เนื้อเพลง The Body That Loves You คำอ่านไทย Janet Jackson

Love Sensual Physical Love
(ลัฝ เซนฌวล ฟิ๊สิคอล ลัฝ)
Is Waiting Here For You
(อีส เวททิง เฮียร ฟอร์ ยู)
Will You Unleash My Desire
(วิล ยู อันลีฌ มาย ดีไซรํ)

Chorus
(ค๊อรัส)
These Are The Hands That’ll Touch You
(ฑิส อาร์ เดอะ แฮนด์ แธดิล ทั๊ช ยู)
These Are The Lips That’ll Kiss You
(ฑิส อาร์ เดอะ ลิพ แธดิล คิซ ยู)
These Are The Arms That’ll Hold You
(ฑิส อาร์ ดิ อาร์ม แธดิล โฮลด์ ยู)
So Come Get This Body That Loves You
(โซ คัม เก็ท ดิส บ๊อดี้ แดท ลัฝ ยู)
Oh How My Heart Does Miss You
(โอ ฮาว มาย ฮาร์ท โด มิซ ยู)

Love
(ลัฝ)
Stroke Me So Gently My Love
(ซโตรก มี โซ เจนทลิ มาย ลัฝ)
I Love It When You Mmmmm
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู Mmmmm)
Will You Unleash My Desire
(วิล ยู อันลีฌ มาย ดีไซรํ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Baby My Heart’s Achin
(เบ๊บี้ มาย ฮาร์ท แอซชิน)
My Body Longs For You
(มาย บ๊อดี้ ลอง ฟอร์ ยู)
Candlelight And Wine Are Waiting
(แคนเดิลไลท์ แอนด์ ไวน์ อาร์ เวททิง)
Create The Mood For
(คริเอท เดอะ มู้ด ฟอร์)

Love
(ลัฝ)
Sensual Physical Love
(เซนฌวล ฟิ๊สิคอล ลัฝ)
Is Waiting Here For You
(อีส เวททิง เฮียร ฟอร์ ยู)
Will You Unleash My Desire
(วิล ยู อันลีฌ มาย ดีไซรํ)

Chorus
(ค๊อรัส)

As I Behold You With My Eyes
(แอส ซาย บิโฮลด ยู วิธ มาย อาย)
They’ll Undress You And You’ll Undress Me Too
(เด๊ว อันดเรซ ยู แอนด์ โยว อันดเรซ มี ทู)
I Want To Feel You Move Inside Me
(ไอ ว้อนท ทู ฟีล ยู มู๊ฝ อิ๊นไซด์ มี)
Oh How I Long For Your
(โอ ฮาว ไอ ลอง ฟอร์ ยุร)

Love
(ลัฝ)
Sensual Physical Love
(เซนฌวล ฟิ๊สิคอล ลัฝ)
Is Waiting Here For You Hoo Hoo
(อีส เวททิง เฮียร ฟอร์ ยู ฮู ฮู)
Will You Unleash My Desire
(วิล ยู อันลีฌ มาย ดีไซรํ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Love
(ลัฝ)
Stroke Me So Gently My Love
(ซโตรก มี โซ เจนทลิ มาย ลัฝ)
I Love It When You Mmmmmm
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู อึม)
Will You Release My Desire
(วิล ยู รีลี๊ส มาย ดีไซรํ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Undress Me
(อันดเรซ มี)
Slowly
(ซโลลิ)
These Are The Hands That’ll Touch You
(ฑิส อาร์ เดอะ แฮนด์ แธดิล ทั๊ช ยู)
I Want To Kiss You All Over
(ไอ ว้อนท ทู คิซ ยู ออล โอ๊เฝ่อร)
Is That Okay
(อีส แดท โอเค)
These Are The Lips That’ll Kiss You
(ฑิส อาร์ เดอะ ลิพ แธดิล คิซ ยู)
We Embrace
(วี เอ็มเบรซ)
Skin To Skin
(สกิน ทู สกิน)
These Are The Arms That’ll Hold You
(ฑิส อาร์ ดิ อาร์ม แธดิล โฮลด์ ยู)
Hold Me
(โฮลด์ มี)
Oh Baby
(โอ เบ๊บี้)
My Body’s Arched For You
(มาย บ๊อดี้ อาช ฟอร์ ยู)
Come Get This Body That Loves You
(คัม เก็ท ดิส บ๊อดี้ แดท ลัฝ ยู)
Come Here
(คัม เฮียร)
I’ve Missed You So Much
(แอฝ มิส ยู โซ มัช)
I Forgot How Good It Could Feel
(ไอ เฟาะกอท ฮาว กู๊ด ดิท เคิด ฟีล)
Oh How My Heart Does Miss You
(โอ ฮาว มาย ฮาร์ท โด มิซ ยู)
Please Make Love To Me
(พลีซ เม้ค ลัฝ ทู มี)
Come Get The Body That Loves You
(คัม เก็ท เดอะ บ๊อดี้ แดท ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Body That Loves You คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น