เนื้อเพลง Rock & Roll Band คำอ่านไทย Boston

Well, we were just another band out of Boston
(เวลล , วี เวอ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ แบนด์ เอ๊าท อ็อฝ บอซตัน)
On the road and tryin’ to make ends meet
(ออน เดอะ โร้ด แอนด์ ทายอิน ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
Playin’ all the bars, sleepin’ in our cars
(เพลย์ยิน ออล เดอะ บาร์ , สลีฟปิน อิน เอ๊า คารํ)
And we practiced right on out in the street
(แอนด์ วี แพร๊คทิ๊ซ ไร๊ท ออน เอ๊าท อิน เดอะ สทรีท)
No, we didn’t have much money
(โน , วี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ มัช มั๊นนี่)
We barely made enough to survive
(วี แบลิ เมด อีน๊าฟ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
But when we got up on stage and got ready to play people came alive
(บั๊ท เว็น วี ก็อท อั๊พ ออน สเท๊จ แอนด์ ก็อท เร๊ดี้ ทู เพลย์ พี๊เพิ่ล เคม อะไล๊ฝ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Rock and roll band everybody’s waitin’
(ร๊อค แอนด์ โรลล แบนด์ เอวี่บอดี้ เว๊ทดิน)
Getting’ crazy, anticipatin’
(เกดดดิ้ง คเรสิ , แอนทิสเพดิน)
Love, and music, play, play, play, yea, yea, yea, yea
(ลัฝ , แอนด์ มิ๊วสิค , เพลย์ , เพลย์ , เพลย์ , เย , เย , เย , เย)

Dancin’ in the streets of Hyannis
(แดนซิน อิน เดอะ สทรีท อ็อฝ Hyannis)
We were getting pretty good at the game
(วี เวอ เกดดดิ้ง พริ๊ทที่ กู๊ด แอ็ท เดอะ เกม)
People stood in line and didn’t seem to mind
(พี๊เพิ่ล ซทูด อิน ไลน์ แอนด์ ดิ๊นอิน ซีม ทู ไมนด์)
You know everybody knew our name
(ยู โนว์ เอวี่บอดี้ นยู เอ๊า เนม)
Livin’ on rock and roll music
(ลีฝอิน ออน ร๊อค แอนด์ โรลล มิ๊วสิค)
Never worried ’bout things we were missin’
(เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ เบาท ทริง วี เวอ มิซซิน)
When we got up on stage and got ready to play everybody’d listen
(เว็น วี ก็อท อั๊พ ออน สเท๊จ แอนด์ ก็อท เร๊ดี้ ทู เพลย์ everybodyd ลิ๊สซึ่น)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

Playin’ for week in Rhode Island
(เพลย์ยิน ฟอร์ วี๊ค อิน Rhode ไอ๊แลนด์)
A man came to the stage one night
(อะ แมน เคม ทู เดอะ สเท๊จ วัน ไน๊ท)
He smoked a big cigar,
(ฮี สโม๊ค อะ บิ๊ก ซิกา ,)
Drove a Cadillac car and said,
(ดโรฝ อะ คาดิลแล คารํ แอนด์ เซ็ด ,)
” Boys, I think this band’s outtasight;
(” บอย , ไอ ทริ๊งค ดิส แบนด์ outtasight 😉
Sign a record company contract!
(ซายน อะ เร๊คขอร์ด คัมพะนิ ค๊อนแทรคทํ !)
You know I’ve got great expectations!
(ยู โนว์ แอฝ ก็อท เกรท เอคซเพ็คเทฌัน !)
When I hear you on the car radio
(เว็น นาย เฮียร ยู ออน เดอะ คารํ เร๊ดิโอ)
You’re gonna be a sensation! ”
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ เซ็นเซฌัน ! “)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock & Roll Band คำอ่านไทย Boston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น