เนื้อเพลง A Time to Love คำอ่านไทย Stevie Wonder feat India.Arie

We have time for racism
(วี แฮ็ฝ ไทม์ ฟอร์ racism)
We have time for criticism
(วี แฮ็ฝ ไทม์ ฟอร์ คีดิคซีซึม)
Held bondage by our ism’s
(เฮ็ลด บอนดิจ บาย เอ๊า isms)
When will there be a time to love
(เว็น วิล แดร์ บี อะ ไทม์ ทู ลัฝ)

We make time to debate religion
(วี เม้ค ไทม์ ทู ดีเบท รีลิ๊เจี้ยน)
Passing bills and building prisons
(พาซซิง บิลล์ แซน บีลดิง พริ๊ซั่น)
For building fortunes and passing judgements
(ฟอร์ บีลดิง ฟ๊อร์จูน แซน พาซซิง จัจเม็นท)
When will there be a time to love
(เว็น วิล แดร์ บี อะ ไทม์ ทู ลัฝ)

At this point in history we have a choice to make
(แอ็ท ดิส พ๊อยท์ อิน ฮิสทรี่ วี แฮ็ฝ อะ ช๊อยซํ ทู เม้ค)
To either walk a path of love
(ทู ไอ๊เทร่อ ว๊อล์ค กา พาธ อ็อฝ ลัฝ)
Or be crippled by our hate
(ออ บี คลิบเปิล บาย เอ๊า เฮท)

We have time to cause pollution
(วี แฮ็ฝ ไทม์ ทู ค๊อส พอลลู๊ชั่น)
We have time to cause confusion
(วี แฮ็ฝ ไทม์ ทู ค๊อส ค็อนฟยูฉัน)
All wrapped up in our own illusions
(ออล แร็พท อั๊พ อิน เอ๊า โอว์น อิลยูฌัน)
When will there be a time to love
(เว็น วิล แดร์ บี อะ ไทม์ ทู ลัฝ)

We make time to conquer nations
(วี เม้ค ไทม์ ทู คองเคอะ เน๊ชั่น)
Time for oil exploration
(ไทม์ ฟอร์ ออยล์ เอคซโละเรฌัน)
Hatred, violence and terrorism
(เฮทเร็ด , ไฝโอะเล็นซ แอนด์ terrorism)
When will there be a time to love
(เว็น วิล แดร์ บี อะ ไทม์ ทู ลัฝ)

At this moment in time
(แอ็ท ดิส โม๊เม้นท อิน ไทม์)
We have a choice to make
(วี แฮ็ฝ อะ ช๊อยซํ ทู เม้ค)
Father God is watching
(ฟ๊าเท่อร ก๊อด อีส วัทชิง)
While we cause mother earth so much pain
(ไวล์ วี ค๊อส ม๊าเธ่อร์ เอิร์ทร โซ มัช เพน)
It’s such a shame
(อิทซ ซัช อะ เชม)

Not enough money for
(น็อท อีน๊าฟ มั๊นนี่ ฟอร์)
The young, the old and the poor
(เดอะ ยัง , ดิ โอลด์ แอนด์ เดอะ พัวร์)
But for war there is always more
(บั๊ท ฟอร์ วอร์ แดร์ อีส ออลเว โม)
When will there be a time to love
(เว็น วิล แดร์ บี อะ ไทม์ ทู ลัฝ)

We make time for paying taxes
(วี เม้ค ไทม์ ฟอร์ เพย์อิง แท๊กเซซ)
Or paying bills and buying status
(ออ เพย์อิง บิลล์ แซน บายอิ้ง สเท๊ทัซ)
But we will pay the consequences
(บั๊ท วี วิล เพย์ เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์)
If we don’t make the time to love
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ เม้ค เดอะ ไทม์ ทู ลัฝ)

Now’s the time to pay attention
(นาว เดอะ ไทม์ ทู เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
Yes now is the time… to love…
(เย็ซ นาว อีส เดอะ ไทม์ ทู ลัฝ)
A time love… Love…
(อะ ไทม์ ลัฝ ลัฝ)
A time to Love
(อะ ไทม์ ทู ลัฝ)
Please, please won’t you tell me
(พลีซ , พลีซ ว็อนท ยู เทลล มี)
When will there be a time to love…
(เว็น วิล แดร์ บี อะ ไทม์ ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Time to Love คำอ่านไทย Stevie Wonder feat India.Arie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น