เนื้อเพลง Boondocks คำอ่านไทย Little Big Town

[Karen Fairchild/Kimberly Roads/Phillip Sweet/Jimi Westbrook/Wayne Kirkpatrick]
([ คะเรน Fairchild/Kimberly โร้ด /Phillip สวี้ท /เจมมี่ Westbrook/เวยอิน Kirkpatrick ])

I feel no shame
(ไอ ฟีล โน เชม)
I’m proud of where I came from
(แอม พเราด อ็อฝ แวร์ ไอ เคม ฟรอม)
I was born and raised in the boondocks
(ไอ วอส บอน แอนด์ เร้ส อิน เดอะ boondocks)
One thing I know
(วัน ทริง ไอ โนว์)
No matter where I go
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก)
I keep my heart and soul in the boondocks
(ไอ คี๊พ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ boondocks)

And I can feel that
(แอนด์ ดาย แคน ฟีล แดท)
Muddy water running through my veins
(มัดดิ ว๊อเท่อร รันนิง ทรู มาย เฝน)
And I can hear that
(แอนด์ ดาย แคน เฮียร แดท)
Lullaby of a midnight train
(ลัลละไบ อ็อฝ อะ มิดไนท์ เทรน)
It sings to me and
(อิท ซิง ทู มี แอนด์)
It sounds familiar
(อิท ซาวน์ด แฟมิ๊ลิอาร์)

I feel no shame
(ไอ ฟีล โน เชม)
I’m proud of where I came from
(แอม พเราด อ็อฝ แวร์ ไอ เคม ฟรอม)
I was born and raised in the boondocks
(ไอ วอส บอน แอนด์ เร้ส อิน เดอะ boondocks)
One thing I know
(วัน ทริง ไอ โนว์)
No matter where I go
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก)
I keep my heart and soul in the boondocks
(ไอ คี๊พ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ boondocks)

And I can taste that
(แอนด์ ดาย แคน เท๊ซท แดท)
Honeys*ckle and it’s still so sweet
(ฮั๊นนี่ *ckle แอนด์ อิทซ สทิลล โซ สวี้ท)
When it grows wild
(เว็น หนิด โกรว์ ไวลด์)
On the banks down an old camp creek
(ออน เดอะ แบ๊งค เดาน แอน โอลด์ แค๊มพํ ครีค)
Yeah, and it calls to me like a warm wind blowing
(เย่ , แอนด์ ดิท คอลลํ ทู มี ไล๊ค เก วอร์ม วินด โบลวิง)

I feel no shame
(ไอ ฟีล โน เชม)
I’m proud of where I came from
(แอม พเราด อ็อฝ แวร์ ไอ เคม ฟรอม)
I was born and raised in the boondocks
(ไอ วอส บอน แอนด์ เร้ส อิน เดอะ boondocks)
One thing I know
(วัน ทริง ไอ โนว์)
No matter where I go
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก)
I keep my heart and soul in the boondocks
(ไอ คี๊พ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ boondocks)

It’s where I learned about living
(อิทซ แวร์ ไอ เลิร์น อะเบ๊าท ลีฝอิง)
It’s where I learned about love
(อิทซ แวร์ ไอ เลิร์น อะเบ๊าท ลัฝ)
It’s where I learned about working hard
(อิทซ แวร์ ไอ เลิร์น อะเบ๊าท เวิคกิง ฮาร์ด)
And having a little was just enough
(แอนด์ แฮฝวิ่ง อะ ลิ๊ทเทิ่ล วอส จั๊สท อีน๊าฟ)

It’s where I learned about Jesus
(อิทซ แวร์ ไอ เลิร์น อะเบ๊าท จีสัซ)
And knowing where I stand
(แอนด์ โนอิง แวร์ ไอ สแทนด์)
You can take it or leave it
(ยู แคน เท้ค อิท ออ ลี๊ฝ อิท)
This is me
(ดิส ซิส มี)
This is who I am
(ดิส ซิส ฮู ไอ แอ็ม)

Give me a tin roof
(กี๊ฝ มี อะ ทิน รู๊ฟ)
A front porch and a
(อะ ฟร๊อนท โพช แอนด์ อะ)
Gravel road
(กแรฝเอ็ล โร้ด)
And that’s home to me
(แอนด์ แด้ท โฮม ทู มี)
It feels like home to me
(อิท ฟีล ไล๊ค โฮม ทู มี)

I feel no shame
(ไอ ฟีล โน เชม)
I’m proud of where I came from
(แอม พเราด อ็อฝ แวร์ ไอ เคม ฟรอม)
I was born and raised in the boondocks
(ไอ วอส บอน แอนด์ เร้ส อิน เดอะ boondocks)
One thing I know
(วัน ทริง ไอ โนว์)
No matter where I go
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก)
I keep my heart and soul in the boondocks
(ไอ คี๊พ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ boondocks)

I keep my heart and soul in the boondocks
(ไอ คี๊พ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล อิน เดอะ boondocks)

You get a line
(ยู เก็ท ดา ไลน์)
I’ll get a pole
(แอล เก็ท ดา โพล)
We’ll go fishing in the
(เวลล โก ฟิชชิง อิน เดอะ)
Crawfish hole
(ครอฟิฌ โฮล)
Five-card poker on a Saturday night
(ไฟฝ ค้าร์ด โพคเออะ ออน อะ แซทเออะดิ ไน๊ท)
Church on Sunday morning
(เชิร์ช ออน ซันดิ ม๊อร์นิ่ง)

You get a line
(ยู เก็ท ดา ไลน์)
I’ll get a pole
(แอล เก็ท ดา โพล)
We’ll go fishing in the
(เวลล โก ฟิชชิง อิน เดอะ)
Crawfish hole
(ครอฟิฌ โฮล)
[Down in the boondocks]
([ เดาน อิน เดอะ boondocks ])
Five-card poker on a Saturday night
(ไฟฝ ค้าร์ด โพคเออะ ออน อะ แซทเออะดิ ไน๊ท)
Church on Sunday morning
(เชิร์ช ออน ซันดิ ม๊อร์นิ่ง)

You get a line
(ยู เก็ท ดา ไลน์)
I’ll get a pole
(แอล เก็ท ดา โพล)
We’ll go fishing in the
(เวลล โก ฟิชชิง อิน เดอะ)
Crawfish hole
(ครอฟิฌ โฮล)
[Down in the boondocks]
([ เดาน อิน เดอะ boondocks ])
Five-card poker on a Saturday night
(ไฟฝ ค้าร์ด โพคเออะ ออน อะ แซทเออะดิ ไน๊ท)
Church on Sunday morning
(เชิร์ช ออน ซันดิ ม๊อร์นิ่ง)
[Say a little prayer for me]
([ เซย์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอร์ มี ])

[Repeat 4x]
([ รีพี๊ท 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boondocks คำอ่านไทย Little Big Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น