เนื้อเพลง Testify คำอ่านไทย Rage Against The Machine

The movie ran through me
( เดอะ มูวี่ แร็น ทรู มี)
The Glamour subdue me
(เดอะ กแลมเออะ ซับดยู มี)
The tabloid untie me
(เดอะ แทบลอยด อันไท มี)
Im empty please fill me
(แอม เอ๊มพที่ พลีซ ฟิลล มี)
Mister anchor assure me
(มิ๊สเทอร์ แอ๊งเค่อร์ แอสชัวร์ มี)
That Baghdad is burning
(แดท Baghdad อีส เบรินนิง)
Your voice it is so soothing
(ยุร ว๊อยซ์ อิท อีส โซ ซูทอิง)
That cunning mantra of killing
(แดท คันนิง mantra อ็อฝ คีลลิง)
I need you my witness
(ไอ นี๊ด ยู มาย วิทเหนส)
To dress this up so bloodless
(ทู เดรส ดิส อั๊พ โซ บลัดเล็ซ)
To numb me and purge me now
(ทู นัมบ์ มี แอนด์ เพิจ มี นาว)
Of thoughts of blaming you
(อ็อฝ ธอท อ็อฝ เบมิง ยู)
Yes the car is our wheelchair
(เย็ซ เดอะ คารํ อีส เอ๊า วิวแชร์)
My witness your coughing
(มาย วิทเหนส ยุร คอกฟิง)
Oily silence mocks the legless
(ออยลิ ไซเล็นซ ม็อค เดอะ legless)
Boys who travel now in coffins
(บอย ฮู แทร๊เฝ่ล นาว อิน ค๊อฟฟิน)

On the corner [corner]
(ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ [ ค๊อร์เน่อร์ ])
The jurys sleepless [sleepless]
(เดอะ จูรี่ ซลีพเล็ซ [ ซลีพเล็ซ ])
We found your weakness [weakness]
(วี เฟานด ยุร วีคเน็ซ [ วีคเน็ซ ])
And its right outside your door
(แอนด์ อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)

Now testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
Now testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
Its right outside your door
(อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)
Now testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
Yes testify
(เย็ซ เท๊ซทิฟาย)
Its right outside your door
(อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)

With precision you feed me
(วิธ พริซีฉอัน ยู ฟี มี)
My witness Im hungry
(มาย วิทเหนส แอม ฮั๊งกรี้)
Your temple it calms me
(ยุร เท๊มเพิ่ล อิท คาลํม มี)
So I can carry on
(โซ ไอ แคน แค๊รรี่ ออน)
My slaving, sweating,
(มาย slavings , sweatings ,)
The skin right off my bones
(เดอะ สกิน ไร๊ท ออฟฟ มาย โบน)
On a bed of fire Im choking
(ออน อะ เบ๊ด อ็อฝ ไฟเออะร แอม โชคิง)
On the smoke that fills my home
(ออน เดอะ สโม๊ค แดท ฟิลล มาย โฮม)
The wrecking ball is rushing
(เดอะ wreckings บอล อีส รูซชิง)
Witness your blushing
(วิทเหนส ยุร บลัฌอิง)
The pipeline is gushing
(เดอะ pipeline อีส gushings)
While here we lie in tombs
(ไวล์ เฮียร วี ไล อิน ทูม)

While on the corner [corner]
(ไวล์ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ [ ค๊อร์เน่อร์ ])
The jurys sleepless [sleepless]
(เดอะ จูรี่ ซลีพเล็ซ [ ซลีพเล็ซ ])
We found your weakness [weakness]
(วี เฟานด ยุร วีคเน็ซ [ วีคเน็ซ ])
And its right outside your door
(แอนด์ อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)

Now testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
Yeah testify
(เย่ เท๊ซทิฟาย)
Its right outside your door
(อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)
Now Testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
Now Testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
And its right outside your door
(แอนด์ อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)

Mass graves for the pump and the price is set, and the price is set
(มาซ เกรฝ ฟอร์ เดอะ พั๊มพ แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท , แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท)
Mass graves for the pump and the price is set, and the price is set
(มาซ เกรฝ ฟอร์ เดอะ พั๊มพ แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท , แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท)
Mass graves for the pump and the price is set, and the price is set
(มาซ เกรฝ ฟอร์ เดอะ พั๊มพ แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท , แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท)
Mass graves for the pump and the price is set, and the price is set
(มาซ เกรฝ ฟอร์ เดอะ พั๊มพ แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท , แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส เซ็ท)

Who controls the past now controls the future
(ฮู คอนโทรล เดอะ พาสท์ นาว คอนโทรล เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Who controls the present now controls the past
(ฮู คอนโทรล เดอะ เพร๊สเซ่นท นาว คอนโทรล เดอะ พาสท์)
Who controls the past now controls the future
(ฮู คอนโทรล เดอะ พาสท์ นาว คอนโทรล เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Who controls the present now?
(ฮู คอนโทรล เดอะ เพร๊สเซ่นท นาว)

Now Testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
Testify
(เท๊ซทิฟาย)
Its right outside your door
(อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)
Now Testify
(นาว เท๊ซทิฟาย)
Testify
(เท๊ซทิฟาย)
Its right outside your door
(อิทซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Testify คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น