เนื้อเพลง Drive in, Drive out คำอ่านไทย Dave Matthews Band

I hear more than I like to…
( ไอ เฮียร โม แฑ็น นาย ไล๊ค ทู)
so I boil my head in a sense of humor…
(โซ ไอ บอยลฺ มาย เฮด อิน อะ เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์)
I laugh at what I cannot change…
(ไอ ล๊าฟ แอ็ท ว๊อท ไอ แคนน็อท เช้งจํ)
I throw it all on the pyre again…go then and do this
(ไอ โธรว์ อิท ดอร์ ออน เดอะ ไพร อะเกน โก เด็น แอนด์ ดู ดิส)
I’d do it for you…
(อาย ดู อิท ฟอร์ ยู)
when all that I want is so badly to be…
(เว็น ออล แดท ไอ ว้อนท อีส โซ แบดลิ ทู บี)
by myself again…
(บาย ไมเซลฟ อะเกน)
it’s going to drive me right out of my brain
(อิทซ โกอิ้ง ทู ไดร๊ฝ มี ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เบรน)

Drive in drive out I’m leaving
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท แอม ลีฝอิงส)
Drive in drive out
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท)
I’ll come back again
(อิลล คัม แบ็ค อะเกน)
Drive in drive out I’m leaving
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท แอม ลีฝอิงส)
Drive in drive out
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท)

I don’t care if we all turn to waste…
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ วี ออล เทิร์น ทู เวซท)
so when I beg…you avoid me…because I smell of dirt… hungry,
(โซ เว็น นาย เบ๊ก ยู อะฝอยด มี บิคอส ไอ สเมลล์ อ็อฝ เดิร์ท ฮั๊งกรี้ ,)
hungry boy…you won’t leave me all alone…the boy won’t go
(ฮั๊งกรี้ บอย ยู ว็อนท ลี๊ฝ มี ออล อะโลน เดอะ บอย ว็อนท โก)

Sooner or later we’re done
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ เวีย ดัน)
Sooner or later I’m gone
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ แอม กอน)
because, because
(บิคอส , บิคอส)
Sooner or later we’re gone
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ เวีย กอน)
Sooner away
(ซูเนอร์ อะเวย์)

Ooh, my head is pounding now…god has all but left me behind…
(อู้ , มาย เฮด อีส พาวดิง นาว ก๊อด แฮ็ส ซอร์ บั๊ท เล๊ฟท มี บีฮายน์)

not a sense of worry…I’m going to drive in and drive out again
(น็อท ดา เซ้นส อ็อฝ ว๊อร์รี่ แอม โกอิ้ง ทู ไดร๊ฝ อิน แอนด์ ไดร๊ฝ เอ๊าท อะเกน)
Drive in drive out I’m leaving
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท แอม ลีฝอิงส)
Drive in drive out I’ll come
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท อิลล คัม)
Drive in drive out I’m leaving
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท แอม ลีฝอิงส)
Drive in drive out
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท)

I’m over this arrangement…
(แอม โอ๊เฝ่อร ดิส แอะเรนจเม็นท)
around here…emptiness
(อะราวนฺดฺ เฮียร เอมทิเน็ซ)
sounded so good…I want to
(ซาวน์ด โซ กู๊ด ดาย ว้อนท ทู)
drive you right into my world
(ไดร๊ฝ ยู ไร๊ท อิ๊นทู มาย เวิลด)

Drive in drive out I’m leaving
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท แอม ลีฝอิงส)
Drive in drive out I’ll come
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท อิลล คัม)
Drive in drive out I’m leaving
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท แอม ลีฝอิงส)
Drive in drive out
(ไดร๊ฝ อิน ไดร๊ฝ เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drive in, Drive out คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น