เนื้อเพลง Ballad of Donald White คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

My name is Donald White, you see,
(มาย เนม อีส ดอนโหนด ไว๊ท , ยู ซี ,)
I stand before you all.
(ไอ สแทนด์ บีฟอร์ ยู ออล)
I was judged by you a murderer
(ไอ วอส จั๊ดจ บาย ยู อะ เมอเดอะเรอะ)
And the hangman’s knot must fall.
(แอนด์ เดอะ แฮงแมน น็อท มัสท์ ฟอลล์)
I will die upon the gallows pole
(ไอ วิล ดาย อุพอน เดอะ แกลโลส โพล)
When the moon is shining clear,
(เว็น เดอะ มูน อีส ชายนิง เคลียร์ ,)
And these are my final words
(แอนด์ ฑิส อาร์ มาย ไฟ๊น่อล เวิร์ด)
That you will ever hear.
(แดท ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ เฮียร)

I left my home in Kansas
(ไอ เล๊ฟท มาย โฮม อิน แคนซัซ)
When I was very young,
(เว็น นาย วอส เฝ๊รี่ ยัง ,)
I landed in the old Northwest,
(ไอ แลนด์ อิน ดิ โอลด์ Northwest ,)
Seattle, Washington
(Seattle , วอฌอิงทัน)
Although I’d a-traveled many miles,
(ออลโทร อาย อะ แทร๊เฝ่ล เมนอิ ไมล ,)
I never made a friend,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เมด อะ เฟรน ,)
For I could never get along in life
(ฟอร์ ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ เก็ท อะลอง อิน ไล๊ฟ)
With people that I met.
(วิธ พี๊เพิ่ล แดท ไอ เม็ท)

If I had some education
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ซัม เอดยุเคฌัน)
To give me a decent start,
(ทู กี๊ฝ มี อะ ดีเซ็นท สท๊าร์ท ,)
I might have been a doctor or
(ไอ ไมท แฮ็ฝ บีน อะ ด๊อคเท่อร์ ออ)
A master in the arts.
(อะ ม๊าสเต้อร์ อิน ดิ อาร์ท)
But I used my hands for stealing
(บั๊ท ไอ ยู๊ส มาย แฮนด์ ฟอร์ สติลลิง)
When I was very young,
(เว็น นาย วอส เฝ๊รี่ ยัง ,)
And they locked me down in jailhouse cells,
(แอนด์ เด ล๊อค มี เดาน อิน เจโลเฮาส์ เซล ,)
That’s how my life begun.
(แด้ท ฮาว มาย ไล๊ฟ บิกัน)

Oh, the inmates and the prisoners,
(โอ , ดิ อินเมท แซน เดอะ พรีสเนอะ ,)
I found they were my kind,
(ไอ เฟานด เด เวอ มาย ไคนด์ ,)
And it was there inside the bars
(แอนด์ ดิท วอส แดร์ อิ๊นไซด์ เดอะ บาร์)
I found my peace of mind.
(ไอ เฟานด มาย พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
But the jails they were too crowded,
(บั๊ท เดอะ เจล เด เวอ ทู คราวดํ ,)
Institutions overflowed,
(อินซทิทยูฌัน โอเฝิฟโล ,)
So they turned me loose to walk upon
(โซ เด เทิร์น มี ลู้ส ทู ว๊อล์ค อุพอน)
Life’s hurried tangled road.
(ไล๊ฟ เฮอริด แทงเกิล โร้ด)

And there’s danger on the ocean
(แอนด์ แดร์ แด๊งเจ้อร์ ออน ดิ โอ๊เชี่ยน)
Where the salt sea waves split high,
(แวร์ เดอะ ซ้อลท์ ซี เว๊ฝ สพลิ๊ท ไฮฮ ,)
And there’s danger on the battlefield
(แอนด์ แดร์ แด๊งเจ้อร์ ออน เดอะ แบเดิลเฟียว)
Where the shells of bullets fly,
(แวร์ เดอะ เชลล์ อ็อฝ บัลเล่ ฟลาย ,)
And there’s danger in this open world
(แอนด์ แดร์ แด๊งเจ้อร์ อิน ดิส โอ๊เพ่น เวิลด)
Where men strive to be free,
(แวร์ เม็น ซทไรฝ ทู บี ฟรี ,)
And for me the greatest danger
(แอนด์ ฟอร์ มี เดอะ เกสเดด แด๊งเจ้อร์)
Was in society.
(วอส ซิน โซไซ๊ที่)

