เนื้อเพลง Samurai Showdown (Raise Your Swords) คำอ่านไทย RZA

from Ghost Dog soundtrack
( ฟรอม โก๊สท ด้อกก ซาวแทร็ค)

*Intro: The RZA*
(*อินโทร : เดอะ RZA*)
Yo, it’s a samurai showdown
(โย , อิทซ ซา แซมอุไร โชว์ดาวนฺ)
Samurai showdown…
(แซมอุไร โชว์ดาวนฺ)
[Aight, A.T.M.] How dare you challenge me?
([ ไอชฺ , อะ ที เอ็ม ] ฮาว แดร์ ยู แช๊ลเล้นจํ มี)
You will die from the tip of my sword today
(ยู วิล ดาย ฟรอม เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ซ๊อร์ด ทูเดย์)
Huh, the trenches, we must remain calm
(ฮู , เดอะ trenches , วี มัสท์ รีเมน คาลํม)
Right, prepare to die
(ไร๊ท , พรีแพร์ ทู ดาย)

***Chorus: The RZA [x2]***
(***ค๊อรัส : เดอะ RZA [ x2 ] ***)
Yo, it’s born-born, young Lord, raise your swords
(โย , อิทซ บอน บอน , ยัง หลอร์ด , เร้ส ยุร ซ๊อร์ด)
Yo, it’s born-born, young Lord, raise your swords
(โย , อิทซ บอน บอน , ยัง หลอร์ด , เร้ส ยุร ซ๊อร์ด)

[The RZA]
([ เดอะ RZA ])
Yo, yo
(โย , โย)
Hailin from the slums of Shaolin, golden claw, talon twirl
(Hailin ฟรอม เดอะ สลัม อ็อฝ Shaolin , โกลเด็น คลอ , แทลอัน ทเวิล)
And one swirl of the fatal sword splits your Island
(แอนด์ วัน ซเวิล อ็อฝ เดอะ เฟ๊ท่อล ซ๊อร์ด สพลิ๊ท ยุร ไอ๊แลนด์)
Wu Killa Bees’ stingers back on the swarm again
(Wu คิวลา บี สติงเกอสฺ แบ็ค ออน เดอะ ซวอม อะเกน)
BZZZZZZ, the alarm again, six direction weapon deflectin
(BZZZZZZ , ดิ อะลาร์ม อะเกน , ซิกซ์ ดิเรคฌัน เว๊พ่อน deflectin)
Bones connect like opposite sides of magnets
(โบน คอนเน็คท ไล๊ค อ๊อพโพสิท ไซด์ อ็อฝ แม๊กเหน็ท)
Steel fragments bein chipped off a slingin sword slash
(สทีล แฟร๊กเม้นท บีนโพล chipped ออฟฟ อะ slingin ซ๊อร์ด สแหล๊ช)
With the force of big crash in your dash board with no airbag
(วิธ เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ บิ๊ก คแร็ฌ อิน ยุร แด็ฌ บอร์ด วิธ โน airbag)
He drove a ninety-nine Jaguar
(ฮี ดโรฝ อะ ไนนทิ ไนน แจกวา)
Quick to pick a lock, lick a shot
(ควิค ทู พิค กา ล๊อค , ลิค กา ฌ็อท)
Respect the Bloods and Crips a lot
(เรสเพ๊คท เดอะ บลัด แซน คริป ซา ล็อท)
Plus the God from Ride saggin in his seat, blastin Wu beats
(พลัส เดอะ ก๊อด ฟรอม ไรด์ แซคกิน อิน ฮิส ซีท , แบลซจิน Wu บีท)
Tryin to plot his next hit
(ทายอิน ทู พล๊อท ฮิส เน๊กซท ฮิท)
He took a drag of the eight elements that composed, atmospheric gas
(ฮี ทุค กา ดแร็ก อ็อฝ ดิ เอท เอ๊ลิเม้นท แดท คอมโพส , แอทม็อซเฟริค แก๊ซ)
‘Bout to let off his sword, and full blast
(เบาท ทู เล็ท ออฟฟ ฮิส ซ๊อร์ด , แอนด์ ฟูล บลาสทํ)
Kept his mind focused, meditation position half lotus
(เค็พท ฮิส ไมนด์ โฟ๊คัส , เมดิเทฌัน โพซิ๊ชั่น ฮาล์ฟ โล๊ทัส)
Abbot’s sword novas couldn’t match his magnum opus
(แอบบัท ซ๊อร์ด โนฝะ คูดซึ่น แหมทช์ ฮิส แมกนัม opus)
Deluxe stroke, son move like a ghost
(ดีลุคซ ซโตรก , ซัน มู๊ฝ ไล๊ค เก โก๊สท)
Struck in an instance, unnoticed like a lamp post
(ซทรัค อิน แอน อิ๊นสแท้นซ , อะโนทิซท ไล๊ค เก แล็มพ โพสท)
Radar sharp precision gunfire, explode
(เรดา ชาร์พ พริซีฉอัน gunfire , เอ็กซโพลด)
Till his clips unload, it’s a samurai code
(ทิลล์ ฮิส คลิพ อันโลด , อิทซ ซา แซมอุไร โค้ด)

