เนื้อเพลง Bad Influence คำอ่านไทย Eminem

[Chorus One]
([ ค๊อรัส วัน ])
{Just pull the plug!}
({จั๊สท พูลล เดอะ พลั๊ก ! })
People say that I’m a bad influence
(พี๊เพิ่ล เซย์ แดท แอม มา แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
I say the world’s already f*cked, I’m just addin to it
(ไอ เซย์ เดอะ เวิลด ออลเร๊ดี้ เอฟ *cked , แอม จั๊สท addin ทู อิท)
They say I’m suicidal, teenagers’ newest idol {c’mon!}
(เด เซย์ แอม ซยูอิไซดแอ็ล , ทีนเอเจอะ newest ไอ๊ด้อล {ซีมอน ! })
C’mon do as I do, go ahead get mad and do it
(ซีมอน ดู แอส ซาย ดู , โก อะเฮด เก็ท แม้ด แอนด์ ดู อิท)
{Just pull the plug!}
({จั๊สท พูลล เดอะ พลั๊ก ! })
People say that I’m a bad influence
(พี๊เพิ่ล เซย์ แดท แอม มา แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
I say the world’s already f*cked, I’m just addin to it
(ไอ เซย์ เดอะ เวิลด ออลเร๊ดี้ เอฟ *cked , แอม จั๊สท addin ทู อิท)
They say I’m suicidal, teenagers’ newest idol {c’mon!}
(เด เซย์ แอม ซยูอิไซดแอ็ล , ทีนเอเจอะ newest ไอ๊ด้อล {ซีมอน ! })
C’mon do as I do, go ahead get mad and do it
(ซีมอน ดู แอส ซาย ดู , โก อะเฮด เก็ท แม้ด แอนด์ ดู อิท)
{Just let it gooo!}
({จั๊สท เล็ท ดิธ gooo ! })

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Hand me an .8, beam me up and land me in space
(แฮนด์ มี แอน 8 , บีม มี อั๊พ แอนด์ แลนด์ มี อิน สเพ๊ซ)
I’ma sit on top of the world {I’m here} and sh*t on Brandy and Mase
(แอมอา ซิท ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด {แอม เฮียร } แอนด์ ฌะ *ที ออน บแรนดิ แอนด์ Mase)
I’m more than ill
(แอม โม แฑ็น แอล)
I’m scarier than a white journalist in a room with Lauryn Hill {Ahh!}
(แอม scarier แฑ็น อะ ไว๊ท เจอแนะลิซท อิน อะ รูม วิธ โลลีน ฮิลล์ {อา ! })
Human horror film
(ฮิ๊วแมน ฮอเรอะ ฟิล์ม)
but with a lot funnier plot, and people that feel me
(บั๊ท วิธ อะ ล็อท funnier พล๊อท , แอนด์ พี๊เพิ่ล แดท ฟีล มี)
cause I’ma still be Madd Rapper, whether I got money or not {yup}
(ค๊อส แอมอา สทิลล บี แม๊ด แรพเพอ , ฮเวทเออะ ไอ ก็อท มั๊นนี่ ออ น็อท {ยัพ })
As long as I’m on pills, and I got plenty of pot
(แอส ลอง แอส แอม ออน พิลล์ , แอนด์ ดาย ก็อท เพล๊นที่ อ็อฝ พ๊อท)
I’ll be in a canoe paddlin, makin fun of your yacht
(แอล บี อิน อะ คะนู paddlin , เมกิน ฟัน อ็อฝ ยุร ย็อท)
But I would like an award
(บั๊ท ไอ เวิด ไล๊ค แอน อะหวอร์ด)
for the best rapper to get one mic in The Source
(ฟอร์ เดอะ เบ๊สท์ แรพเพอ ทู เก็ท วัน ไมคะ อิน เดอะ ซ๊อร์ซ)
and a wardrobe I can afford
(แอนด์ อะ วอดโรบ ไอ แคน แอฟฟอร์ด)
Otherwise I might get sent up back-strike in a Ford
(อัฑเออะไวส ไอ ไมท เก็ท เซ็นท อั๊พ แบ็ค สไทร๊ค อิน อะ โฟด)
And you wonder what the f*ck I need more Vicadin for
(แอนด์ ยู วั๊นเด้อร ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ นี๊ด โม วิคแคดิน ฟอร์)
Everybody’s pissin’ me off; even the No Limit Tank
(เอวี่บอดี้ พิสซิน มี ออฟฟ ; อี๊เฝ่น เดอะ โน ลิ๊หมิท แท๊งค)
looks like a middle finger sideways flippin me off
(ลุ๊ค ไล๊ค เก มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร ไซดเวส ฟริพพิน มี ออฟฟ)
No sh*t I’m a great danger to my health
(โน ฌะ *ที แอม มา เกรท แด๊งเจ้อร์ ทู มาย เฮ็ลธ)
Why else would I kill you then jump in the grave and bury myself?
(วาย เอ๊ลส เวิด ดาย คิลล์ ยู เด็น จั๊มพ อิน เดอะ เกรฝ แอนด์ เบ๊อรี่ ไมเซลฟ)

