เนื้อเพลง Da Club คำอ่านไทย Trina feat Mannie Fresh

[Mannie Fresh]
([ Mannie เฟรช ])
Ladies and gentlemen!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)
I was 18, and she was 25
(ไอ วอส 18 , แอนด์ ชี วอส 25)
And I was kinda fast for my age
(แอนด์ ดาย วอส กินดา ฟาสท ฟอร์ มาย เอจ)
It was the, first time, drinkin cheap wine
(อิท วอส เดอะ , เฟิร์สท ไทม์ , ดริงคิน ชี๊พ ไวน์)
And then she took her place on the stage
(แอนด์ เด็น ชี ทุค เฮอ เพลส ออน เดอะ สเท๊จ)
The club, went, crazy [girl you doin it]
(เดอะ คลับ , เว็นท , คเรสิ [ เกิร์ล ยู โดย หนิด ])
The way she shake that ass sho’ amaze me
(เดอะ เวย์ ชี เช้ค แดท อาซ โช อะแม๊ซฺ มี)
Ladies and gentlemen!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
C’mon, I make my body drop, then I p*ssy pop
(ซีมอน , ไอ เม้ค มาย บ๊อดี้ ดรอพ , เด็น นาย พี *ssy พ็อพ)
I got it nice and hot, that’s what I’m talkin ’bout
(ไอ ก็อท ดิธ ไน๊ซ์ แอนด์ ฮอท , แด้ท ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
I’m in that red zone, I got that head gone
(แอม อิน แดท เร้ด โซน , ไอ ก็อท แดท เฮด กอน)
You should see me in that thong th-th-thong thong
(ยู เชิด ซี มี อิน แดท ธอง th th ธอง ธอง)
I make this ass bounce, and these titties right
(ไอ เม้ค ดิส อาซ เบ๊าสฺ , แอนด์ ฑิส ไตเติลสฺ ไร๊ท)
And make my thighs tremble, cause that’s what n*ggaz like
(แอนด์ เม้ค มาย ไธ เทมเบิล , ค๊อส แด้ท ว๊อท เอ็น *ggaz ไล๊ค)
I got this thing alright, you better ask somebody
(ไอ ก็อท ดิส ทริง ออลไร๊ท , ยู เบ๊ทเท่อร์ อาสคฺ ซัมบอดี้)
And if he ask about me, he better pack his wallet
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮี อาสคฺ อะเบ๊าท มี , ฮี เบ๊ทเท่อร์ แพ็ค ฮิส วอลเล็ท)
See I’m a guy pleaser, slash don diva
(ซี แอม มา กาย พลีเซอ , สแหล๊ช ด็อน ดีว่า)
Slip-N-Slide off the side yeah that’s Trina
(สลิ๊พ เอ็น สไล๊ด ออฟฟ เดอะ ไซด์ เย่ แด้ท ทรีน่า)
Take it to the bar, give me Grey Goose
(เท้ค อิท ทู เดอะ บาร์ , กี๊ฝ มี เกรย์ กู๊ส)
Let me get it started, it’s time to tear it loose
(เล็ท มี เก็ท ดิธ สท๊าร์ท , อิทซ ไทม์ ทู เทียร์ อิท ลู้ส)
Catch a wall, back it up, oh excuse me!
(แค็ทช อะ วอลล์ , แบ็ค อิท อั๊พ , โอ เอ็กซคิ้วส มี !)
You b*tches better make a way for this booty
(ยู บี *tches เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เก เวย์ ฟอร์ ดิส บูทิ)
See I’m a cutie, yours truly
(ซี แอม มา คิวดี , ยุร ทรูลิ)
Get out the way of this motherf*ckin cooly
(เก็ท เอ๊าท เดอะ เวย์ อ็อฝ ดิส motherf*ckin cooly)

