เนื้อเพลง A Quest Into The 77th Novel คำอ่านไทย Absu

A Quest Into The 77th Novel Lyrics
(อะ คเว็ซท อิ๊นทู เดอะ 77th โน๊เฝล ลีริค)
[Print the Lyrics]
([ พริ๊นท เดอะ ลีริค ])

Long ago
(ลอง อะโก)
#NAME?
(#เนม)
Horses and wolves united
(ฮอร์ส แซน วูลฝส ยูนิท)
#NAME?
(#เนม)
In order to blister
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู บลีซเทอะ)
#NAME?
(#เนม)
We heard commands
(วี เฮิด คอมมานด์)
-from our benighted master:
(ฟรอม เอ๊า บิไนทอิด ม๊าสเต้อร์ :)

” Reap from the illumated sky
(” รีพ ฟรอม ดิ illumated สกาย)
…and become visible to thy eye! ”
(แอนด์ บีคัม ฝีสอิบล ทู ไฑ อาย ! “)
” I beseech thee; I entreat me ”
(” ไอ บิซีซ ฑี ; ไอ เอ็นทรีท มี “)
” O circle of storms, my shield is cracked! ”
(” โอ เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ สทอร์ม , มาย ชีลด อีส แคร๊ค ! “)

We stand here to cultivate
(วี สแทนด์ เฮียร ทู คั๊ลทิเวท)
And summon smoke from the meadow
(แอนด์ ซัมมัน สโม๊ค ฟรอม เดอะ เมดโอ)
A sweep of an athame
(อะ สวี้พ อ็อฝ แอน athame)
[The widdershin], willunlock the deep portals
([ เดอะ widdershin ] , willunlock เดอะ ดี๊พ โพแท็ล)

Long ago
(ลอง อะโก)
#NAME?
(#เนม)
Horses and wolves united
(ฮอร์ส แซน วูลฝส ยูนิท)
#NAME?
(#เนม)
In order to blister
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู บลีซเทอะ)
#NAME?
(#เนม)
We heard commands
(วี เฮิด คอมมานด์)
-from our benighted master:
(ฟรอม เอ๊า บิไนทอิด ม๊าสเต้อร์ :)

” Ye overseer of the watchtowers below all clouds; we thank
(” ยี overseer อ็อฝ เดอะ watchtowers บีโลว์ ออล คลาวดํ ; วี แธ๊งค์)
you for framing the Rite of Hagiel. Bygone and beyond, we
(ยู ฟอร์ framings เดอะ ไรท อ็อฝ Hagiel Bygone แอนด์ บียอนด์ , วี)
must always and without ease, be explused.
(มัสท์ ออลเว แซน วิธเอ๊าท อี๊ส , บี explused)

The season or solstice is complete when the shepherd of
(เดอะ ซี๊ซั่น ออ ซอลซทิซ อีส คอมพลีท เว็น เดอะ เฌพเอิด อ็อฝ)
Wolves lie upon vanishing hill’s way. We shall lure thy
(วูลฝส ไล อุพอน vanishings ฮิลล์ เวย์ วี แชลล์ ลยูร ไฑ)
lost flock from shadows onto day.
(ล็อซท ฟล๊อค ฟรอม แฌดโอ ออนทู เดย์)

Aloneness is our space of winged sleep and sight; therefore,
(Aloneness ซิส เอ๊า สเพ๊ซ อ็อฝ วิง สลี๊พ แอนด์ ไซ๊ท ; แดโฟ ,)
watchtowers burn before the lift of the twilight ”
(watchtowers เบิร์น บีฟอร์ เดอะ ลิฟท อ็อฝ เดอะ ทไวไล้ท “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Quest Into The 77th Novel คำอ่านไทย Absu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น