[Chorus Two]
([ ค๊อรัส ทู ])
{Just pull the plug!}
({จั๊สท พูลล เดอะ พลั๊ก ! })
People say that I’m a bad influence
(พี๊เพิ่ล เซย์ แดท แอม มา แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
I say the world’s already f*cked, I’m just addin to it
(ไอ เซย์ เดอะ เวิลด ออลเร๊ดี้ เอฟ *cked , แอม จั๊สท addin ทู อิท)
They say I’m suicidal, teenagers’ newest idol {c’mon!}
(เด เซย์ แอม ซยูอิไซดแอ็ล , ทีนเอเจอะ newest ไอ๊ด้อล {ซีมอน ! })
C’mon do as I do, go ahead get mad and do it
(ซีมอน ดู แอส ซาย ดู , โก อะเฮด เก็ท แม้ด แอนด์ ดู อิท)
{Just let it gooo!}
({จั๊สท เล็ท ดิธ gooo ! })
People say that I’m a bad influence
(พี๊เพิ่ล เซย์ แดท แอม มา แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
I say the world’s already f*cked, I’m just addin to it
(ไอ เซย์ เดอะ เวิลด ออลเร๊ดี้ เอฟ *cked , แอม จั๊สท addin ทู อิท)
They say I’m suicidal, teenagers’ newest idol {c’mon!}
(เด เซย์ แอม ซยูอิไซดแอ็ล , ทีนเอเจอะ newest ไอ๊ด้อล {ซีมอน ! })
C’mon do as I do, go ahead get mad and do it
(ซีมอน ดู แอส ซาย ดู , โก อะเฮด เก็ท แม้ด แอนด์ ดู อิท)
{Just do it!}
({จั๊สท ดู อิท ! })

