เนื้อเพลง Percy’s Song คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Bad news, bad news,
(แบ้ด นิว , แบ้ด นิว ,)
Come to me where I sleep,
(คัม ทู มี แวร์ ไอ สลี๊พ ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
Sayin’ one of your friends
(เซย์อิน วัน อ็อฝ ยุร เฟรน)
Is in trouble deep,
(อีส ซิน ทรั๊บเบิ้ล ดี๊พ ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

Tell me the trouble,
(เทลล มี เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ,)
Tell once to my ear,
(เทลล วั๊นซ ทู มาย เอียร ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
Joliet prison
(Joliet พริ๊ซั่น)
And ninety-nine years,
(แอนด์ ไนนทิ ไนน เยียร์ ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

Oh what’s the charge
(โอ ว๊อท เดอะ ชาร์จ)
Of how this came to be,
(อ็อฝ ฮาว ดิส เคม ทู บี ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
Manslaughter
(แมนซลอทเทอะ)
In the highest of degree,
(อิน เดอะ ฮายเอส อ็อฝ ดีกรี ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

I sat down and wrote
(ไอ แซ็ท เดาน แอนด์ โรท)
The best words I could write,
(เดอะ เบ๊สท์ เวิร์ด ซาย เคิด ไร๊ท ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
Explaining to the judge
(เอคซฺเปนนิง ทู เดอะ จั๊ดจ)
I’d be there on Wednesday night,
(อาย บี แดร์ ออน เวนสดิ ไน๊ท ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

Without a reply,
(วิธเอ๊าท ดา รีพลาย ,)
I left by the moon,
(ไอ เล๊ฟท บาย เดอะ มูน ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
And was in his chambers
(แอนด์ วอส ซิน ฮิส เชมเบอะ)
By the next afternoon,
(บาย เดอะ เน๊กซท แอฟเตอร์นูน ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

Could ya tell me the facts?
(เคิด ยา เทลล มี เดอะ แฟคท)
I said without fear,
(ไอ เซ็ด วิธเอ๊าท เฟียร์ ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
That a friend of mine
(แดท ดา เฟรน อ็อฝ ไมน์)
Would get ninety-nine years,
(เวิด เก็ท ไนนทิ ไนน เยียร์ ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

A crash on the highway
(อะ คแร็ฌ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Flew the car to a field,
(ฟลู เดอะ คารํ ทู อะ ฟีลด ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
There was four persons killed
(แดร์ วอส โฟ เพ๊อร์ซั่น คิลล์)
And he was at the wheel,
(แอนด์ ฮี วอส แอ็ท เดอะ วีล ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

But I knew him as good
(บั๊ท ไอ นยู ฮิม แอส กู๊ด)
As I’m knowin’ myself,
(แอส แอม โนว์อิน ไมเซลฟ ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
And he wouldn’t harm a life
(แอนด์ ฮี วูดดึ่น ฮาร์ม มา ไล๊ฟ)
That belonged to someone else,
(แดท บีลอง ทู ซัมวัน เอ๊ลส ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

The judge spoke
(เดอะ จั๊ดจ ซโพค)
Out of the side of his mouth,
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ไซด์ อ็อฝ ฮิส เม๊าธ ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
Sayin’, ” The witness who saw,
(เซย์อิน , ” เดอะ วิทเหนส ฮู ซอว์ ,)
He left little doubt, ”
(ฮี เล๊ฟท ลิ๊ทเทิ่ล เดาท , “)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

That may be true,
(แดท เมย์ บี ทรู ,)
He’s got a sentence to serve,
(อีส ก็อท ดา เซ๊นเท้นซ ทู เซิร์ฝ ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
But ninety-nine years,
(บั๊ท ไนนทิ ไนน เยียร์ ,)
He just don’t deserve,
(ฮี จั๊สท ด้อนท์ ดิเสิฝ ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

Too late, too late,
(ทู เหลท , ทู เหลท ,)
For his case it is sealed,
(ฟอร์ ฮิส เค๊ส อิท อีส ซีล ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
His sentence is passed
(ฮิส เซ๊นเท้นซ อีส พาสส)
And it cannot be repealed,
(แอนด์ ดิท แคนน็อท บี ริพีล ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

But he ain’t no criminal
(บั๊ท ฮี เอน โน ครีมอิแน็ล)
And his crime it is none,
(แอนด์ ฮิส ไคร์ม อิท อีส นัน ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
What happened to him
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู ฮิม)
Could happen to anyone,
(เคิด แฮ๊พเพ่น ทู เอนอิวัน ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

And at that the judge jerked forward
(แอนด์ แอ็ท แดท เดอะ จั๊ดจ เจิค ฟ๊อร์เวิร์ด)
And his face it did freeze,
(แอนด์ ฮิส เฟซ อิท ดิด ฟรีส ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
Sayin’, ” Could you kindly leave
(เซย์อิน , ” เคิด ยู ไคนดลิ ลี๊ฝ)
My office now, please, ”
(มาย อ๊อฟฟิซ นาว , พลีซ , “)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

Well his eyes looked funny
(เวลล ฮิส อาย ลุ๊ค ฟันนิ)
And I stood up so slow,
(แอนด์ ดาย ซทูด อั๊พ โซ สโลว์ ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
With no other choice
(วิธ โน อ๊อเธ่อร์ ช๊อยซํ)
Except for to go,
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ ทู โก ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

I walked down the hallway
(ไอ ว๊อล์ค เดาน เดอะ ฮอวเวย์)
And I heard his door slam,
(แอนด์ ดาย เฮิด ฮิส ดอร์ ซแล็ม ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
I walked down the courthouse stairs
(ไอ ว๊อล์ค เดาน เดอะ courthouse สแทร์)
And I did not understand,
(แอนด์ ดาย ดิด น็อท อั๊นเด้อรสแทนด ,)
Turn, turn to the rain
(เทิร์น , เทิร์น ทู เดอะ เรน)
And the wind.
(แอนด์ เดอะ วินด)

And I played my guitar
(แอนด์ ดาย เพลย์ มาย กิทา)
Through the night to the day,
(ทรู เดอะ ไน๊ท ทู เดอะ เดย์ ,)
Turn, turn, turn again.
(เทิร์น , เทิร์น , เทิร์น อะเกน)
And the only tune
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ จูน)
My guitar could play
(มาย กิทา เคิด เพลย์)
Was, ” Oh the Cruel Rain
(วอส , ” โอ เดอะ ครู๊เอ้ล เรน)
And the Wind. ”
(แอนด์ เดอะ วินด “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Percy’s Song คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น