เนื้อเพลง Raincheck คำอ่านไทย Van Morrison

It’s not high finance, it’s called heart and soul
(อิทซ น็อท ไฮฮ ไฟแน๊นซ , อิทซ คอลลํ ฮาร์ท แอนด์ โซล)
If it’s rock and roll, got to go, go, go, go, go
(อิ๊ฟ อิทซ ร๊อค แอนด์ โรลล , ก็อท ทู โก , โก , โก , โก , โก)
Gonna keep moving on up to the higher ground
(กอนนะ คี๊พ มูฝอิง ออน อั๊พ ทู เดอะ ไฮเออะ กราวนด์)
Gonna keep on moving on up, I got to stand my ground
(กอนนะ คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ , ไอ ก็อท ทู สแทนด์ มาย กราวนด์)
Gonna keep on moving on up, I wanna stick around
(กอนนะ คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ , ไอ วอนนา สทิ๊ค อะราวนฺดฺ)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)

Call me raincheck in the afternoon
(คอลลํ มี raincheck อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
Call me raincheck, need a shot of rhythm and blues
(คอลลํ มี raincheck , นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
Call me raincheck, on a golden autumn day
(คอลลํ มี raincheck , ออน อะ โกลเด็น อ๊อทั่มน เดย์)
Call me raincheck, I won’t fade away, I won’t fade away
(คอลลํ มี raincheck , ไอ ว็อนท เฟด อะเวย์ , ไอ ว็อนท เฟด อะเวย์)
I don’t fade away, I don’t fade away, unless I want to
(ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , อันเล๊ซ ซาย ว้อนท ทู)

Can’t take my love away, ah ’cause it’s here to stay
(แค็นท เท้ค มาย ลัฝ อะเวย์ , อา ค๊อส อิทซ เฮียร ทู สเทย์)
If it fades away, come back another day
(อิ๊ฟ อิท เฟด อะเวย์ , คัม แบ็ค อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Gonna keep on moving on up to the higher ground
(กอนนะ คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ ทู เดอะ ไฮเออะ กราวนด์)
Gonna keep on moving on up, I wanna stick around
(กอนนะ คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ , ไอ วอนนา สทิ๊ค อะราวนฺดฺ)
Gonna keep on moving on up, oh gonna stand my ground
(กอนนะ คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ , โอ กอนนะ สแทนด์ มาย กราวนด์)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)

My name is raincheck in the afternoon
(มาย เนม อีส raincheck อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
My name is raincheck, need a shot of rhythm and blues
(มาย เนม อีส raincheck , นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
My name is raincheck, on a golden autumn day
(มาย เนม อีส raincheck , ออน อะ โกลเด็น อ๊อทั่มน เดย์)
My name is raincheck, and I don’t fade away, I don’t fade away
(มาย เนม อีส raincheck , แอนด์ ดาย ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์)
I don’t fade away, I don’t fade away, unless I want to
(ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , อันเล๊ซ ซาย ว้อนท ทู)

Move it up, move it up, move it up, move it up
(มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ)
Move it up, move it up, move it up, move it up
(มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ)
Move it up, move it up, move it up, move it up, move it up
(มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ , มู๊ฝ อิท อั๊พ)
Grind me down, grind me down, grind me down
(ไกรนด มี เดาน , ไกรนด มี เดาน , ไกรนด มี เดาน)

My name is raincheck in the afternoon
(มาย เนม อีส raincheck อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
My name is raincheck, need a shot of rhythm and blues
(มาย เนม อีส raincheck , นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
My name is raincheck, on a golden autumn day
(มาย เนม อีส raincheck , ออน อะ โกลเด็น อ๊อทั่มน เดย์)
My name is raincheck, and I don’t fade away, I don’t fade away
(มาย เนม อีส raincheck , แอนด์ ดาย ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์)
I don’t fade away, I don’t fade away, unless I want to
(ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , อันเล๊ซ ซาย ว้อนท ทู)

Put on your dancing shoes, dance away your blues
(พุท ออน ยุร แด็นซิง ชู , แด๊นซ์ อะเวย์ ยุร บลู)
When I’m feeling like this, I got nothing to lose
(เว็น แอม ฟีลอิง ไล๊ค ดิส , ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)
Wanna keep on moving on up to the higher ground
(วอนนา คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ ทู เดอะ ไฮเออะ กราวนด์)
Wanna keep on moving on up and I’ll stick around
(วอนนา คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ แอนด์ แอล สทิ๊ค อะราวนฺดฺ)
Wanna keep on moving on up, got to stand my ground
(วอนนา คี๊พ ออน มูฝอิง ออน อั๊พ , ก็อท ทู สแทนด์ มาย กราวนด์)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)
Won’t let the bastards grind me down
(ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)
Oh, won’t let the bastards grind me down
(โอ , ว็อนท เล็ท เดอะ แบซเทิด ไกรนด มี เดาน)

My name is raincheck in the afternoon
(มาย เนม อีส raincheck อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
My name is raincheck, need a shot of rhythm and blues
(มาย เนม อีส raincheck , นี๊ด อะ ฌ็อท อ็อฝ ริธึ่ม แอนด์ บลู)
My name is raincheck, on a golden autumn day
(มาย เนม อีส raincheck , ออน อะ โกลเด็น อ๊อทั่มน เดย์)
My name is raincheck, and I don’t fade away, I don’t fade away
(มาย เนม อีส raincheck , แอนด์ ดาย ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์)
I don’t fade away, I don’t fade away, unless I choose
(ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , อันเล๊ซ ซาย ชู๊ส)
I choose, I choose, I choose
(ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส)

No, I don’t fade away, I don’t fade away, I don’t fade away
(โน , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์)
Unless I choose, I choose, I choose
(อันเล๊ซ ซาย ชู๊ส , ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส)
I choose, I choose, I choose
(ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส)
I choose, I choose, I choose
(ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส)
I choose, I choose, I choose
(ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส)
I choose, I choose, I choose
(ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส , ไอ ชู๊ส)
No, I won’t fade away, I won’t fade away, I don’t fade away
(โน , ไอ ว็อนท เฟด อะเวย์ , ไอ ว็อนท เฟด อะเวย์ , ไอ ด้อนท์ เฟด อะเวย์)
Unless I want to
(อันเล๊ซ ซาย ว้อนท ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Raincheck คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น