เนื้อเพลง Time Won’t Let Me Go คำอ่านไทย The Bravery

Whenever I look back
( ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ลุ๊ค แบ็ค)
On the best days of my life
(ออน เดอะ เบ๊สท์ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I think I saw them all on T.V.
(ไอ ทริ๊งค ไอ ซอว์ เด็ม ออล ออน ที วี)
I am so homesick now for
(ไอ แอ็ม โซ โฮมนติค นาว ฟอร์)
Someone that I never knew
(ซัมวัน แดท ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู)
I am so homesick now for
(ไอ แอ็ม โซ โฮมนติค นาว ฟอร์)
Someplace I will never be
(ซัมเพรส ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี)

Time won’t let me go
(ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)
Time won’t let me go
(ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)
If I could do it all again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’d go back and change everything
(อาย โก แบ็ค แอนด์ เช้งจํ เอ๊วี่ติง)
But time won’t let me go
(บั๊ท ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)

I never had a ‘Summer of 69’
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ 69)
Never had a Cherry Valance of my own
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เชริ แฝลแอ็นซ อ็อฝ มาย โอว์น)
All these precious moments
(ออล ฑิส พรีเชี๊ยส โม๊เม้นท)
You promised me would come in time
(ยู พรอมอิซ มี เวิด คัม อิน ไทม์)
So where was I when I missed mine?
(โซ แวร์ วอส ซาย เว็น นาย มิส ไมน์)

Time won’t let me go
(ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)
Time won’t let me go
(ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)
If you gave me back those years
(อิ๊ฟ ยู เกฝ มี แบ็ค โฑส เยียร์)
I’d do it all better I swear
(อาย ดู อิท ดอร์ เบ๊ทเท่อร์ ไอ สแวร์)
Time won’t let me go
(ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)

Ba ba ba ba ba…
(บา บา บา บา บา)

If I could go back once again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โก แบ็ค วั๊นซ อะเกน)
I would change everything, yeah
(ไอ เวิด เช้งจํ เอ๊วี่ติง , เย่)
If I could go back once again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โก แบ็ค วั๊นซ อะเกน)
I’d do it all so much better
(อาย ดู อิท ดอร์ โซ มัช เบ๊ทเท่อร์)

Time won’t let me go
(ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)
Time won’t let me go
(ไทม์ ว็อนท เล็ท มี โก)
If I could do it all again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’d go back and change everything
(อาย โก แบ็ค แอนด์ เช้งจํ เอ๊วี่ติง)
But you won’t ever let me go
(บั๊ท ยู ว็อนท เอ๊เฝ่อร์ เล็ท มี โก)

Ba ba ba ba ba…
(บา บา บา บา บา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time Won’t Let Me Go คำอ่านไทย The Bravery

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น