เนื้อเพลง I Dare You คำอ่านไทย Shinedown

Hello, let me introduce you to
(เฮ็ลโล , เล็ท มี อินโทรดิ๊วซ ยู ทู)
The characters in the show
(เดอะ แค๊ร์แรคเท่อร์ ซิน เดอะ โชว์)
One says yes, one says no
(วัน เซย์ เย็ซ , วัน เซย์ โน)
Decide – which voice in your head you can keep alive
(ดีไซด์ วิช ว๊อยซ์ อิน ยุร เฮด ยู แคน คี๊พ อะไล๊ฝ)

Even in madness, I know you still believe
(อี๊เฝ่น อิน แมดเน็ซ , ไอ โนว์ ยู สทิลล บีลี๊ฝ)
Paint me your canvas so I become
(เพ้นท มี ยุร แคนฝัซ โซ ไอ บีคัม)
What you could never be
(ว๊อท ยู เคิด เน๊เฝ่อร์ บี)

I dare you to tell me to walk through the fire
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี ทู ว๊อล์ค ทรู เดอะ ไฟเออะร)
Brand my soul and call me a liar
(แบรนดฺ มาย โซล แอนด์ คอลลํ มี อะ ไลอ้าร)
I dare you to tell me to walk through the fire
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี ทู ว๊อล์ค ทรู เดอะ ไฟเออะร)
I dare you to tell me
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี)
I dare you to
(ไอ แดร์ ยู ทู)

Hello, are you still chasing
(เฮ็ลโล , อาร์ ยู สทิลล เชซิง)
The memories in shadows
(เดอะ เมรโมรี ซิน แฌดโอ)
Some stay young, some grow old
(ซัม สเทย์ ยัง , ซัม โกรว์ โอลด์)
Come alive, there are thoughts unclear
(คัม อะไล๊ฝ , แดร์ อาร์ ธอท อั๊นเคลีย)
You can never hide
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ ไฮด์)

Even in madness, I know you still believe
(อี๊เฝ่น อิน แมดเน็ซ , ไอ โนว์ ยู สทิลล บีลี๊ฝ)
Paint me your canvas so I become
(เพ้นท มี ยุร แคนฝัซ โซ ไอ บีคัม)
What you could never be
(ว๊อท ยู เคิด เน๊เฝ่อร์ บี)

I dare you to tell me to walk through the fire
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี ทู ว๊อล์ค ทรู เดอะ ไฟเออะร)
Brand my soul and call me a liar
(แบรนดฺ มาย โซล แอนด์ คอลลํ มี อะ ไลอ้าร)
I dare you to tell me to walk through the fire
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี ทู ว๊อล์ค ทรู เดอะ ไฟเออะร)
I dare you to tell me
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี)
I dare you to
(ไอ แดร์ ยู ทู)

Hello
(เฮ็ลโล)
Hello…
(เฮ็ลโล)
I dare you to tell me to walk through the fire
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี ทู ว๊อล์ค ทรู เดอะ ไฟเออะร)
Brand my soul and call me a liar
(แบรนดฺ มาย โซล แอนด์ คอลลํ มี อะ ไลอ้าร)
I dare you to tell me to walk through the fire
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี ทู ว๊อล์ค ทรู เดอะ ไฟเออะร)
I dare you to tell me
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี)
I dare you to
(ไอ แดร์ ยู ทู)
Hello…
(เฮ็ลโล)
Hello…
(เฮ็ลโล)
I dare you to tell me
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี)
I dare you to
(ไอ แดร์ ยู ทู)
I dare you to tell me
(ไอ แดร์ ยู ทู เทลล มี)
I dare you to
(ไอ แดร์ ยู ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Dare You คำอ่านไทย Shinedown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น