เนื้อเพลง Come As You Are คำอ่านไทย Brandy

I was just a girl
( ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
Innocent like a dove
(อิ๊นโนเซ้นท ไล๊ค เก ดัฝ)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
With no thoughts of making love
(วิธ โน ธอท อ็อฝ เมคอิง ลัฝ)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
When holding hands was enough
(เว็น โฮลดิง แฮนด์ วอส อีน๊าฟ)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
A man didnt mean as much
(อะ แมน ดิ๊นอิน มีน แอส มัช)

Now I’m a woman, a passionate woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ แพฌอะนิท วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a true leading woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ ทรู ลีดอิง วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a sensual woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ เซนฌวล วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a woman, a woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ วู๊แม่น , อะ วู๊แม่น)

I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
When flirting was all it was
(เว็น เฟรอดิง วอส ซอร์ อิท วอส)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
And kept feelings bottled up
(แอนด์ เค็พท ฟีลอิง บ๊อทเทิ่ล อั๊พ)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
Never knew how to touch
(เน๊เฝ่อร์ นยู ฮาว ทู ทั๊ช)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
When love didn’t mean as much
(เว็น ลัฝ ดิ๊นอิน มีน แอส มัช)

Now I’m a woman, a passionate woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ แพฌอะนิท วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a sensual woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ เซนฌวล วู๊แม่น)
Now I need someone who has something in common
(นาว ไอ นี๊ด ซัมวัน ฮู แฮ็ส ซัมติง อิน ค๊อมมอน)
Now I need someone, someone, someone
(นาว ไอ นี๊ด ซัมวัน , ซัมวัน , ซัมวัน)

He dont have to makes lots of cheddar
(ฮี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เม้ค ล็อท อ็อฝ เชเดอร์)
And you dont’ have to write love letters
(แอนด์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไร๊ท ลัฝ เล็ทเท่อร์)
And you dont have to fool with the fellas
(แอนด์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ฟูล วิธ เดอะ เฟลลา)
Cause I’ma let you know we can get up
(ค๊อส แอมอา เล็ท ยู โนว์ วี แคน เก็ท อั๊พ)
Come as you are
(คัม แอส ยู อาร์)
So come as you are
(โซ คัม แอส ยู อาร์)
Come as you are
(คัม แอส ยู อาร์)
Come to my heart
(คัม ทู มาย ฮาร์ท)

I was just, I was just, I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท , ไอ วอส จั๊สท , ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
Sweet like honey
(สวี้ท ไล๊ค ฮั๊นนี่)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
Used to spending money
(ยู๊ส ทู ซเพ็นดิง มั๊นนี่)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
You couldn’t buy me
(ยู คูดซึ่น บาย มี)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
Who wrote in her diary
(ฮู โรท อิน เฮอ ได๊อะรี่)

Now I’m a woman, a passionate woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ แพฌอะนิท วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a true leading woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ ทรู ลีดอิง วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a sensual woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ เซนฌวล วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a woman, a woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ วู๊แม่น , อะ วู๊แม่น)

I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
So soft spoken
(โซ ซ๊อฟท ซโพเค็น)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
Mind wasn’t open
(ไมนด์ วอสซึ้น โอ๊เพ่น)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
My work had me focused
(มาย เวิ๊ร์ค แฮ็ด มี โฟ๊คัส)
I was just a girl
(ไอ วอส จั๊สท ดา เกิร์ล)
I was lonely in the showbiz
(ไอ วอส โลนลิ อิน เดอะ showbiz)

Now I’m a woman, a passionate woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ แพฌอะนิท วู๊แม่น)
Now I’m a woman, a sensual woman
(นาว แอม มา วู๊แม่น , อะ เซนฌวล วู๊แม่น)
Now I need someone who has something in common
(นาว ไอ นี๊ด ซัมวัน ฮู แฮ็ส ซัมติง อิน ค๊อมมอน)
[Now I need someone who has something I like]
([ นาว ไอ นี๊ด ซัมวัน ฮู แฮ็ส ซัมติง ไอ ไล๊ค ])
Now I need someone, someone, someone
(นาว ไอ นี๊ด ซัมวัน , ซัมวัน , ซัมวัน)

He dont have to makes lots of cheddar
(ฮี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เม้ค ล็อท อ็อฝ เชเดอร์)
And you dont’ have to write love letters
(แอนด์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไร๊ท ลัฝ เล็ทเท่อร์)
And you dont have to front with the fellas
(แอนด์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ฟร๊อนท วิธ เดอะ เฟลลา)
Cause I’ma let you know we can get up
(ค๊อส แอมอา เล็ท ยู โนว์ วี แคน เก็ท อั๊พ)
Come as you are
(คัม แอส ยู อาร์)
So come as you are
(โซ คัม แอส ยู อาร์)
Come as you are
(คัม แอส ยู อาร์)
Come to my heart
(คัม ทู มาย ฮาร์ท)

It’s what I want, what I want
(อิทซ ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ว้อนท)
It’s what I want, what I want
(อิทซ ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ว้อนท)
It’s what I want, what I want
(อิทซ ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ว้อนท)
It’s what I want, what I want
(อิทซ ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ว้อนท)

I need a man whose sure of himself
(ไอ นี๊ด อะ แมน ฮูส ชัวร์ อ็อฝ ฮิมเซลฟ)
I need a man whose true to himself
(ไอ นี๊ด อะ แมน ฮูส ทรู ทู ฮิมเซลฟ)
I need a man who does for himself
(ไอ นี๊ด อะ แมน ฮู โด ฟอร์ ฮิมเซลฟ)
I need a man who already loves himself
(ไอ นี๊ด อะ แมน ฮู ออลเร๊ดี้ ลัฝ ฮิมเซลฟ)

He dont have to makes lots of cheddar
(ฮี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เม้ค ล็อท อ็อฝ เชเดอร์)
And you dont’ have to write love letters
(แอนด์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไร๊ท ลัฝ เล็ทเท่อร์)
And you dont have to front with the fellas
(แอนด์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ฟร๊อนท วิธ เดอะ เฟลลา)
Cause I’ma let you know we can get up
(ค๊อส แอมอา เล็ท ยู โนว์ วี แคน เก็ท อั๊พ)
Come as you are
(คัม แอส ยู อาร์)
So come as you are
(โซ คัม แอส ยู อาร์)
Come as you are
(คัม แอส ยู อาร์)
Come to my heart
(คัม ทู มาย ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come As You Are คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น