So I asked them to send me back
(โซ ไอ อาสคฺ เด็ม ทู เซ็นด มี แบ็ค)
To the institution home.
(ทู ดิ อินซทิทยูฌัน โฮม)
But they said they were too crowded,
(บั๊ท เด เซ็ด เด เวอ ทู คราวดํ ,)
For me they had no room.
(ฟอร์ มี เด แฮ็ด โน รูม)
I got down on my knees and begged,
(ไอ ก็อท เดาน ออน มาย นี แซน เบก ,)
” Oh, please put me away, ”
(” โอ , พลีซ พุท มี อะเวย์ , “)
But they would not listen to my plea
(บั๊ท เด เวิด น็อท ลิ๊สซึ่น ทู มาย พลี)
Or nothing I would say.
(ออ นัธอิง ไอ เวิด เซย์)

And so it was on Christmas eve
(แอนด์ โซ อิท วอส ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)
In the year of ’59,
(อิน เดอะ เยียร์ อ็อฝ 59 ,)
It was on that night I killed a man,
(อิท วอส ออน แดท ไน๊ท ไอ คิลล์ อะ แมน ,)
I did not try to hide,
(ไอ ดิด น็อท ธราย ทู ไฮด์ ,)
The jury found me guilty
(เดอะ จูรี่ เฟานด มี กีลทิ)
And I won’t disagree,
(แอนด์ ดาย ว็อนท ดิซักริ ,)
For I knew that it would happen
(ฟอร์ ไอ นยู แดท ดิธ เวิด แฮ๊พเพ่น)
If I wasn’t put away.
(อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น พุท อะเวย์)

And I’m glad I’ve had no parents
(แอนด์ แอม แกล๊ด แอฝ แฮ็ด โน พ๊าร์เร้นท)
To care for me or cry,
(ทู แคร์ ฟอร์ มี ออ คราย ,)
For now they will never know
(ฟอร์ นาว เด วิล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
The horrible death I die.
(เดอะ ฮ๊อร์ริเบิ้ล เด้ท ไอ ดาย)
And I’m also glad I’ve had no friends
(แอนด์ แอม อ๊อลโซ แกล๊ด แอฝ แฮ็ด โน เฟรน)
To see me in disgrace,
(ทู ซี มี อิน ดิซกเรซ ,)
For they’ll never see that hangman’s hood
(ฟอร์ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ ซี แดท แฮงแมน ฮุด)
Wrap around my face.
(แร๊พ อะราวนฺดฺ มาย เฟซ)

Farewell unto the old north woods
(แฟเวล อันทู ดิ โอลด์ น๊อร์ธ วู๊ด)
Of which I used to roam,
(อ็อฝ วิช ไอ ยู๊ส ทู โรม ,)
Farewell unto the crowded bars
(แฟเวล อันทู เดอะ คราวดํ บาร์)
Of which’ve been my home,
(อ็อฝ whichve บีน มาย โฮม ,)
Farewell to all you people
(แฟเวล ทู ออล ยู พี๊เพิ่ล)
Who think the worst of me,
(ฮู ทริ๊งค เดอะ เวิ๊ร์สท อ็อฝ มี ,)
I guess you’ll feel much better when
(ไอ เกสส โยว ฟีล มัช เบ๊ทเท่อร์ เว็น)
I’m on that hanging tree.
(แอม ออน แดท แฮงอิง ทรี)

But there’s just one question
(บั๊ท แดร์ จั๊สท วัน เคว๊สชั่น)
Before they kill me dead,
(บีฟอร์ เด คิลล์ มี เด้ด ,)
I’m wondering just how much
(แอม วันเดอะริง จั๊สท ฮาว มัช)
To you I really said
(ทู ยู ไอ ริแอ็ลลิ เซ็ด)
Concerning all the boys that come
(ค็อนเซอนิง ออล เดอะ บอย แดท คัม)
Down a road like me,
(เดาน อะ โร้ด ไล๊ค มี ,)
Are they enemies or victims
(อาร์ เด อียีมีสฺ ออ ฝิ๊คทิ่ม)
Of your society?
(อ็อฝ ยุร โซไซ๊ที่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ballad of Donald White คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น