lotus Flower คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น