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’m the illest rapper to hold the cordless, patrollin corners
(แอม ดิ ไอเลสชฺ แรพเพอ ทู โฮลด์ เดอะ cordless , patrollin ค๊อร์เน่อร์)
Looking for hookers to punch in the mouth with a roll of quarters
(ลุคอิง ฟอร์ ฮุคเคอ ทู พั๊นช อิน เดอะ เม๊าธ วิธ อะ โรลล อ็อฝ คว๊อร์เท่อร)
I’m meaner in action than Roscoe beatin James Todd Sr.
(แอม มีเนอร์ อิน แอคฌัน แฑ็น Roscoe บีดิน เจม Todd Sr)
across the back with vacuum cleaner attachments {Ow! Ow! Ow!}
(อะคร๊อส เดอะ แบ็ค วิธ แฝ๊คคิวอั้ม cleaner แอ็ทแทชเม็นท {เอ้า ! เอ้า ! เอ้า ! })
I grew up in a wild hood, as a hazardous youth
(ไอ กรู อั๊พ อิน อะ ไวลด์ ฮุด , แอส ซา แฮสเออะดัซ ยู๊ธ)
with a f*cked up childhood, that I used as an excuse
(วิธ อะ เอฟ *cked อั๊พ ไชลดฮุด , แดท ไอ ยู๊ส แอส แอน เอ็กซคิ้วส)
And ain’t sh*t changed, I kept the same mindstate
(แอนด์ เอน ฌะ *ที เช้งจํ , ไอ เค็พท เดอะ เซม mindstate)
since the third time that I failed 9th grade
(ซิ๊นซ เดอะ เทริ๊ด ไทม์ แดท ไอ เฟล 9th เกรด)
You probably think that I’m a negative person, don’t be so sure of it
(ยู พรอบอับลิ ทริ๊งค แดท แอม มา เน๊กาถีฝ เพ๊อร์ซั่น , ด้อนท์ บี โซ ชัวร์ อ็อฝ อิท)
I don’t promote violence, I just encourage it {c’mon}
(ไอ ด้อนท์ โพรโหมท ไฝโอะเล็นซ , ไอ จั๊สท เอ็นเค๊อเหร็จ อิท {ซีมอน })
I laugh at the sight of death
(ไอ ล๊าฟ แอ็ท เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ เด้ท)
as I fall down a cement flight of steps {ahhhhhhhh!}
(แอส ซาย ฟอลล์ เดาน อะ ซิเมนท ฟไลท อ็อฝ สเท็พ {อา~ ! })
and land inside a bed of spider webs
(แอนด์ แลนด์ อิ๊นไซด์ อะ เบ๊ด อ็อฝ สไพ๊เด้อร์ เว๊บ)
So throw caution to the wind; you and a friend
(โซ โธรว์ ค๊อชั่น ทู เดอะ วินด ; ยู แอนด์ อะ เฟรน)
can jump off of a bridge and if you live, do it again
(แคน จั๊มพ ออฟฟ อ็อฝ อะ บริดจ แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ , ดู อิท อะเกน)
Sh*t, why not, blow your brain out, I’m blowin mine out
(ฌะ *ที , วาย น็อท , โบลว์ ยุร เบรน เอ๊าท , แอม โบลวิน ไมน์ เอ๊าท)
F*ck it, you only live once, you might as well die now!
(เอฟ *ck อิท , ยู โอ๊นลี่ ไล้ฝ วั๊นซ , ยู ไมท แอส เวลล ดาย นาว !)

[Chorus Three]
([ ค๊อรัส ทรี ])
{Just let it gooo!}
({จั๊สท เล็ท ดิธ gooo ! })
People say that I’m a bad influence
(พี๊เพิ่ล เซย์ แดท แอม มา แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
I say the world’s already f*cked, I’m just addin to it
(ไอ เซย์ เดอะ เวิลด ออลเร๊ดี้ เอฟ *cked , แอม จั๊สท addin ทู อิท)
They say I’m suicidal, teenagers’ newest idol {c’mon!}
(เด เซย์ แอม ซยูอิไซดแอ็ล , ทีนเอเจอะ newest ไอ๊ด้อล {ซีมอน ! })
C’mon do as I do, go ahead get mad and do it
(ซีมอน ดู แอส ซาย ดู , โก อะเฮด เก็ท แม้ด แอนด์ ดู อิท)
{Just pull the plug!}
({จั๊สท พูลล เดอะ พลั๊ก ! })
People say that I’m a bad influence
(พี๊เพิ่ล เซย์ แดท แอม มา แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
I say the world’s already f*cked, I’m just addin to it
(ไอ เซย์ เดอะ เวิลด ออลเร๊ดี้ เอฟ *cked , แอม จั๊สท addin ทู อิท)
They say I’m suicidal, teenagers’ newest idol {c’mon!}
(เด เซย์ แอม ซยูอิไซดแอ็ล , ทีนเอเจอะ newest ไอ๊ด้อล {ซีมอน ! })
C’mon do as I do, go ahead get mad and do it
(ซีมอน ดู แอส ซาย ดู , โก อะเฮด เก็ท แม้ด แอนด์ ดู อิท)
{Just do it!}
({จั๊สท ดู อิท ! })

