เนื้อเพลง Snow Day คำอ่านไทย Lisa Loeb

It’s a bad day.
(อิทซ ซา แบ้ด เดย์)
It’s a train ride.
(อิทซ ซา เทรน ไรด์)
It’s a bad day.
(อิทซ ซา แบ้ด เดย์)
You’re my medicine
(ยัวร์ มาย เม๊ดดิซิน)
It’s a snow day.
(อิทซ ซา สโนว์ เดย์)
It’s a full moon.
(อิทซ ซา ฟูล มูน)
It’s a snow day.
(อิทซ ซา สโนว์ เดย์)
When’d you get down to my bones?
(Whend ยู เก็ท เดาน ทู มาย โบน)
Where’ll I find that wishing stone?
(Wherell ไอ ไฟนด์ แดท วิชชิ้ง สโทน)
The beads, the records,
(เดอะ บีด , เดอะ เร๊คขอร์ด ,)
All the calls, and the drinks alone.
(ออล เดอะ คอลลํ , แอนด์ เดอะ ดริ๊งค อะโลน)
First by mind, then by music you’ll make this all less confusing.
(เฟิร์สท บาย ไมนด์ , เด็น บาย มิ๊วสิค โยว เม้ค ดิส ซอร์ เลซ ค็อนฟยูสอิง)
It’s a slow dive down,
(อิทซ ซา สโลว์ ไดฝ เดาน ,)
A fast distraction,
(อะ ฟาสท ดิซทแรคฌัน ,)
A strange fall forward
(อะ สเทร๊งจ ฟอลล์ ฟ๊อร์เวิร์ด)
My lame reaction.
(มาย เลม ริแอคฌัน)
It’s a bad day.
(อิทซ ซา แบ้ด เดย์)
It’s a long ride.
(อิทซ ซา ลอง ไรด์)
It s a bad day.
(อิท เอส ซา แบ้ด เดย์)
You’re my medicine
(ยัวร์ มาย เม๊ดดิซิน)
It’s a sinking feeling,
(อิทซ ซา ซีงคิง ฟีลอิง ,)
Pulls me through the seat of chairs.
(พูลล มี ทรู เดอะ ซีท อ็อฝ แชร์)
When will you come rescue me,
(เว็น วิล ยู คัม เร๊สคิ้ว มี ,)
Find solace, and then take me there?
(ไฟนด์ ซอลอิซ , แอนด์ เด็น เท้ค มี แดร์)
You’ll say, ” You re not too tired for this life,
(โยว เซย์ , ” ยู รี น็อท ทู ไทร์ ฟอร์ ดิส ไล๊ฟ ,)
And it’s not gonna matter if you fall down twice.
(แอนด์ อิทซ น็อท กอนนะ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ เดาน ทไวซ)
You’re not too tired for this life, and
(ยัวร์ น็อท ทู ไทร์ ฟอร์ ดิส ไล๊ฟ , แอนด์)
It’s not gonna matter if you fall down twice. ”
(อิทซ น็อท กอนนะ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ เดาน ทไวซ “)
When’d you get down to my bones?
(Whend ยู เก็ท เดาน ทู มาย โบน)
Where’ll I find that wishing stone?
(Wherell ไอ ไฟนด์ แดท วิชชิ้ง สโทน)
The beads, the records, all the calls, and the drinks alone.
(เดอะ บีด , เดอะ เร๊คขอร์ด , ออล เดอะ คอลลํ , แอนด์ เดอะ ดริ๊งค อะโลน)
It’s a bad day.
(อิทซ ซา แบ้ด เดย์)
Two miles to go.
(ทู ไมล ทู โก)
It’s a bad day.
(อิทซ ซา แบ้ด เดย์)
You’re my medicine
(ยัวร์ มาย เม๊ดดิซิน)
You’ll say, ” You’re not too tired for this life,
(โยว เซย์ , ” ยัวร์ น็อท ทู ไทร์ ฟอร์ ดิส ไล๊ฟ ,)
And it’s not gonna matter if you fall down twice
(แอนด์ อิทซ น็อท กอนนะ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ เดาน ทไวซ)
You’re not too tired for this life, and it’s not gonna matter if you fall down twice.
(ยัวร์ น็อท ทู ไทร์ ฟอร์ ดิส ไล๊ฟ , แอนด์ อิทซ น็อท กอนนะ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ เดาน ทไวซ)
You’re not too tired for this life, and it’s not gonna matter if you fall down twice.
(ยัวร์ น็อท ทู ไทร์ ฟอร์ ดิส ไล๊ฟ , แอนด์ อิทซ น็อท กอนนะ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ เดาน ทไวซ)
If you fall down, if you fall down. ”
(อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ เดาน , อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ เดาน “)
You’re my medicine X4
(ยัวร์ มาย เม๊ดดิซิน X4)
My medicine.
(มาย เม๊ดดิซิน)
My medicine.
(มาย เม๊ดดิซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Snow Day คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น