เนื้อเพลง Black Girl Pain คำอ่านไทย Talib Kweli

I do it for the poet, I do it for the thug
(ไอ ดู อิท ฟอร์ เดอะ โพ๊เอ๊ท , ไอ ดู อิท ฟอร์ เดอะ ธัก)
This is for victory, and this is for the slaughter
(ดิส ซิส ฟอร์ ฝีคทรี่ , แอนด์ ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ ซลอเทอะ)
I do it for my mother, I do it for my daughter
(ไอ ดู อิท ฟอร์ มาย ม๊าเธ่อร์ , ไอ ดู อิท ฟอร์ มาย ด๊อเท่อร์)
Promise I’ll always love ya, I love to kiss and hug ya
(พรอมอิซ แอล ออลเว ลัฝ ยา , ไอ ลัฝ ทู คิซ แซน ฮัก ยา)
You and your brother should be lookin out for one another
(ยู แอนด์ ยุร บร๊าเท่อรํ เชิด บี ลุคกิน เอ๊าท ฟอร์ วัน อะน๊าเทร่อร์)
I’m so blessed, man, y’all the reason I got up
(แอม โซ เบล๊ส , แมน , ยอล เดอะ รี๊ซั่น นาย ก็อท อั๊พ)
Somebody put his hands on you I’m gettin locked up
(ซัมบอดี้ พุท ฮิส แฮนด์ ออน ยู แอม เกดดิน ล๊อค อั๊พ)
I’m not playin, that’s the prayer I’m sayin for Diani
(แอม น็อท เพลย์ยิน , แด้ท เดอะ พเรเออะ แอม เซย์อิน ฟอร์ Diani)
And if I die then she’ll be protected by Amani
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดาย เด็น เชลล์ บี โพรเท๊คท บาย Amani)
That’s her bigger brother and I love the way he love her
(แด้ท เฮอ บี๊กเกอร์ บร๊าเท่อรํ แอนด์ ดาย ลัฝ เดอะ เวย์ ฮี ลัฝ เฮอ)
She a girly-girl, she love to imitate her mother
(ชี อะ girly เกิร์ล , ชี ลัฝ ทู อิ๊มิเทท เฮอ ม๊าเธ่อร์)
But she a Gemini, so stay on her friendly side
(บั๊ท ชี อะ เจมมีนาย , โซ สเทย์ ออน เฮอ ฟเรนดลิ ไซด์)
She’ll put that look on you, it’s like somebody’ friend just died
(เชลล์ พุท แดท ลุ๊ค ออน ยู , อิทซ ไล๊ค ซัมบอดี้ เฟรน จั๊สท ดาย)
My pretty black princess smell sweet like that incense
(มาย พริ๊ทที่ แบล๊ค พรีนเซ็ซ สเมลล์ สวี้ท ไล๊ค แดท อีนเซ็นซ)
That you buy at the bookstore supporting black business
(แดท ยู บาย แอ็ท เดอะ bookstore supportings แบล๊ค บีสเน็ซ)
Teach her what black is; the fact is her parents are thorough
(ที๊ช เฮอ ว๊อท แบล๊ค อีส ; เดอะ แฟคท อีส เฮอ พ๊าร์เร้นท แซร์ เทรอโร่)
She four reading Cornrows by Camille Yarborough
(ชี โฟ รีดอิง Cornrows บาย Camille ยาบะระ)
I keep her hair braided, bought her a black Barbie
(ไอ คี๊พ เฮอ แฮร์ บเรด , บอท เฮอ รา แบล๊ค Barbie)
I keep her mind free; she ain’t no black zombie
(ไอ คี๊พ เฮอ ไมนด์ ฟรี ; ชี เอน โน แบล๊ค สอมบิ)
This is for Aisha, this is for Kashera
(ดิส ซิส ฟอร์ ไออีสช่า , ดิส ซิส ฟอร์ Kashera)
This is for Khadijah scared to look up in the mirror
(ดิส ซิส ฟอร์ Khadijah ซคา ทู ลุ๊ค อั๊พ อิน เดอะ มิเร่อร์)
I see the picture clearer thru the stain on the frame
(ไอ ซี เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เคียเลอ ธรู เดอะ สเทน ออน เดอะ เฟรม)
She got a black girl name, she livin black girl pain
(ชี ก็อท ดา แบล๊ค เกิร์ล เนม , ชี ลีฝอิน แบล๊ค เกิร์ล เพน)
This is for Makeba, and for my mamacita
(ดิส ซิส ฟอร์ Makeba , แอนด์ ฟอร์ มาย mamacita)
What’s really good, ma? I’ll be your promise-keeper
(ว๊อท ริแอ็ลลิ กู๊ด , มา แอล บี ยุร พรอมอิซ คีพเออะ)
I see the picture clearer thru the stain on the frame
(ไอ ซี เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เคียเลอ ธรู เดอะ สเทน ออน เดอะ เฟรม)
