เนื้อเพลง Incredible คำอ่านไทย Madonna

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
Just one of those things
(จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส ทริง)
When everything goes incredible
(เว็น เอ๊วี่ติง โกซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
And all is beautiful
(แอนด์ ออล อีส บยูทิฟุล)
[Can’t get my head around, I need to think about it X2]
([ แค็นท เก็ท มาย เฮด อะราวนฺดฺ , ไอ นี๊ด ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ X2 ])
And one of those things
(แอนด์ วัน อ็อฝ โฑส ทริง)
That used to get you down
(แดท ยู๊ส ทู เก็ท ยู เดาน)
Now have no effect at all
(นาว แฮ็ฝ โน เอฟเฟ็ค แอ็ท ดอร์)
Cause life is beautiful
(ค๊อส ไล๊ฟ อีส บยูทิฟุล)
[Can’t get my head around it, I need to think about it X2]
([ แค็นท เก็ท มาย เฮด อะราวนฺดฺ ดิท , ไอ นี๊ด ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ X2 ])

Remembering the very first time
(รัเมมเบอร์ริง เดอะ เฝ๊รี่ เฟิร์สท ไทม์)
You caught that some ones’ specials eye
(ยู คอท แดท ซัม วัน สเพ๊เชี่ยล อาย)
And all of your care dropped
(แอนด์ ออล อ็อฝ ยุร แคร์ ดร็อพ)
And all of the world just stopped
(แอนด์ ออล อ็อฝ เดอะ เวิลด จั๊สท สต๊อปพฺ)

[I hope] I want to go back to then
([ ไอ โฮพ ] ไอ ว้อนท ทู โก แบ็ค ทู เด็น)
Got to figure out how, got to remember when
(ก็อท ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ฮาว , ก็อท ทู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น)
I felt it, it thrilled me
(ไอ เฟ็ลท ดิธ , อิท ธริล มี)
I want it, to fill me
(ไอ ว้อนท ดิธ , ทู ฟิลล มี)

Chorus
(ค๊อรัส)

You don’t know what you got ’til it’s gone
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน)
And everything in life just goes wrong
(แอนด์ เอ๊วี่ติง อิน ไล๊ฟ จั๊สท โกซ รอง)
Feels like nobody’s listening
(ฟีล ไล๊ค โนบอดี้ ลิเซินนิง)
And something is missing
(แอนด์ ซัมติง อีส มีซซิง)

[I hope] I want to go back to then
([ ไอ โฮพ ] ไอ ว้อนท ทู โก แบ็ค ทู เด็น)
Got to figure out how, got to remember when
(ก็อท ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ฮาว , ก็อท ทู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น)
I felt it, it thrilled me
(ไอ เฟ็ลท ดิธ , อิท ธริล มี)
I want it, to fill me
(ไอ ว้อนท ดิธ , ทู ฟิลล มี)

Chorus
(ค๊อรัส)

I remember when
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น)
You were the one
(ยู เวอ ดิ วัน)
You were my friend
(ยู เวอ มาย เฟรน)
You gave me life
(ยู เกฝ มี ไล๊ฟ)
You were the sun
(ยู เวอ เดอะ ซัน)
You taught me things
(ยู ทอท มี ทริง)
I didn’t run
(ไอ ดิ๊นอิน รัน)
I fell to my knees
(ไอ เฟ็ล ทู มาย นี)
I didn’t know why
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ วาย)
I started to breathe
(ไอ สท๊าร์ท ทู บรีฑ)
I wanted to cry
(ไอ ว้อนท ทู คราย)
I need a reminder
(ไอ นี๊ด อะ ริไมนเดอะ)
So I can relate
(โซ ไอ แคน รีเหลท)
I need to go back there
(ไอ นี๊ด ทู โก แบ็ค แดร์)
Before it’s too late
(บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท)

It’s time to get your hands up
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
It’s time to get your body grooving X4
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท ยุร บ๊อดี้ กรูฝวิ่ง X4)

Chorus
(ค๊อรัส)

Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Let’s finish what we started
(เล็ท ฟิ๊หนิช ว๊อท วี สท๊าร์ท)
Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
You’re welcome to my party
(ยัวร์ เว้ลคั่ม ทู มาย พ๊าร์ที่)

I don’t want this to end
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิส ทู เอ็นด)
I am missing my best friend
(ไอ แอ็ม มีซซิง มาย เบ๊สท์ เฟรน)
It was incredible
(อิท วอส อินเคร๊ดิเบิ้ล)
There is no reason
(แดร์ อีส โน รี๊ซั่น)
[Sex with you is..]
([ เซ็กซ วิธ ยู อีส ])

Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
[Hey girl]
([ เฮ เกิร์ล ])
Just finish what we started
(จั๊สท ฟิ๊หนิช ว๊อท วี สท๊าร์ท)
[Let’s finish where we started girl]
([ เล็ท ฟิ๊หนิช แวร์ วี สท๊าร์ท เกิร์ล ])
Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
[Hey girl]
([ เฮ เกิร์ล ])
You’re welcome to my party
(ยัวร์ เว้ลคั่ม ทู มาย พ๊าร์ที่)
[I’m coming to your party girl]
([ แอม คัมอิง ทู ยุร พ๊าร์ที่ เกิร์ล ])
Don’t want this thing to end
(ด้อนท์ ว้อนท ดิส ทริง ทู เอ็นด)
I’m missing my best friend
(แอม มีซซิง มาย เบ๊สท์ เฟรน)
Yes it was incredible
(เย็ซ ซิท วอส อินเคร๊ดิเบิ้ล)
There’s no reason to pretend
(แดร์ โน รี๊ซั่น ทู พรีเท็นด์)
Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)

It’s time to get your body grooving
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท ยุร บ๊อดี้ กรูฝวิ่ง)
It’s time to get your hands up [continuing in the background]
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ [ continuings อิน เดอะ แบ็คกราว ])

It’s incredible, unbelievable
(อิทซ อินเคร๊ดิเบิ้ล , อันบีลิฝวาเบิล)
It’s incredible, unachievable
(อิทซ อินเคร๊ดิเบิ้ล , unachievable)
It’s incredible, metaphysical
(อิทซ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เมทะฟีสอิแค็ล)
It’s incredible
(อิทซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)

[Sex with you is..]
([ เซ็กซ วิธ ยู อีส ])

Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Let’s finish what we started
(เล็ท ฟิ๊หนิช ว๊อท วี สท๊าร์ท)
Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
You’re welcome to my party
(ยัวร์ เว้ลคั่ม ทู มาย พ๊าร์ที่)
[I’m coming to your party] X2
([ แอม คัมอิง ทู ยุร พ๊าร์ที่ ] X2)

Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
[Hey girl]
([ เฮ เกิร์ล ])
Just finish what we started
(จั๊สท ฟิ๊หนิช ว๊อท วี สท๊าร์ท)
[Let’s finish where we started girl]
([ เล็ท ฟิ๊หนิช แวร์ วี สท๊าร์ท เกิร์ล ])
Incredible
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
[Hey girl]
([ เฮ เกิร์ล ])

[Hey girl, let’s finish where we started, hey girl]
([ เฮ เกิร์ล , เล็ท ฟิ๊หนิช แวร์ วี สท๊าร์ท , เฮ เกิร์ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Incredible คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น