เนื้อเพลง Every Day คำอ่านไทย Steve Winwood

I can feel the music deep down inside of me
(ไอ แคน ฟีล เดอะ มิ๊วสิค ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
When I see the new day rising, h it sets me free
(เว็น นาย ซี เดอะ นิว เดย์ ไรสอิง , เฮส อิท เซ็ท มี ฟรี)
Like a melody coming, what will it be?
(ไล๊ค เก เมลโอะดิ คัมอิง , ว๊อท วิล อิท บี)
I love life again though I don’t know how this day will finally end
(ไอ ลัฝ ไล๊ฟ อะเกน โธ ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ดิส เดย์ วิล ไฟแน็ลลิ เอ็นด)
Each day is music – reach till I find the song
(อีช เดย์ อีส มิ๊วสิค รี๊ช ทิลล์ ไอ ไฟนด์ เดอะ ซ็อง)
Every day I keep on singing
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ คี๊พ ออน ซิงกิง)

Every day, every day, every day, oh lord
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , โอ หลอร์ด)
Every day, every day, every day, oh lord
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , โอ หลอร์ด)
And my soul is still strong, every day I sing my song
(แอนด์ มาย โซล อีส สทิลล สทรอง , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ ซิง มาย ซ็อง)

What a world of trouble we are all asked to bear
(ว๊อท ดา เวิลด อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล วี อาร์ ออล อาสคฺ ทู แบร์)
But we have to keep on living, find our strength somewhere
(บั๊ท วี แฮ็ฝ ทู คี๊พ ออน ลีฝอิง , ไฟนด์ เอ๊า ซทเร็งธ ซัมแวร์)
And I choose to keep on hoping, faith is still there
(แอนด์ ดาย ชู๊ส ทู คี๊พ ออน โฮพปิง , เฟท อีส สทิลล แดร์)
There are mysteries unbound, there is truth we’ve lost and found
(แดร์ อาร์ มิสเตอร์ลีสฺ อันเบานด , แดร์ อีส ทรู๊ธ หวีบ ล็อซท แอนด์ เฟานด)
The song lines are there, they will bring us back around
(เดอะ ซ็อง ไลน์ แซร์ แดร์ , เด วิล บริง อัซ แบ็ค อะราวนฺดฺ)
Deep in the heart they play, every day
(ดี๊พ อิน เดอะ ฮาร์ท เด เพลย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Love life again, though you don’t know how this day will finally end
(ลัฝ ไล๊ฟ อะเกน , โธ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว ดิส เดย์ วิล ไฟแน็ลลิ เอ็นด)
Each day is music – reach till you find the song
(อีช เดย์ อีส มิ๊วสิค รี๊ช ทิลล์ ยู ไฟนด์ เดอะ ซ็อง)
Every day just keep on singing
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ จั๊สท คี๊พ ออน ซิงกิง)

Reaching for the stars, for the song of us all
(รีชชิง ฟอร์ เดอะ สทาร์ , ฟอร์ เดอะ ซ็อง อ็อฝ อัซ ซอร์)
Looking through the lonely night for a faith that will not fall for morning
(ลุคอิง ทรู เดอะ โลนลิ ไน๊ท ฟอร์ รา เฟท แดท วิล น็อท ฟอลล์ ฟอร์ ม๊อร์นิ่ง)
Glad I’m here when morning comes, here when morning comes
(แกล๊ด แอม เฮียร เว็น ม๊อร์นิ่ง คัม , เฮียร เว็น ม๊อร์นิ่ง คัม)
One more day to keep on singing
(วัน โม เดย์ ทู คี๊พ ออน ซิงกิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Day คำอ่านไทย Steve Winwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น