เนื้อเพลง Dracula คำอ่านไทย Iced Earth

Do you believe in love?
(ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
Do you believe in destiny?
(ดู ยู บีลี๊ฝ อิน เดซทินิ)
True love may come only once in a thousand lifetimes…
(ทรู ลัฝ เมย์ คัมมอนly วั๊นซ อิน อะ เธ๊าซั่นด ไลฟ์ไทม์)
I too have loved…they took her from me.
(ไอ ทู แฮ็ฝ ลัฝ เด ทุค เฮอ ฟรอม มี)
I prayed for her soul….I prayed for her peace
(ไอ เพรย์ ฟอร์ เฮอ โซล ไอ เพรย์ ฟอร์ เฮอ พี๊ซ)

When I close my eyes
(เว็น นาย โคลส มาย อาย)
I see her face, it comforts me
(ไอ ซี เฮอ เฟซ , อิท ค๊อมฟอร์ท มี)
When I close my eyes
(เว็น นาย โคลส มาย อาย)
Memories cut like a knife
(เมรโมรี คัท ไล๊ค เก ไน๊ฟ)

The blood is the life, and Christ I defy.
(เดอะ บลัด อีส เดอะ ไล๊ฟ , แอนด์ คไรซท ไอ ดีฟาย)
My sworn enemy…birth of a new creed.
(มาย ซโวน เอ๊นนิมี่ เบริ๊ท อ็อฝ อะ นิว ครีด)

Is this my reward for serving God’s own war?
(อีส ดิส มาย รีวอร์ด ฟอร์ เซิฝวิง ก๊อด โอว์น วอร์)
The blood I’ve spilled for faith fulfilled.
(เดอะ บลัด แอฝ สพิลล ฟอร์ เฟท ฟุลฟีล)
To damn her, a disgrace, you spit back in my face.
(ทู แดมนํ เฮอ , อะ ดิซกเรซ , ยู ซพิท แบ็ค อิน มาย เฟซ)
I served you loyally, and you spew blasphemy.
(ไอ เซิร์ฝ ยู ลอยแอ็ลลิ , แอนด์ ยู ซพู บแลซฟิมิ)

I avenge with darkness, the blood is the life
(ไอ อเฝนจ วิธ ดาคเน็ซ , เดอะ บลัด อีส เดอะ ไล๊ฟ)
The Order of the Dragon, I feed on human life
(ดิ อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ เดอะ ดแรกอัน , ไอ ฟี ออน ฮิ๊วแมน ไล๊ฟ)

There are far worse things awaiting man than death
(แดร์ อาร์ ฟาร์ เวิ๊ร์ส ทริง อะเวย์ดิ้ง แมน แฑ็น เด้ท)
Come taste what I have seen
(คัม เท๊ซท ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ซีน)
I’m spreading my disease
(แอม สเพรดติง มาย ดีซี๊ส)
I will feed upon His precious child
(ไอ วิล ฟี อุพอน ฮิส พรีเชี๊ยส ชายลํดํ)
The human race will bleed, they will serve my need.
(เดอะ ฮิ๊วแมน เร้ซ วิล บลีด , เด วิล เซิร์ฝ มาย นี๊ด)

[Pre-chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
I avenge with darkness, the blood is the life
(ไอ อเฝนจ วิธ ดาคเน็ซ , เดอะ บลัด อีส เดอะ ไล๊ฟ)
The Order of the Dragon, I feed on human life
(ดิ อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ เดอะ ดแรกอัน , ไอ ฟี ออน ฮิ๊วแมน ไล๊ฟ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I am the Dragon of blood, a relentless prince of pain
(ไอ แอ็ม เดอะ ดแรกอัน อ็อฝ บลัด , อะ ริเลนทเล็ซ พริ๊นซ์ อ็อฝ เพน)
Renouncing God on His throne
(Renouncings ก๊อด ออน ฮิส ธโรน)
My blood is forever stained
(มาย บลัด อีส ฟอเร๊เฝ่อร สเทน)

For true love I shall avenge
(ฟอร์ ทรู ลัฝ ไอ แชลล์ อเฝนจ)
I defy the creed that damned her
(ไอ ดีฟาย เดอะ ครีด แดท แดมนํ เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dracula คำอ่านไทย Iced Earth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น