เนื้อเพลง That’s That Sh*t คำอ่านไทย Snoop Dogg feat R. Kelly

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
I pull up, whip low in the Phantom
(ไอ พูลล อั๊พ , ฮวิพ โลว อิน เดอะ แฟนทัม)
With the wheels spinnin’
(วิธ เดอะ วีล สปินนิน)
Ladies like
(เลดิส ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
I’m in the back of the club
(แอม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Blowin’ trees
(โบลวิน ทรี)
Hands up, head bobbin’ like
(แฮนด์ อั๊พ , เฮด บอบบิน ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
In the spot where the girls go wild
(อิน เดอะ สพอท แวร์ เดอะ เกิร์ล โก ไวลด์)
Dancing titty bar style
(แด็นซิง titty บาร์ สไทล์)
I’m like
(แอม ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
Snoop Dizzle [Hey]
(ซนูพ ดิซเซิล [ เฮ ])
Your boy Kells [Hey]
(ยุร บอย Kells [ เฮ ])
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Let’s get this party jumpin’
(เล็ท เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ จัมปิน)
Me and Kel gone get it bumpin’
(มี แอนด์ Kel กอน เก็ท ดิธ บั้มปิน)
They humpin’
(เด ฮัพปิน)
Like when it’s over
(ไล๊ค เว็น อิทซ โอ๊เฝ่อร)
We gone all get into somethin’
(วี กอน ออล เก็ท อิ๊นทู ซัมติน)
The Dog is fresh
(เดอะ ด้อกก อีส เฟรช)
Southside without a vest
(Southside วิธเอ๊าท ดา เฝ็ซท)
Nothin on my chest
(นอทติน ออน มาย เชสทํ)
But these ladies up out the Midwest
(บั๊ท ฑิส เลดิส อั๊พ เอ๊าท เดอะ มิดเวส)
I must confess
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส)
That in the Chi is so blessed
(แดท อิน เดอะ ชี อีส โซ เบล๊ส)
Leaving nothing on my mind
(ลีฝอิงส นัธอิง ออน มาย ไมนด์)
But Doggy, you and safe sex
(บั๊ท ดอกกิ , ยู แอนด์ เซฟ เซ็กซ)
This ain’t a test
(ดิส เอน ดา เทสท์)
You f*cking with a cold mess
(ยู เอฟ *คิง วิธ อะ โคลด์ เมซ)
Meet me in Chicago
(มี๊ท มี อิน ชิคาโก)
Let me get you to this real west
(เล็ท มี เก็ท ยู ทู ดิส เรียล เว๊สท)
It’s real strong
(อิทซ เรียล สทรอง)
Real fat and real long
(เรียล แฟท แอนด์ เรียล ลอง)
Doggies in the building
(ดอกกิ ซิน เดอะ บีลดิง)
Holdin’ something they can feel up on
(โฮดดิน ซัมติง เด แคน ฟีล อั๊พ ออน)
And once they get it
(แอนด์ วั๊นซ เด เก็ท ดิธ)
Something they can build up on
(ซัมติง เด แคน บิ้ลดํ อั๊พ ออน)
Take that skinny n*gga home
(เท้ค แดท ซคีนอิ เอ็น *gga โฮม)
Work that filling till it’s gone
(เวิ๊ร์ค แดท ฟีลลิง ทิลล์ อิทซ กอน)
Get that home grown
(เก็ท แดท โฮม กโรน)
Put that sh*t on Daddy long
(พุท แดท ฌะ *ที ออน แดดดิ ลอง)
I know how you ladies do it
(ไอ โนว์ ฮาว ยู เลดิส ดู อิท)
T-shirt with no panties on
(ที เชิ๊ร์ท วิธ โน แพนดีสฺ ออน)
Let’s get this sh*t crackin’
(เล็ท เก็ท ดิส ฌะ *ที แครกคิน)
Kell and Doggy Dogg in action
(Kell แอนด์ ดอกกิ ด๊อก อิน แอคฌัน)
If you in here all alone
(อิ๊ฟ ยู อิน เฮียร ออล อะโลน)
You might get this dog bone
(ยู ไมท เก็ท ดิส ด้อกก โบน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
I pull up, whip low in the Phantom
(ไอ พูลล อั๊พ , ฮวิพ โลว อิน เดอะ แฟนทัม)
With the wheels spinnin’
(วิธ เดอะ วีล สปินนิน)
Ladies like
(เลดิส ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
I’m in the back of the club
(แอม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Blowin’ trees
(โบลวิน ทรี)
Hands up, head bobbin’ like
(แฮนด์ อั๊พ , เฮด บอบบิน ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
In the spot where the girls go wild
(อิน เดอะ สพอท แวร์ เดอะ เกิร์ล โก ไวลด์)
Dancing titty bar style
(แด็นซิง titty บาร์ สไทล์)
I’m like
(แอม ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
Snoop Dizzle [Hey]
(ซนูพ ดิซเซิล [ เฮ ])
Your boy Kells [Hey]
(ยุร บอย Kells [ เฮ ])
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Dip low, Six-Four
(ดิพ โลว , ซิกซ์ โฟ)
Hundred spokes and chronic smoke
(ฮั๊นเดร็ด ซโพค แซน คร๊อนิค สโม๊ค)
All these ladies on the floor
(ออล ฑิส เลดิส ออน เดอะ ฟลอร์)
Cuz they know what we in here for
(คัซ เด โนว์ ว๊อท วี อิน เฮียร ฟอร์)
Dogg and Kelly came to ball
(ด๊อก แอนด์ เคลลี่ เคม ทู บอล)
Get your ass up off the wall
(เก็ท ยุร อาซ อั๊พ ออฟฟ เดอะ วอลล์)
Let that middle wiggle
(เล็ท แดท มิ๊ดเดิ้ล วิกเกิล)
Now make that sh*t fall
(นาว เม้ค แดท ฌะ *ที ฟอลล์)
Not just one, but all y’all
(น็อท จั๊สท วัน , บั๊ท ดอร์ ยอล)
Move it like you want it all
(มู๊ฝ อิท ไล๊ค ยู ว้อนท ดิธ ดอร์)
Let me see you bounce it for me
(เล็ท มี ซี ยู เบ๊าสฺ อิท ฟอร์ มี)
Work that sh*t for Doggy Dogg
(เวิ๊ร์ค แดท ฌะ *ที ฟอร์ ดอกกิ ด๊อก)
You gots to do it
(ยู ก็อท ทู ดู อิท)
Is that your crew
(อีส แดท ยุร ครู)
Bring ’em too
(บริง เอ็ม ทู)
Come here let me take you through it
(คัม เฮียร เล็ท มี เท้ค ยู ทรู อิท)
Then once Kelly get into it
(เด็น วั๊นซ เคลลี่ เก็ท อิ๊นทู อิท)
We can get this after party
(วี แคน เก็ท ดิส แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่)
Poppin’ everybody
(พอพปิน เอวี่บอดี้)
Got themselves another body
(ก็อท เฑ็มเซลฝส อะน๊าเทร่อร์ บ๊อดี้)
Knockin’ out
(นอคคิน เอ๊าท)
Without protection though
(วิธเอ๊าท พโระเทคฌัน โธ)
That’s my confession
(แด้ท มาย ค็อนเฟฌอัน)
But at the spot
(บั๊ท แอ็ท เดอะ สพอท)
If you just think
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท ทริ๊งค)
Your gonna listen
(ยุร กอนนะ ลิ๊สซึ่น)
You can drop it like it’s hot
(ยู แคน ดรอพ อิท ไล๊ค อิทซ ฮอท)
Hold up
(โฮลด์ อั๊พ)
I came to cool out
(ไอ เคม ทู คูล เอ๊าท)
Lay back and get blown
(เลย์ แบ็ค แอนด์ เก็ท บโลน)
Maybe Henny, maybe gin
(เมบี เฮนนี่ , เมบี จิน)
A couple shots of Patron
(อะ คั๊พเพิ่ล ฌ็อท อ็อฝ เพทรัน)
And if you didn’t you missed it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน ยู มิส ดิท)
But now it’s known
(บั๊ท นาว อิทซ โนน)
That this cash sh*t
(แดท ดิส แค๊ช ฌะ *ที)
Kells sing that song
(Kells ซิง แดท ซ็อง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
I pull up, whip low in the Phantom
(ไอ พูลล อั๊พ , ฮวิพ โลว อิน เดอะ แฟนทัม)
With the wheels spinnin’
(วิธ เดอะ วีล สปินนิน)
Ladies like
(เลดิส ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
I’m in the back of the club
(แอม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Blowin’ trees
(โบลวิน ทรี)
Hands up, head bobbin’ like
(แฮนด์ อั๊พ , เฮด บอบบิน ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
In the spot where the girls go wild
(อิน เดอะ สพอท แวร์ เดอะ เกิร์ล โก ไวลด์)
Dancing titty bar style
(แด็นซิง titty บาร์ สไทล์)
I’m like
(แอม ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
Snoop Dizzle [Hey]
(ซนูพ ดิซเซิล [ เฮ ])
Your boy Kells [Hey]
(ยุร บอย Kells [ เฮ ])
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)