[Mannie Fresh]
([ Mannie เฟรช ])
The DJ cued the record and the record went BOOM
(เดอะ ดีเจ คยู เดอะ เร๊คขอร์ด แอนด์ เดอะ เร๊คขอร์ด เว็นท บูม)
Make a circle, give the lady some room
(เม้ค เก เซ๊อร์เคิ้ล , กี๊ฝ เดอะ เล๊ดี้ ซัม รูม)
Shorty make her body rock, followed with the p*ssy pop
(ชอร์ทดิง เม้ค เฮอ บ๊อดี้ ร๊อค , ฟ๊อลโล่ว วิธ เดอะ พี *ssy พ็อพ)
And everybody give her they money
(แอนด์ เอวี่บอดี้ กี๊ฝ เฮอ เด มั๊นนี่)
The club, went, crazy [cooly’s a bad mamma jamma]
(เดอะ คลับ , เว็นท , คเรสิ [ coolys ซา แบ้ด มะมา jamma ])
The way she shake that ass sho’ amaze me
(เดอะ เวย์ ชี เช้ค แดท อาซ โช อะแม๊ซฺ มี)
Ladies and gentlemen!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
A bad b*tch in the club and she’s so astoundin
(อะ แบ้ด บี *tch อิน เดอะ คลับ แอนด์ ชี โซ astoundin)
I’m the star in this b*tch cause they show around me
(แอม เดอะ สทาร์ อิน ดิส บี *tch ค๊อส เด โชว์ อะราวนฺดฺ มี)
I’m the b*tch who been crowned as Miss Miami
(แอม เดอะ บี *tch ฮู บีน คราวน์ แอส มิซ มายเอมอี)
Every n*gga in the club wanna get in my panties
(เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga อิน เดอะ คลับ วอนนา เก็ท อิน มาย แพนดีสฺ)
But, if he payin it I’m layin him
(บั๊ท , อิ๊ฟ ฮี เพย์อิน หนิด แอม เลย์อิน ฮิม)
And if the n*gga still standin I consider him the man then
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ เอ็น *gga สทิลล แสตนดิน นาย คอนซิ๊เด้อร์ ฮิม เดอะ แมน เด็น)
He wanna cram it and jam it
(ฮี วอนนา คแร็ม อิท แอนด์ แจม อิท)
Put the pickle in the middle muh’f*cker not the fanny
(พุท เดอะ พิ๊คเคิ้ล อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล muhf*cker น็อท เดอะ แฟนนี่)
That access has not been granted
(แดท แอ๊คเซส แฮ็ส น็อท บีน แกร๊นท)
It’s the way that I strut, make a n*gga wanna f*ck and
(อิทซ เดอะ เวย์ แดท ไอ ซทรัท , เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา เอฟ *ck แอนด์)
It’s the lust make a n*gga wanna touch
(อิทซ เดอะ ลัซท เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา ทั๊ช)
And I’m not just a ho or a sl*t, I’m a plus so
(แอนด์ แอม น็อท จั๊สท ดา โฮ ออ รา sl*ที , แอม มา พลัส โซ)
Where you ducks at? Where yo’ bucks at?
(แวร์ ยู ดั๊ค แอ็ท แวร์ โย บั๊ค แอ็ท)
If he ain’t up in that, get the f*ck back
(อิ๊ฟ ฮี เอน อั๊พ อิน แดท , เก็ท เดอะ เอฟ *ck แบ็ค)
See I done struck back just like lightning
(ซี ไอ ดัน ซทรัค แบ็ค จั๊สท ไล๊ค ไล๊ทนิ่ง)
Every n*gga in this b*tch wanna pipe me
(เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga อิน ดิส บี *tch วอนนา ไพพ มี)