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
My laser disc gon’ make you take a razor to your wrist
(มาย เลเสอะ ดิสค์ ก็อน เม้ค ยู เท้ค เก เร๊เซ่อร์ ทู ยุร ริ๊ซท)
Make you satanistic, make you take the pistol to your face
(เม้ค ยู satanistic , เม้ค ยู เท้ค เดอะ พิ๊สท่อล ทู ยุร เฟซ)
and place the clip and cock it back
(แอนด์ เพลส เดอะ คลิพ แอนด์ ค๊อค อิท แบ็ค)
and let it go until your brains are rippin out
(แอนด์ เล็ท ดิธ โก อันทิล ยุร เบรน แซร์ ริพปิน เอ๊าท)
your skull so bad to sew you back would be a waste of stitches
(ยุร สคั๊ลล โซ แบ้ด ทู โซ ยู แบ็ค เวิด บี อะ เวซท อ็อฝ stitches)
I’m not a ” Role Model, ” I don’t wanna babysit kids
(แอม น็อท ดา ” โรล โม๊เด็ล , ” ไอ ด้อนท์ วอนนา babysit คิด)
I got one little girl, and Hailey Jade is Shady’s business
(ไอ ก็อท วัน ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , แอนด์ เฮลี่ เจด อีส เฌดอิ บีสเน็ซ)
And Shady’s just an alias I made to make you pissed off
(แอนด์ เฌดอิ จั๊สท แอน เอเลียซ ซาย เมด ทู เม้ค ยู พิซ ออฟฟ)
Where the f*ck were you when Gil was paid to make me dishwash?
(แวร์ เดอะ เอฟ *ck เวอ ยู เว็น Gil วอส เพลด ทู เม้ค มี dishwash)
I make a couple statements and now look how crazy sh*t got
(ไอ เม้ค เก คั๊พเพิ่ล สเททเม้นท แซน นาว ลุ๊ค ฮาว คเรสิ ฌะ *ที ก็อท)
You made me get a bigger attitude than eighty Kim Scott’s
(ยู เมด มี เก็ท ดา บี๊กเกอร์ แอ๊ททิจูด แฑ็น เอทิ คิม สคอตทฺ)
And she almost got the same fate that Grady’s b*tch got
(แอนด์ ชี อ๊อลโมสท ก็อท เดอะ เซม เฟ้ท แดท เกรดี บี *tch ก็อท)
I knew that ” Just the Two of Us ” would make you hate me this much
(ไอ นยู แดท ” จั๊สท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ ” เวิด เม้ค ยู เฮท มี ดิส มัช)
And ” Just the Two of Us, ” that ain’t got sh*t to do with us
(แอนด์ ” จั๊สท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ , ” แดท เอน ก็อท ฌะ *ที ทู ดู วิธ อัซ)
and our personal life, it’s just words on a mic
(แอนด์ เอ๊า เพอซแน็ล ไล๊ฟ , อิทซ จั๊สท เวิร์ด ออน อะ ไมคะ)
So you can call me a punk, a pervert or a chauvinist pig
(โซ ยู แคน คอลลํ มี อะ พรัค , อะ เพอเฝิท ออ รา โฌฝินิซท พิก)
But the funny sh*t is that I still go with the b*tch!
(บั๊ท เดอะ ฟันนิ ฌะ *ที อีส แดท ไอ สทิลล โก วิธ เดอะ บี *tch !)

[Chorus Two]
([ ค๊อรัส ทู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Influence คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น