So if you think you got the bomb sh*t
(โซ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยู ก็อท เดอะ บอมบฺ ฌะ *ที)
[Holla at a playa] [X3]
([ ฮอลละ แอ็ท ดา พอลเย ] [ X3 ])
And if you lookin’ for some good sex
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ลุคกิน ฟอร์ ซัม กู๊ด เซ็กซ)
[Holla at a playa] [X3]
([ ฮอลละ แอ็ท ดา พอลเย ] [ X3 ])
Girl if you ever in the 3-1-2
(เกิร์ล อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน เดอะ 3 1 2)
[Holla at a playa] [X3]
([ ฮอลละ แอ็ท ดา พอลเย ] [ X3 ])
And if you’re ever in the 2-1-3
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ เอ๊เฝ่อร์ อิน เดอะ 2 1 3)
[Holla at a playa] [X3]
([ ฮอลละ แอ็ท ดา พอลเย ] [ X3 ])

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])
I pull up, whip low in the Phantom
(ไอ พูลล อั๊พ , ฮวิพ โลว อิน เดอะ แฟนทัม)
With the wheels spinnin’
(วิธ เดอะ วีล สปินนิน)
Ladies like
(เลดิส ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
I’m in the back of the club
(แอม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Blowin’ trees
(โบลวิน ทรี)
Hands up, head bobbin’ like
(แฮนด์ อั๊พ , เฮด บอบบิน ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
In the spot where the girls go wild
(อิน เดอะ สพอท แวร์ เดอะ เกิร์ล โก ไวลด์)
Dancing titty bar style
(แด็นซิง titty บาร์ สไทล์)
I’m like
(แอม ไล๊ค)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)
Snoop Dizzle [Hey]
(ซนูพ ดิซเซิล [ เฮ ])
Your boy Kells [Hey]
(ยุร บอย Kells [ เฮ ])
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
That’s that sh*t
(แด้ท แดท ฌะ *ที)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s That Sh*t คำอ่านไทย Snoop Dogg feat R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น