***Chorus***
(***ค๊อรัส ***)
It’s born-born, young Lord, raise your swords [5X]
(อิทซ บอน บอน , ยัง หลอร์ด , เร้ส ยุร ซ๊อร์ด [ 5X ])
Time for everyone to go record
(ไทม์ ฟอร์ เอ๊วี่วัน ทู โก เร๊คขอร์ด)
It’s born-born, young Lord, raise your swords
(อิทซ บอน บอน , ยัง หลอร์ด , เร้ส ยุร ซ๊อร์ด)
Time for everybody to go record
(ไทม์ ฟอร์ เอวี่บอดี้ ทู โก เร๊คขอร์ด)

[The RZA]
([ เดอะ RZA ])
Crept in silent, the steel wind
(คแร็พท อิน ไซ๊เล่นท , เดอะ สทีล วินด)
Chrome silencers screwed on tight kept the gunshots just sealed in
(คโรม ไซเล็นเซอะ สครูว์ ออน ไท๊ท เค็พท เดอะ กันชอทพฺ จั๊สท ซีล อิน)
We attack, full fledge
(วี แอทแท๊ค , ฟูล ฟเล็จ)
with Chicago Bull red bandanas tied tight around our heads
(วิธ ชิคาโก บูลล เร้ด แบนดานา ไท ไท๊ท อะราวนฺดฺ เอ๊า เฮด)
Swing with the force of a sledge
(สวิง วิธ เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ อะ ซเล็จ)
Single-edge stainless steel blade chopped the wedge
(ซิ๊งเกิ้ล เอจ ซเทนเล็ซ สทีล เบลด ชอบทฺ เดอะ เว็จ)
Slit this analog derelicts head
(ซลิท ดิส อะนาล็อก เดเระลิคท เฮด)
Who even thought that
(ฮู อี๊เฝ่น ธอท แดท)
he could go against the truth and the Gods and fall back?
(ฮี เคิด โก อะเก๊นสท เดอะ ทรู๊ธ แอนด์ เดอะ ก๊อด แซน ฟอลล์ แบ็ค)
From the will of Allah, you’ll be facin the firing squad
(ฟรอม เดอะ วิล อ็อฝ แอลละ , โยว บี facin เดอะ ไฟเออะริง ซคว็อด)
of a thousand archers out to mark ya
(อ็อฝ อะ เธ๊าซั่นด อาเชอะ เอ๊าท ทู ม๊าร์ค ยา)
The bill top scully king blocks bullets like jelly beans
(เดอะ บิลล์ ท๊อพ scully คิง บล๊อค บัลเล่ ไล๊ค เจ๊ลลี่ บีน)
Birds in my nest restin up, on the telly scene
(เบิร์ด ซิน มาย เนสท เรสติน อั๊พ , ออน เดอะ เทลลิ ซีน)
Murderous rap track to me, is ego felony
(เมอเดอะรัซ แร็พ แทร็ค ทู มี , อีส อี๊โก้ เฟลโอะนิ)
Can’t accept what you analog cats be tellin me
(แค็นท แอ๊คเซพท ว๊อท ยู อะนาล็อก แค๊ท บี เทลลิน มี)
I get the verbal weapon, won’t hesitate for one second
(ไอ เก็ท เดอะ เฝอแบ็ล เว๊พ่อน , ว็อนท เฮ๊สิเทท ฟอร์ วัน เซ๊คคั่น)
to break your back like Big Jack from Tekken
(ทู เบร๊ค ยุร แบ็ค ไล๊ค บิ๊ก แจ็ค ฟรอม Tekken)

***Chorus***
(***ค๊อรัส ***)
It’s born-born, young Lord so raise your swords
(อิทซ บอน บอน , ยัง หลอร์ด โซ เร้ส ยุร ซ๊อร์ด)
It’s born-born, young Lord, raise your swords [2X]
(อิทซ บอน บอน , ยัง หลอร์ด , เร้ส ยุร ซ๊อร์ด [ 2X ])

[Instrumental for the next 1:17]
([ อินซทรุเมนแท็ล ฟอร์ เดอะ เน๊กซท 1 : 17 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Samurai Showdown (Raise Your Swords) คำอ่านไทย RZA

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น