เนื้อเพลง Honey to the Bee คำอ่านไทย Play

Yeah
(เย่)
Buzz me up to heaven, baby
(บัส มี อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น , เบ๊บี้)
Mmm, mmm
(อึม , อึม)
Come on, buzz me up to heaven
(คัมมอน , บัส มี อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
I been missin’ you
(ไอ บีน มิซซิน ยู)
I should be kissin you
(ไอ เชิด บี คิซซิน ยู)
Honey to the bee, that’s your for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยุร ฟอร์ มี)
I wouldn’t tell a lie, got a love I can’t deny
(ไอ วูดดึ่น เทลล อะ ไล , ก็อท ดา ลัฝ ไอ แค็นท ดีนาย)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี)

I close my eyes and I see u clear
(ไอ โคลส มาย อาย แซน ดาย ซี ยู เคลียร์)
It feels like your lyin’ here [na na na]
(อิท ฟีล ไล๊ค ยุร ลายอิน เฮียร [ นา นา นา ])
All the things I wanna say come and go
(ออล เดอะ ทริง ซาย วอนนา เซย์ คัม แอนด์ โก)
Easy as the breeze, those words just flow
(อีสอิ แอส เดอะ บร๊ซ , โฑส เวิร์ด จั๊สท โฟลว์)

I float on air, light as any feather
(ไอ โฟล้ท ออน แอร์ , ไล๊ท แอส เอ๊นี่ เฟฑเออะ)
Your love, so sweet, like an open flower
(ยุร ลัฝ , โซ สวี้ท , ไล๊ค แอน โอ๊เพ่น ฟล๊าวเว่อร์)
And Im dizzy from the time we spent together
(แอนด์ แอม ดีสสิ ฟรอม เดอะ ไทม์ วี ซเพ็นท ทูเก๊ทเธ่อร์)
I need that honey drip every hour
(ไอ นี๊ด แดท ฮั๊นนี่ ดริพ เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์)

Im thinkin about your sugar lips
(แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยุร ชู๊ก้าร ลิพ)
Got a feeling for u now that’s so strong
(ก็อท ดา ฟีลอิง ฟอร์ ยู นาว แด้ท โซ สทรอง)
Im dreamin of the candy in your finger tips
(แอม ดรีมมิน อ็อฝ เดอะ แค๊นดี้ อิน ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ)
Baby, don’t stay away from me too long
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ สเทย์ อะเวย์ ฟรอม มี ทู ลอง)

I been missin’ you
(ไอ บีน มิซซิน ยู)
I should be kissin you
(ไอ เชิด บี คิซซิน ยู)
Honey to the bee, that’s your for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยุร ฟอร์ มี)
I wouldn’t tell a lie, got a love I can’t deny
(ไอ วูดดึ่น เทลล อะ ไล , ก็อท ดา ลัฝ ไอ แค็นท ดีนาย)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี)

Mmm[oh], mmm[oh], mmm[oh]
(อึม [ โอ ] , อึม [ โอ ] , อึม [ โอ ])
Buzz me up to heaven, baby
(บัส มี อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น , เบ๊บี้)
Mmm[oh], mmm[uh, alright], mmm
(อึม [ โอ ] , อึม [ อา , ออลไร๊ท ] , อึม)
Come on, buzz me up to heaven
(คัมมอน , บัส มี อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น)

You make me smile, tho your far away
(ยู เม้ค มี สไมล์ , โฑ ยุร ฟาร์ อะเวย์)
I hear your voice like it was yesterday [nanana]
(ไอ เฮียร ยุร ว๊อยซ์ ไล๊ค อิท วอส เยซเทอะดิ [ นานานา ])
All the things u do, they make me feel so fine
(ออล เดอะ ทริง ยู ดู , เด เม้ค มี ฟีล โซ ไฟน)
I gotta tell the world about a love that’s mine
(ไอ กอททะ เทลล เดอะ เวิลด อะเบ๊าท ดา ลัฝ แด้ท ไมน์)

These wings, to fly, are gonna last forever
(ฑิส วิง , ทู ฟลาย , อาร์ กอนนะ ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
Cause, one by one, my dreams come true
(ค๊อส , วัน บาย วัน , มาย ดรีม คัม ทรู)
And I touch the sky whenever we’re together
(แอนด์ ดาย ทั๊ช เดอะ สกาย ฮเว็นเอฝเออะ เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)
I can’t believe the joy I get with u
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ จอย ไอ เก็ท วิธ ยู)

