เนื้อเพลง Harlem Shuffle คำอ่านไทย The Rolling Stones

[Ralf/Nelson]
([ Ralf/เนลซัน ])

Huhuuuhuhuhuhuuuuuuh, hu!
(Huhuuuhuhuhuhuuuuuuh , ฮู !)
You move it to the left, yeah, and you go for yourself.
(ยู มู๊ฝ อิท ทู เดอะ เล๊ฟท , เย่ , แอนด์ ยู โก ฟอร์ ยุรเซลฟ)
You move it to the right, yeah, if it takes all night.
(ยู มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ไร๊ท , เย่ , อิ๊ฟ อิท เท้ค ซอร์ ไน๊ท)
Now take it kinda slow,
(นาว เท้ค อิท กินดา สโลว์ ,)
with a whole lot of soul.
(วิธ อะ โฮล ล็อท อ็อฝ โซล)
Don’t move it too fast.
(ด้อนท์ มู๊ฝ อิท ทู ฟาสท)
Just make it last.
(จั๊สท เม้ค อิท ล๊าสท)
You scratch just like a monkey.
(ยู สแครทช จั๊สท ไล๊ค เก มั๊งคี่)
Yeah ya do, real cool.
(เย่ ยา ดู , เรียล คูล)
You slide it to the limbo.
(ยู สไล๊ด อิท ทู เดอะ ลีมโบ)
Yeah, how low can you go?
(เย่ , ฮาว โลว แคน ยู โก)
Now come on baby, come on baby!
(นาว คัมมอน เบ๊บี้ , คัมมอน เบ๊บี้ !)
Don’t fall down on me now.
(ด้อนท์ ฟอลล์ เดาน ออน มี นาว)
Just move it right here to the Harlem Shuffle.
(จั๊สท มู๊ฝ อิท ไร๊ท เฮียร ทู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
Huh, yeah, yeah, yeah, do the Harlem Shuffle.
(ฮู , เย่ , เย่ , เย่ , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
Yeah, yeah, yeah, do the Harlem Shuffle.
(เย่ , เย่ , เย่ , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
Meooow. Ooh haoooh!
(Meooow อู้ haoooh !)
Hitch me hitch hike baby, across the floor.
(ฮิช มี ฮิช ไฮค เบ๊บี้ , อะคร๊อส เดอะ ฟลอร์)
Whow, whow, whow, I can’t stand it no more.
(Whow , whow , whow , ไอ แค็นท สแทนด์ ดิท โน โม)
Now come on, baby [oh, come on baby!], now get into your slide.
(นาว คัมมอน , เบ๊บี้ [ โอ , คัมมอน เบ๊บี้ ! ] , นาว เก็ท อิ๊นทู ยุร สไล๊ด)
Just ride, ride, ride little pony ride.
(จั๊สท ไรด์ , ไรด์ , ไรด์ ลิ๊ทเทิ่ล โพนิ ไรด์)
Yeah, yeah, yeah, do the Harlem Shuffle.
(เย่ , เย่ , เย่ , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
Yeah, yeah, yeah, do the Harlem Shuffle.
(เย่ , เย่ , เย่ , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
[Do the Monkey Shine]
([ ดู เดอะ มั๊งคี่ ไชน์ ])
Yeah, yeah, yeah, shake your tail feather, baby.
(เย่ , เย่ , เย่ , เช้ค ยุร เทล เฟฑเออะ , เบ๊บี้)
[Shake shake, shake shake yeah!]
([ เช้ค เช้ค , เช้ค เช้ค เย่ ! ])
Yeah, yeah, yeah, shake your tail feather, baby.
(เย่ , เย่ , เย่ , เช้ค ยุร เทล เฟฑเออะ , เบ๊บี้)
Huh, yeah, yeah, yeah, do the Harlem Shuffle.
(ฮู , เย่ , เย่ , เย่ , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
Yeah, yeah, yeah, do the Harlem Shuffle.
(เย่ , เย่ , เย่ , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
Yeah, like your momma told you how.
(เย่ , ไล๊ค ยุร มอมมา โทลด ยู ฮาว)
Yeah, yeah, yeah, huh, do the Harlem Shuffle.
(เย่ , เย่ , เย่ , ฮู , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)
Do it, do it do your own, own shine.
(ดู อิท , ดู อิท ดู ยุร โอว์น , โอว์น ไชน์)
Yeah, yeah, yeah, do the Harlem Shuffle.
(เย่ , เย่ , เย่ , ดู เดอะ ฮาร์เล็ม ชั๊ฟเฟิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Harlem Shuffle คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น