เนื้อเพลง Second Hand Rose คำอ่านไทย Barbra Streisand

Father has a business strictly second hand
(ฟ๊าเท่อร แฮ็ส ซา บีสเน็ซ ซทรีคลิ เซ๊คคั่น แฮนด์)
Everything from toothpicks to a baby-grand
(เอ๊วี่ติง ฟรอม ทูตพิคสฺ ทู อะ เบ๊บี้ แกรนด์)
Stuff in our apartment came from father’s store
(สทั๊ฟฟ อิน เอ๊า อะพาทเม็นท เคม ฟรอม ฟ๊าเท่อร สโทร์)
Even clothes I’m wearing someone wore before
(อี๊เฝ่น คโลฑ แอม เวียริง ซัมวัน โว บีฟอร์)
It’s no wonder that I feel abused
(อิทซ โน วั๊นเด้อร แดท ไอ ฟีล อะบิ๊วส)
I never get a thing that ain’t been used
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดา ทริง แดท เอน บีน ยู๊ส)
I’m wearing second hand hats
(แอม เวียริง เซ๊คคั่น แฮนด์ แฮ็ท)
Second hand clothes
(เซ๊คคั่น แฮนด์ คโลฑ)
That’s why they call me
(แด้ท วาย เด คอลลํ มี)
Second hand Rose
(เซ๊คคั่น แฮนด์ โรส)
Even our piano in the parlor
(อี๊เฝ่น เอ๊า พิแอนโอ อิน เดอะ พาเลอะ)
Daddy bought for ten cents on the dollar
(แดดดิ บอท ฟอร์ เท็น เซ็นท ออน เดอะ ดอลเลอะ)
Second hand pearls
(เซ๊คคั่น แฮนด์ เพิร์ล)
I’m wearing second hand curls
(แอม เวียริง เซ๊คคั่น แฮนด์ เคิล)
I never get a single thing that’s new
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดา ซิ๊งเกิ้ล ทริง แด้ท นิว)
Even Jake, the plumber, he’s a man I adore
(อี๊เฝ่น เจก , เดอะ พลัมเออะ , อีส ซา แมน นาย อะโด)
He had the nerve to tell me he’s been married before!
(ฮี แฮ็ด เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู เทลล มี อีส บีน แมริด บีฟอร์ !)
Everyone knows that I’m just
(เอ๊วี่วัน โนว์ แดท แอม จั๊สท)
Second hand Rose
(เซ๊คคั่น แฮนด์ โรส)
From second Avenue!
(ฟรอม เซ๊คคั่น แอ๊ฝเฝนิว !)
From Second Avenue!
(ฟรอม เซ๊คคั่น แอ๊ฝเฝนิว !)

Written by G.Clarke & J.F.Hanley
(วึ้น บาย จี Clarke & เจ เอฟ Hanley)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Second Hand Rose คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น