Im thinkin’ about your sugar lips
(แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยุร ชู๊ก้าร ลิพ)
Got a feeling for u now that’s so strong
(ก็อท ดา ฟีลอิง ฟอร์ ยู นาว แด้ท โซ สทรอง)
Im dreamin’ of the candy in your finger tips
(แอม ดรีมมิน อ็อฝ เดอะ แค๊นดี้ อิน ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ)
Baby, don’t stay away from me too long
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ สเทย์ อะเวย์ ฟรอม มี ทู ลอง)

I been missin’ you
(ไอ บีน มิซซิน ยู)
I should be kissin you
(ไอ เชิด บี คิซซิน ยู)
Honey to the bee, that’s your for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยุร ฟอร์ มี)
I wouldn’t tell a lie, got a love I can’t deny
(ไอ วูดดึ่น เทลล อะ ไล , ก็อท ดา ลัฝ ไอ แค็นท ดีนาย)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)

I been missin’ you
(ไอ บีน มิซซิน ยู)
I should be kissin you
(ไอ เชิด บี คิซซิน ยู)
Honey to the bee, that’s your for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยุร ฟอร์ มี)
I wouldn’t tell a lie, got a love I can’t deny
(ไอ วูดดึ่น เทลล อะ ไล , ก็อท ดา ลัฝ ไอ แค็นท ดีนาย)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี)

[Heaven] you’re the only one that can get me there
([ เฮ๊ฝเฝ่น ] ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท แคน เก็ท มี แดร์)
[Heaven] when u gonna hear my prayer?
([ เฮ๊ฝเฝ่น ] เว็น ยู กอนนะ เฮียร มาย พเรเออะ)
[Heaven] you’re the only one that can get me there
([ เฮ๊ฝเฝ่น ] ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท แคน เก็ท มี แดร์)
[Heaven] when u gonna hear my prayer?
([ เฮ๊ฝเฝ่น ] เว็น ยู กอนนะ เฮียร มาย พเรเออะ)

Im thinkin’ about your sugar lips
(แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยุร ชู๊ก้าร ลิพ)
Got a feeling for u now that’s so strong
(ก็อท ดา ฟีลอิง ฟอร์ ยู นาว แด้ท โซ สทรอง)
Im dreamin’ of the candy in your finger tips
(แอม ดรีมมิน อ็อฝ เดอะ แค๊นดี้ อิน ยุร ฟิ๊งเก้อร ทิพ)
Baby, don’t stay away from me too long
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ สเทย์ อะเวย์ ฟรอม มี ทู ลอง)

I been missin’ you
(ไอ บีน มิซซิน ยู)
I should be kissin you
(ไอ เชิด บี คิซซิน ยู)
Honey to the bee, that’s your for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยุร ฟอร์ มี)
I wouldn’t tell a lie, got a love I can’t deny
(ไอ วูดดึ่น เทลล อะ ไล , ก็อท ดา ลัฝ ไอ แค็นท ดีนาย)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)

I been missin’ you
(ไอ บีน มิซซิน ยู)
I should be kissin you
(ไอ เชิด บี คิซซิน ยู)
Honey to the bee, that’s your for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยุร ฟอร์ มี)
I wouldn’t tell a lie, got a love I can’t deny
(ไอ วูดดึ่น เทลล อะ ไล , ก็อท ดา ลัฝ ไอ แค็นท ดีนาย)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee, that’s you for me
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี , แด้ท ยู ฟอร์ มี)
Honey to the bee
(ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี)

Mmm[oh], mmm[oh], mmm[oh]
(อึม [ โอ ] , อึม [ โอ ] , อึม [ โอ ])
[Honey To The Bee]
([ ฮั๊นนี่ ทู เดอะ บี ])
Buzz me up to heaven, baby
(บัส มี อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น , เบ๊บี้)
Mmm[oh], mmm, mmm
(อึม [ โอ ] , อึม , อึม)
Come on, buzz me up to heaven
(คัมมอน , บัส มี อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Honey to the Bee คำอ่านไทย Play

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น