เนื้อเพลง I Ain’t Ever Satisfied คำอ่านไทย John Mellencamp

I love the things that scare most folks to death
( ไอ ลัฝ เดอะ ทริง แดท สแคร์ โมซท โฟล้ค ทู เด้ท)
But I ain’t ever satisfied
(บั๊ท ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
I’ll stay till the end or till I’m gasping for breath
(อิลล สเทย์ ทิลล์ ดิ เอ็นด ออ ทิลล์ แอม กาซพิง ฟอร์ บรี๊ทฺรฺ)
But I ain’t ever satisfied
(บั๊ท ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
No, I am never satisfied
(โน , ไอ แอ็ม เน๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)

I can pretty much come and go as I like
(ไอ แคน พริ๊ทที่ มัช คัม แอนด์ โก แอส ซาย ไล๊ค)
But I ain’t ever satisfied
(บั๊ท ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
Hey, with no bottom line it’s hard to know wrong from right
(เฮ , วิธ โน บ๊อทท่อม ไลน์ อิทซ ฮาร์ด ทู โนว์ รอง ฟรอม ไร๊ท)
But I ain’t ever satisfied
(บั๊ท ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
I’ll try anything once but then do it to death
(อิลล ธราย เอนอิธิง วั๊นซ บั๊ท เด็น ดู อิท ทู เด้ท)
But I ain’t ever satisfied
(บั๊ท ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
I expect the worst but I hope for the best
(ไอ เอ็กซเพ็คท เดอะ เวิ๊ร์สท บั๊ท ไอ โฮพ ฟอร์ เดอะ เบ๊สท์)
Oh, I ain’t ever satisfied
(โอ , ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
No, I ain’t ever satisfied
(โน , ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
No, no, no, no, I am never satisfied
(โน , โน , โน , โน , ไอ แอ็ม เน๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)

Can’t get enough, no, of nothing
(แค็นท เก็ท อีน๊าฟ , โน , อ็อฝ นัธอิง)

I’ve got seven of everything and more in the till
(แอฝ ก็อท เซเฝ่น อ็อฝ เอ๊วี่ติง แอนด์ โม อิน เดอะ ทิลล์)
But I ain’t ever satisfied
(บั๊ท ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
You think this is dangerous stuff
(ยู ทริ๊งค ดิส ซิส เดนเจอะรัซ สทั๊ฟฟ)
It ain’t even a thrill
(อิท เอน อี๊เฝ่น อะ ธริล)
I ain’t ever satisfied
(ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)
Oh, I am never
(โอ , ไอ แอ็ม เน๊เฝ่อร์)
No, I am never
(โน , ไอ แอ็ม เน๊เฝ่อร์)
I don’t know why I ain’t ever satisfied
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Ever Satisfied คำอ่านไทย John Mellencamp

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น