เนื้อเพลง Up คำอ่านไทย The Saturdays

Go, go, go
( โก , โก , โก)
It’s time to make the move and we both know,
(อิทซ ไทม์ ทู เม้ค เดอะ มู๊ฝ แอนด์ วี โบทรฺ โนว์ ,)
It’s time to step it up a notch
(อิทซ ไทม์ ทู สเท็พ อิท อั๊พ อะ น็อช)
I’m ready to loose touch
(แอม เร๊ดี้ ทู ลู้ส ทั๊ช)
baby boy,
(เบ๊บี้ บอย ,)
Go, go, go
(โก , โก , โก)

This is the crossing at the main intersection,
(ดิส ซิส เดอะ ครอซซิง แอ็ท เดอะ เมน อินเทอะเซคฌัน ,)
Up is were we go from here,
(อั๊พ อีส เวอ วี โก ฟรอม เฮียร ,)
Finest selection,
(ไฟเนทส์ ซิเลคฌัน ,)
This can take us anywhere,
(ดิส แคน เท้ค อัซ เอนอิฮแว ,)
I don’t want protection,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท พโระเทคฌัน ,)
Life is better of the line, ine, ine…
(ไล๊ฟ อีส เบ๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ไลน์ , อิน , อิน)

I’m ready for the lift up,
(แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ลิฟท อั๊พ ,)
Keep steady beat
(คี๊พ สเท๊ดี้ บีท)
Coz I’m ready for the big jump,
(คอซ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ บิ๊ก จั๊มพ ,)
Keep up with me,
(คี๊พ อั๊พ วิธ มี ,)
If you lose me then you know,
(อิ๊ฟ ยู ลู้ส มี เด็น ยู โนว์ ,)
You’re just a bit too slow,
(ยัวร์ จั๊สท ดา บิท ทู สโลว์ ,)
I only go up, up.
(ไอ โอ๊นลี่ โก อั๊พ , อั๊พ)
I’m ready to be in control
(แอม เร๊ดี้ ทู บี อิน คอนโทรล)
And the ground isn’t good enough for me,
(แอนด์ เดอะ กราวนด์ อีสซึ่น กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ มี ,)
I know where to find what I want and I’m gonna keep on,
(ไอ โนว์ แวร์ ทู ไฟนด์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ แอม กอนนะ คี๊พ ออน ,)
Keep on, up, up.
(คี๊พ ออน , อั๊พ , อั๊พ)

No turns now,
(โน เทิร์น นาว ,)
We’re going straight,
(เวีย โกอิ้ง สเทร๊ท ,)
You better hold on tight,
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โฮลด์ ออน ไท๊ท ,)
Coz if you fall you’re on your own
(คอซ อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ยัวร์ ออน ยุร โอว์น)
Coz I’m gonna go on,
(คอซ แอม กอนนะ โก ออน ,)
No, no, no turns now.
(โน , โน , โน เทิร์น นาว)

This is the final call for all destination,
(ดิส ซิส เดอะ ไฟ๊น่อล คอลลํ ฟอร์ ออล เดซทิเนฌัน ,)
This is were you’re in or out,
(ดิส ซิส เวอ ยัวร์ อิน ออ เอ๊าท ,)
No hesitation,
(โน เฮสิเทฌัน ,)
This is not the time for doubts,
(ดิส ซิส น็อท เดอะ ไทม์ ฟอร์ เดาท ,)
Make your decision ,
(เม้ค ยุร ดีซิ๊ชั่น ,)
Are you on or off the line?, ine, ine…
(อาร์ ยู ออน ออ ออฟฟ เดอะ ไลน์ , อิน , อิน)

I’m ready for the lift up,
(แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ลิฟท อั๊พ ,)
Keep steady beat
(คี๊พ สเท๊ดี้ บีท)
Coz I’m ready for the big jump,
(คอซ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ บิ๊ก จั๊มพ ,)
Keep up with me,
(คี๊พ อั๊พ วิธ มี ,)
If you lose me then you know,
(อิ๊ฟ ยู ลู้ส มี เด็น ยู โนว์ ,)
You’re just a bit too slow,
(ยัวร์ จั๊สท ดา บิท ทู สโลว์ ,)
I only go up, up.
(ไอ โอ๊นลี่ โก อั๊พ , อั๊พ)
I’m ready to be in control
(แอม เร๊ดี้ ทู บี อิน คอนโทรล)
And the ground isn’t good enough for me,
(แอนด์ เดอะ กราวนด์ อีสซึ่น กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ มี ,)
I know where to find what I want and I’m gonna keep on,
(ไอ โนว์ แวร์ ทู ไฟนด์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ แอม กอนนะ คี๊พ ออน ,)
Keep on, up, up.
(คี๊พ ออน , อั๊พ , อั๊พ)

This is the crossing at the main intersection,
(ดิส ซิส เดอะ ครอซซิง แอ็ท เดอะ เมน อินเทอะเซคฌัน ,)
Up is were we go from here,
(อั๊พ อีส เวอ วี โก ฟรอม เฮียร ,)
Finest selection,
(ไฟเนทส์ ซิเลคฌัน ,)
This can take us anywhere,
(ดิส แคน เท้ค อัซ เอนอิฮแว ,)
I don’t want protection,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท พโระเทคฌัน ,)
Life is better of the line, ine, ine.. [Ooh]
(ไล๊ฟ อีส เบ๊ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ไลน์ , อิน , อิน [ อู้ ])

I’m ready for the lift up,
(แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ลิฟท อั๊พ ,)
Keep steady beat
(คี๊พ สเท๊ดี้ บีท)
Coz I’m ready for the big jump,
(คอซ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ บิ๊ก จั๊มพ ,)
Keep up with me,
(คี๊พ อั๊พ วิธ มี ,)
If you lose me then you know,
(อิ๊ฟ ยู ลู้ส มี เด็น ยู โนว์ ,)
You’re just a bit too slow,
(ยัวร์ จั๊สท ดา บิท ทู สโลว์ ,)
I only go up, up.
(ไอ โอ๊นลี่ โก อั๊พ , อั๊พ)
I’m ready to be in control
(แอม เร๊ดี้ ทู บี อิน คอนโทรล)
And the ground isn’t good enough for me,
(แอนด์ เดอะ กราวนด์ อีสซึ่น กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ มี ,)
I know where to find what I want and I’m gonna keep on,
(ไอ โนว์ แวร์ ทู ไฟนด์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ แอม กอนนะ คี๊พ ออน ,)
Keep on, up, up.
(คี๊พ ออน , อั๊พ , อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up คำอ่านไทย The Saturdays

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น