เนื้อเพลง Science & Faith คำอ่านไทย The Script

Tried to break love to a science
( ทไร ทู เบร๊ค ลัฝ ทู อะ ไซ๊แอ้นซ)
In an act of pure defiance
(อิน แอน แอ๊คท อ็อฝ เพียวร์ ดิไฟแอ็นซ)
I broke her heart
(ไอ บโรค เฮอ ฮาร์ท)
As I pulled apart her theory
(แอส ซาย พูลล อะพาร์ท เฮอ ธีโอรี่)
As I watched her growing weary
(แอส ซาย ว๊อทช เฮอ กโรอิง เวียริ)
I pulled her apart
(ไอ พูลล เฮอ อะพาร์ท)

Having heavy conversations
(แฮฝวิ่ง เฮ๊ฝฝี่ คอนเฝอะเซฌัน)
About the furthest constellations of our souls
(อะเบ๊าท เดอะ เฟอเฑ็ซท คอนสเท็ลเลฌัน อ็อฝ เอ๊า โซล)
We’re just trying to find some meaning
(เวีย จั๊สท ทไรอิง ทู ไฟนด์ ซัม มีนนิง)
In the things that we believe in
(อิน เดอะ ทริง แดท วี บีลี๊ฝ อิน)
But we got some ways to go
(บั๊ท วี ก็อท ซัม เวย์ ทู โก)
Of all of the things that she’s ever said
(อ็อฝ ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ชี เอ๊เฝ่อร์ เซ็ด)
She goes and says something that just knocks me dead
(ชี โกซ แซน เซย์ ซัมติง แดท จั๊สท น๊อค มี เด้ด)

You won’t find faith or hope down a telescope
(ยู ว็อนท ไฟนด์ เฟท ออ โฮพ เดาน อะ เท๊ลเลสโค้พ)
You won’t find heart and soul in the stars
(ยู ว็อนท ไฟนด์ ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ สทาร์)
You can break everything down to the chemicals
(ยู แคน เบร๊ค เอ๊วี่ติง เดาน ทู เดอะ เคมอิแค็ล)
But you can’t explain a love like ours
(บั๊ท ยู แค็นท เอ็กซเพลน อะ ลัฝ ไล๊ค เอ๊า)

ooohhhh
(อู้)
It’s the way we feel, yeah this is real
(อิทซ เดอะ เวย์ วี ฟีล , เย่ ดิส ซิส เรียล)
ooohhhh
(อู้)
It’s the way we feel, yeah this is real
(อิทซ เดอะ เวย์ วี ฟีล , เย่ ดิส ซิส เรียล)

I tried pushing evolution
(ไอ ทไร พุฌอิง เอโฝะลยูฌัน)
As the obvious conclusion of the start
(แอส ดิ อ๊อบเฝียส ค็อนคลูฉัน อ็อฝ เดอะ สท๊าร์ท)
But it was for my own amusement
(บั๊ท ดิธ วอส ฟอร์ มาย โอว์น อัมยูสเม็นท)
Saying love was an illusion of a hopeless heart
(เซอิง ลัฝ วอส แอน อิลยูฌัน อ็อฝ อะ โฮพเล็ซ ฮาร์ท)
Of all of the things that she’s ever said
(อ็อฝ ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ชี เอ๊เฝ่อร์ เซ็ด)
She goes and says something that just knocks me dead
(ชี โกซ แซน เซย์ ซัมติง แดท จั๊สท น๊อค มี เด้ด)

You won’t find faith or hope down a telescope
(ยู ว็อนท ไฟนด์ เฟท ออ โฮพ เดาน อะ เท๊ลเลสโค้พ)
You won’t find heart and soul in the stars
(ยู ว็อนท ไฟนด์ ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ สทาร์)
You can break everything down to chemicals
(ยู แคน เบร๊ค เอ๊วี่ติง เดาน ทู เคมอิแค็ล)
But you can’t explain a love like ours
(บั๊ท ยู แค็นท เอ็กซเพลน อะ ลัฝ ไล๊ค เอ๊า)

ooohhhh
(อู้)
It’s the way we feel, yeah this is real
(อิทซ เดอะ เวย์ วี ฟีล , เย่ ดิส ซิส เรียล)
ooohhhh
(อู้)
It’s the way we feel, yeah this is real
(อิทซ เดอะ เวย์ วี ฟีล , เย่ ดิส ซิส เรียล)

Of all of the things that she’s ever said
(อ็อฝ ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ชี เอ๊เฝ่อร์ เซ็ด)
She goes and says something that just knocks me dead
(ชี โกซ แซน เซย์ ซัมติง แดท จั๊สท น๊อค มี เด้ด)

You won’t find faith or hope down a telescope
(ยู ว็อนท ไฟนด์ เฟท ออ โฮพ เดาน อะ เท๊ลเลสโค้พ)
You won’t find heart and soul in the stars
(ยู ว็อนท ไฟนด์ ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ สทาร์)
You can break everything down to chemicals
(ยู แคน เบร๊ค เอ๊วี่ติง เดาน ทู เคมอิแค็ล)
But you can’t explain a love like ours
(บั๊ท ยู แค็นท เอ็กซเพลน อะ ลัฝ ไล๊ค เอ๊า)

ooohhhh
(อู้)
It’s the way we feel, yeah this is real
(อิทซ เดอะ เวย์ วี ฟีล , เย่ ดิส ซิส เรียล)
ooohhhh
(อู้)
It’s the way we feel, yeah this is real
(อิทซ เดอะ เวย์ วี ฟีล , เย่ ดิส ซิส เรียล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Science & Faith คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น