เนื้อเพลง Hero of War คำอ่านไทย Rise Against

He said ” Son, have you seen the world?
(ฮี เซ็ด ” ซัน , แฮ็ฝ ยู ซีน เดอะ เวิลด)
Well, what would you say if I said that you could?
(เวลล , ว๊อท เวิด ยู เซย์ อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด แดท ยู เคิด)
Just carry this gun and you’ll even get paid. ”
(จั๊สท แค๊รรี่ ดิส กัน แอนด์ โยว อี๊เฝ่น เก็ท เพลด “)
I said ” That sounds pretty good. ”
(ไอ เซ็ด ” แดท ซาวน์ด พริ๊ทที่ กู๊ด “)

Black leather boots
(แบล๊ค เล๊เธ่อร์ บู๊ท)
Spit-shined so bright
(ซพิท ฌิน โซ ไบร๊ท)
They cut off my hair but it looked alright
(เด คัท ออฟฟ มาย แฮร์ บั๊ท ดิธ ลุ๊ค ออลไร๊ท)
We marched and we sang
(วี มาร์ช แอนด์ วี แซ็ง)
We all became friends
(วี ออล บิเคม เฟรน)
As we learned how to fight
(แอส วี เลิร์น ฮาว ทู ไฟ้ท)

A hero of war
(อะ ฮีโร่ อ็อฝ วอร์)
Yeah that’s what I’ll be
(เย่ แด้ท ว๊อท แอล บี)
And when I come home
(แอนด์ เว็น นาย คัม โฮม)
They’ll be damn proud of me
(เด๊ว บี แดมนํ พเราด อ็อฝ มี)
I’ll carry this flag
(แอล แค๊รรี่ ดิส แฟล๊ก)
To the grave if I must
(ทู เดอะ เกรฝ อิ๊ฟ ฟาย มัสท์)
Because it’s a flag that I love
(บิคอส อิทซ ซา แฟล๊ก แดท ไอ ลัฝ)
And a flag that I trust
(แอนด์ อะ แฟล๊ก แดท ไอ ทรัสท)

I kicked in the door
(ไอ คิ๊ค อิน เดอะ ดอร์)
I yelled my commands
(ไอ เยลล มาย คอมมานด์)
The children, they cried
(เดอะ ชีลดเร็น , เด คราย)
But I got my man
(บั๊ท ไอ ก็อท มาย แมน)
We took him away
(วี ทุค ฮิม อะเวย์)
A bag over his face
(อะ แบ๊ก โอ๊เฝ่อร ฮิส เฟซ)
From his family and his friends
(ฟรอม ฮิส แฟ๊มิลี่ แอนด์ ฮิส เฟรน)

They took off his clothes
(เด ทุค ออฟฟ ฮิส คโลฑ)
They pissed in his hands
(เด พิซ อิน ฮิส แฮนด์)
I told them to stop
(ไอ โทลด เด็ม ทู สท๊อพ)
But then I joined in
(บั๊ท เด็น นาย จอย อิน)
We beat him with guns
(วี บีท ฮิม วิธ กัน)
And batons not just once
(แอนด์ บะทอง น็อท จั๊สท วั๊นซ)
But again and again
(บั๊ท อะเกน แอนด์ อะเกน)

A hero of war
(อะ ฮีโร่ อ็อฝ วอร์)
Yeah that’s what I’ll be
(เย่ แด้ท ว๊อท แอล บี)
And when I come home
(แอนด์ เว็น นาย คัม โฮม)
They’ll be damn proud of me
(เด๊ว บี แดมนํ พเราด อ็อฝ มี)
I’ll carry this flag
(แอล แค๊รรี่ ดิส แฟล๊ก)
To the grave if I must
(ทู เดอะ เกรฝ อิ๊ฟ ฟาย มัสท์)
Because it’s a flag that I love
(บิคอส อิทซ ซา แฟล๊ก แดท ไอ ลัฝ)
And a flag that I trust
(แอนด์ อะ แฟล๊ก แดท ไอ ทรัสท)

She walked through bullets and haze
(ชี ว๊อล์ค ทรู บัลเล่ แซน เฮส)
I asked her to stop
(ไอ อาสคฺ เฮอ ทู สท๊อพ)
I begged her to stay
(ไอ เบก เฮอ ทู สเทย์)
But she pressed on
(บั๊ท ชี เพรส ออน)
So I lifted my gun
(โซ ไอ ลิฟท มาย กัน)
And I fired away
(แอนด์ ดาย เฟอ อะเวย์)

The shells jumped through the smoke
(เดอะ เชลล์ จั๊มพ ทรู เดอะ สโม๊ค)
And into the sand
(แอนด์ อิ๊นทู เดอะ แซนด์)
That the blood now had soaked
(แดท เดอะ บลัด นาว แฮ็ด โซค)
She collapsed with a flag in her hand
(ชี คอลแลพสํ วิธ อะ แฟล๊ก อิน เฮอ แฮนด์)
A flag white as snow
(อะ แฟล๊ก ไว๊ท แอส สโนว์)

A hero of war
(อะ ฮีโร่ อ็อฝ วอร์)
Is that what they see
(อีส แดท ว๊อท เด ซี)
Just medals and scars
(จั๊สท เม๊ดอล แซน ซคา)
So damn proud of me
(โซ แดมนํ พเราด อ็อฝ มี)
And I brought home that flag
(แอนด์ ดาย บรอท โฮม แดท แฟล๊ก)
Now it gathers dust
(นาว อิท แก๊เธ่อร์ ดัสท)
But it’s a flag that I love
(บั๊ท อิทซ ซา แฟล๊ก แดท ไอ ลัฝ)
It’s the only flag I trust
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ แฟล๊ก ไอ ทรัสท)

He said, ” Son, have you seen the world?
(ฮี เซ็ด , ” ซัน , แฮ็ฝ ยู ซีน เดอะ เวิลด)
Well what would you say, if I said that you could? ”
(เวลล ว๊อท เวิด ยู เซย์ , อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด แดท ยู เคิด “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero of War คำอ่านไทย Rise Against

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น