เนื้อเพลง Peace of Mind คำอ่านไทย Josh Gracin

There’s a hole in my heart
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย ฮาร์ท)
Seems like I’ve always been trying to fill with the treasures of life
(ซีม ไล๊ค แอฝ ออลเว บีน ทไรอิง ทู ฟิลล วิธ เดอะ เทร๊เช่อร อ็อฝ ไล๊ฟ)
The pleasures of the night but nothing ever will
(เดอะ พเลฉเออะ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท บั๊ท นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ วิล)
There’s a restlessness deep in my soul
(แดร์ ซา เรซทเล็ซเน็ซ ดี๊พ อิน มาย โซล)
And I know it’s ruining me
(แอนด์ ดาย โนว์ อิทซ รูนนิง มี)
All these regrets of mine haunt me all the time
(ออล ฑิส รีเกร๊ท อ็อฝ ไมน์ ฮอนท์ มี ออล เดอะ ไทม์)
They won’t let me sleep
(เด ว็อนท เล็ท มี สลี๊พ)

Oh but sooner or later I’m going to get some rest
(โอ บั๊ท ซูเนอร์ ออ เลทเออะ แอม โกอิ้ง ทู เก็ท ซัม เรสท)
Throw the world off my shoulders
(โธรว์ เดอะ เวิลด ออฟฟ มาย โช๊ลเด้อร์)
Get this weight off my chest
(เก็ท ดิส เว๊ท ออฟฟ มาย เชสทํ)
Oh I know that it won’t be tonight
(โอ ไอ โนว์ แดท ดิธ ว็อนท บี ทูไน๊ท)
But I ‘m going to keep looking until I find
(บั๊ท ไอ เอ็ม โกอิ้ง ทู คี๊พ ลุคอิง อันทิล ไอ ไฟนด์)
A little peace of mind, yeah
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ , เย่)

I don’t know how you knew just what to say just what to do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ยู นยู จั๊สท ว๊อท ทู เซย์ จั๊สท ว๊อท ทู ดู)
To leave but still stay to walk away and keep me hanging on to you
(ทู ลี๊ฝ บั๊ท สทิลล สเทย์ ทู ว๊อล์ค อะเวย์ แอนด์ คี๊พ มี แฮงอิง ออน ทู ยู)
Oh can’t you see what your love has made of me
(โอ แค็นท ยู ซี ว๊อท ยุร ลัฝ แฮ็ส เมด อ็อฝ มี)
My feet keep pacing
(มาย ฟีท คี๊พ เพซซิง)
It’s you I’m still chasing
(อิทซ ยู แอม สทิลล เชซิง)
God I wish I could sleep
(ก๊อด ดาย วิ๊ช ไอ เคิด สลี๊พ)

Oh but sooner or later I’m going to get some rest
(โอ บั๊ท ซูเนอร์ ออ เลทเออะ แอม โกอิ้ง ทู เก็ท ซัม เรสท)
Throw the world off my shoulders
(โธรว์ เดอะ เวิลด ออฟฟ มาย โช๊ลเด้อร์)
Get this weight off my chest
(เก็ท ดิส เว๊ท ออฟฟ มาย เชสทํ)
Oh I know that it won’t be tonight
(โอ ไอ โนว์ แดท ดิธ ว็อนท บี ทูไน๊ท)
but I’m going to keep looking until I find
(บั๊ท แอม โกอิ้ง ทู คี๊พ ลุคอิง อันทิล ไอ ไฟนด์)
A little peace of mind, yeah
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ , เย่)

Sooner of later I’m gonna get some rest
(ซูเนอร์ อ็อฝ เลทเออะ แอม กอนนะ เก็ท ซัม เรสท)
Throw the world off my shoulders
(โธรว์ เดอะ เวิลด ออฟฟ มาย โช๊ลเด้อร์)
Get this weight off my chest
(เก็ท ดิส เว๊ท ออฟฟ มาย เชสทํ)
Oh I know that it won’t be tonight
(โอ ไอ โนว์ แดท ดิธ ว็อนท บี ทูไน๊ท)
But I’m going to keep looking until I find
(บั๊ท แอม โกอิ้ง ทู คี๊พ ลุคอิง อันทิล ไอ ไฟนด์)
A little peace of mind
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

Yeah, yeah, Oh, oh
(เย่ , เย่ , โอ , โอ)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
A little peace of mind, yeah
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ , เย่)
A little peace of mind
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
A little peace of mind, yeah
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peace of Mind คำอ่านไทย Josh Gracin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น