[Mannie Fresh]
([ Mannie เฟรช ])
The man say last, go and get your alcohol
(เดอะ แมน เซย์ ล๊าสท , โก แอนด์ เก็ท ยุร แอลโคะฮ็อล)
Then we dancin way in the back
(เด็น วี แดนซิน เวย์ อิน เดอะ แบ็ค)
Now everybody got to know, me and her ’bout to go
(นาว เอวี่บอดี้ ก็อท ทู โนว์ , มี แอนด์ เฮอ เบาท ทู โก)
Take it to the Cadillac
(เท้ค อิท ทู เดอะ คาดิลแล)
The club, went, crazy [congratulations, you got her]
(เดอะ คลับ , เว็นท , คเรสิ [ ค็อนกแรชิวเลฌัน , ยู ก็อท เฮอ ])
The way she shake that ass sho’ amaze me
(เดอะ เวย์ ชี เช้ค แดท อาซ โช อะแม๊ซฺ มี)
Ladies and gentlemen!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Now he, breakin it off, and takin it off
(นาว ฮี , เบรกกิ้น หนิด ออฟฟ , แอนด์ ทอคกิ่น หนิด ออฟฟ)
And he, makin me wet, I’m makin it hard
(แอนด์ ฮี , เมกิน มี เว๊ท , แอม เมกิน หนิด ฮาร์ด)
And I’m, drivin his ‘llac and swipin his card
(แอนด์ แอม , ดรายวิน ฮิส แลกคฺ แอนด์ swipin ฮิส ค้าร์ด)
And I’m, signin his checks while givin him sex, and
(แอนด์ แอม , ซายนิน ฮิส เช็ค ไวล์ กีฝอิน ฮิม เซ็กซ , แอนด์)
It’s the body that they dyin to get
(อิทซ เดอะ บ๊อดี้ แดท เด ดายอิน ทู เก็ท)
It’s amazin how these n*ggaz be cryin for this
(อิทซ อเมซิน ฮาว ฑิส เอ็น *ggaz บี คายอิน ฟอร์ ดิส)
And, it’s so crazy that they lyin for this
(แอนด์ , อิทซ โซ คเรสิ แดท เด ลายอิน ฟอร์ ดิส)
But, but you gotta get in line you d*ck
(บั๊ท , บั๊ท ยู กอททะ เก็ท อิน ไลน์ ยู d*ck)
Now, that’s the sh*t make these n*ggaz wanna holla
(นาว , แด้ท เดอะ ฌะ *ที เม้ค ฑิส เอ็น *ggaz วอนนา ฮอลละ)
Look like a model, shaped like a Coke bottle
(ลุ๊ค ไล๊ค เก โม๊เด็ล , เชพ ไล๊ค เก โคค บ๊อทเทิ่ล)
Break his bank down to his last gold dollar
(เบร๊ค ฮิส แบ๊งค เดาน ทู ฮิส ล๊าสท โกลด์ ดอลเลอะ)
I make the flo’ wobble damn near a whole hour
(ไอ เม้ค เดอะ โฟล wobble แดมนํ เนียร์ รา โฮล เอาเอ้อร์)
P*ssy real good, when it’s from the hood
(พี *ssy เรียล กู๊ด , เว็น อิทซ ฟรอม เดอะ ฮุด)
But you gotta pay, and it’s understood
(บั๊ท ยู กอททะ เพย์ , แอนด์ อิทซ อันเดิซทูด)
If I’ma give it up, you gon’ give it out
(อิ๊ฟ แอมอา กี๊ฝ อิท อั๊พ , ยู ก็อน กี๊ฝ อิท เอ๊าท)
Cause I love makin n*ggaz go down South
(ค๊อส ไอ ลัฝ เมกิน เอ็น *ggaz โก เดาน เซ๊าธ)

Aiyyo Mannie, f*cks wit’chu? You crazy for this one
(เออายเอว Mannie , เอฟ *cks วิทชู ยู คเรสิ ฟอร์ ดิส วัน)

[Mannie Fresh]
([ Mannie เฟรช ])
You is a bad mamma jamma
(ยู อีส ซา แบ้ด มะมา jamma)
The club, went, crazy [girl you doin it!]
(เดอะ คลับ , เว็นท , คเรสิ [ เกิร์ล ยู โดย หนิด ! ])
The way she shake that ass sho’ amaze me
(เดอะ เวย์ ชี เช้ค แดท อาซ โช อะแม๊ซฺ มี)
Ladies and gentlemen!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Club คำอ่านไทย Trina feat Mannie Fresh

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น