เนื้อเพลง Should’ve Known คำอ่านไทย Mario Winans

If I had to do it all over I would’ve never kissed you but at that time I just couldn’t
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ โอ๊เฝ่อร ไอ วูดเด็ป เน๊เฝ่อร์ คิสส ยู บั๊ท แอ็ท แดท ไทม์ ไอ จั๊สท คูดซึ่น)
Resists still can’t believe you went and told her how well I got to know ya its crazy baby I
(รีซิ๊สท สทิลล แค็นท บีลี๊ฝ ยู เว็นท แอนด์ โทลด เฮอ ฮาว เวลล ไอ ก็อท ทู โนว์ ยา อิทซ คเรสิ เบ๊บี้ ไอ)
Wasn’t ready for this,
(วอสซึ้น เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส ,)

Breakin up is so hard to do babe, sometimes your feelings could get hurt and it seems like it
(เบรกกิ้น อั๊พ อีส โซ ฮาร์ด ทู ดู เบ้บ , ซัมไทม์ ยุร ฟีลอิง เคิด เก็ท เฮิร์ท แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค อิท)
Wont work and im sorry I did not respect you babe why was I under her shirt liftin her skirt
(ว็อนท เวิ๊ร์ค แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ ดิด น็อท เรสเพ๊คท ยู เบ้บ วาย วอส ซาย อั๊นเด้อร เฮอ เชิ๊ร์ท liftin เฮอ สเคิ๊ร์ท)
What did I do baby shoulda known shoulda known that a man gets weak and I shoulda known shoulda
(ว๊อท ดิด ดาย ดู เบ๊บี้ โช๊วดา โนน โช๊วดา โนน แดท ดา แมน เก็ท วี๊ค แอนด์ ดาย โช๊วดา โนน โช๊วดา)
Known it could happen to me and im down on my knees begging please
(โนน หนิด เคิด แฮ๊พเพ่น ทู มี แอนด์ แอม เดาน ออน มาย นี เบกกิง พลีซ)

For what its worth ill say im sorry but I know you wont forgive me so I had to put myself
(ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ แอล เซย์ แอม ซ๊อรี่ บั๊ท ไอ โนว์ ยู ว็อนท ฟอร์กี๊ฝ มี โซ ไอ แฮ็ด ทู พุท ไมเซลฟ)
Right in your shoes no matter how much you love me girl I did you so dirty and I see some you
(ไร๊ท อิน ยุร ชู โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว มัช ยู ลัฝ มี เกิร์ล ไอ ดิด ยู โซ เดอทิ แอนด์ ดาย ซี ซัม ยู)
Win and some you lose
(วิน แอนด์ ซัม ยู ลู้ส)

Breakin up is so hard to do babe, sometimes your feelings could get hard and it seems like it
(เบรกกิ้น อั๊พ อีส โซ ฮาร์ด ทู ดู เบ้บ , ซัมไทม์ ยุร ฟีลอิง เคิด เก็ท ฮาร์ด แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค อิท)
Wont work and im sorry I did not respect you babe why was I under her shirt liftin her skirt
(ว็อนท เวิ๊ร์ค แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ ดิด น็อท เรสเพ๊คท ยู เบ้บ วาย วอส ซาย อั๊นเด้อร เฮอ เชิ๊ร์ท liftin เฮอ สเคิ๊ร์ท)
What did I do baby I shoulda known shoulda known that a man gets weak [o baby] and shoulda know
(ว๊อท ดิด ดาย ดู เบ๊บี้ ไอ โช๊วดา โนน โช๊วดา โนน แดท ดา แมน เก็ท วี๊ค [ โอ เบ๊บี้ ] แอนด์ โช๊วดา โนว์)
Shoulda know it could happen to me sweet lady tell me what must I do baby, what I gotta do I
(โช๊วดา โนว์ อิท เคิด แฮ๊พเพ่น ทู มี สวี้ท เล๊ดี้ เทลล มี ว๊อท มัสท์ ไอ ดู เบ๊บี้ , ว๊อท ไอ กอททะ ดู ไอ)
Made a fool outta myself and I feel so stupid baby and I really hate it I guess I should
(เมด อะ ฟูล เอ๊าตา ไมเซลฟ แอนด์ ดาย ฟีล โซ สทิ๊วผิด เบ๊บี้ แอนด์ ดาย ริแอ็ลลิ เฮท อิท ไอ เกสส ซาย เชิด)
Learned not to have taken time with someone else cause ill end up losin my baby
(เลิร์น น็อท ทู แฮ็ฝ เทคเอ็น ไทม์ วิธ ซัมวัน เอ๊ลส ค๊อส แอล เอ็นด อั๊พ ลูซิน มาย เบ๊บี้)

I shoulda known shoulda known that a man gets weak and I shoulda known shoulda known it could
(ไอ โช๊วดา โนน โช๊วดา โนน แดท ดา แมน เก็ท วี๊ค แอนด์ ดาย โช๊วดา โนน โช๊วดา โนน หนิด เคิด)
Happen to me
(แฮ๊พเพ่น ทู มี)

And this is what I shouldve done I shoulda known better I touched that stormy weather and it
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท ไอ ชูดดิฝ ดัน ไอ โช๊วดา โนน เบ๊ทเท่อร์ ไอ ทั๊ช แดท ซทอมิ เว๊เธ่อร แอนด์ ดิท)
Hit me right back in my face o baby I shoulda known better I touched that stormy weather and it
(ฮิท มี ไร๊ท แบ็ค อิน มาย เฟซ โอ เบ๊บี้ ไอ โช๊วดา โนน เบ๊ทเท่อร์ ไอ ทั๊ช แดท ซทอมิ เว๊เธ่อร แอนด์ ดิท)
Hit me back in the face im all dismay
(ฮิท มี แบ็ค อิน เดอะ เฟซ แอม ออล ดิสเมย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Should’ve Known คำอ่านไทย Mario Winans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น