She got a black girl name, she livin black girl pain
(ชี ก็อท ดา แบล๊ค เกิร์ล เนม , ชี ลีฝอิน แบล๊ค เกิร์ล เพน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
My mama said life would be so hard
(มาย มามะ เซ็ด ไล๊ฟ เวิด บี โซ ฮาร์ด)
Growin up days as a black girl scarred
(โกรวิน อั๊พ เดย์ แอส ซา แบล๊ค เกิร์ล สเกลี่)
In so many ways though we’ve come so far
(อิน โซ เมนอิ เวย์ โธ หวีบ คัม โซ ฟาร์)
They just know the name they don’t know the pain
(เด จั๊สท โนว์ เดอะ เนม เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพน)
So please hold your heads up high
(โซ พลีซ โฮลด์ ยุร เฮด อั๊พ ไฮฮ)
Don’t be ashamed of yourself know I
(ด้อนท์ บี อะเชมดฺ อ็อฝ ยุรเซลฟ โนว์ ไอ)
Will carry it forth til the day I die
(วิล แค๊รรี่ อิท โฟธ ทิล เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
They just know the name they don’t know the pain black girl
(เด จั๊สท โนว์ เดอะ เนม เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพน แบล๊ค เกิร์ล)

[Jean Grae]
([ ยีน Grae ])
This is for Beatrice Bertha Benjamin who gave birth to
(ดิส ซิส ฟอร์ Beatrice Bertha เบทจามิน ฮู เกฝ เบริ๊ท ทู)
Tsidi Azeeda for Lavender Hill for Kyalisha
(Tsidi Azeeda ฟอร์ แลฝเอ็นเดอะ ฮิลล์ ฟอร์ Kyalisha)
ALTHLONE, Mitchells Plain, Swazi girls I’m reppin for thee
(ALTHLONE , เม็ดเชอว เพลน , Swazi เกิร์ล แอม เพพพิน ฟอร์ ฑี)
Mannesburg, Guguletu where you’d just be blessed to get thru
(Mannesburg , Guguletu แวร์ ยูต จั๊สท บี เบล๊ส ทู เก็ท ธรู)
For beauty shinin thru like the sun at the highest noon
(ฟอร์ บิ๊วที่ ชายนิน ธรู ไล๊ค เดอะ ซัน แอ็ท เดอะ ฮายเอส นูน)
From the top of the cable car at Table Mountain; I am you
(ฟรอม เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เค๊เบิ้ล คารํ แรท เท๊เบิ้ล เม๊าเท่น ; ไอ แอ็ม ยู)
Girls with the skyest blue of eyes and the darkest skin
(เกิร์ล วิธ เดอะ skyest บลู อ็อฝ อาย แซน เดอะ ดาร์คเนท สกิน)
For Cape Colored allied for realizing we’re African
(ฟอร์ เค้พ คัลเออะ เอลลี่ ฟอร์ เรียวรายซิง เวีย แอฟริแค็น)
For all my cousins back home, the strength of mommy’s backbone
(ฟอร์ ออล มาย เค๊าซิน แบ็ค โฮม , เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ มอมมิ แบ็คโบน)
The length of which she went for raising, sacrificing her own
(เดอะ เล้นธ อ็อฝ วิช ชี เว็นท ฟอร์ เรนซิง , sacrificings เฮอ โอว์น)
The pain of not reflecting the range of our complexions
(เดอะ เพน อ็อฝ น็อท รีเฟคติ้ง เดอะ เร๊นจ อ็อฝ เอ๊า ค็อมพเลคฌัน)
For rubber pellet scars on Auntie Elna’s back I march
(ฟอร์ รั๊บเบ่อร์ เพลเล็ท ซคา ออน อานทิ Elnas แบ็ค ไอ มาร์ช)
Fist raised caramel shinin in all our glory
(ฟิซท เร้ส แคระเม็ล ชายนิน อิน ออล เอ๊า กล๊อรี่)
For Mauritius, St, Helena; my blood is a million stories
(ฟอร์ Mauritius , เอ็ซท , Helena ; มาย บลัด อีส ซา มิ๊ลเลี่ยน สตอยสฺ)
Winnie for Joan and for Edie, for Norma, Leslie, Ndidi
(Winnie ฟอร์ โจแอน แอนด์ ฟอร์ Edie , ฟอร์ นอร์มา , Leslie , Ndidi)
For Auntie Betty, for Melanie; all the same family
(ฟอร์ อานทิ Betty , ฟอร์ เมลเลนี่ ; ออล เดอะ เซม แฟ๊มิลี่)
Fiona, Jo Burg, complex of mixed girls
(Fiona , โจ เบิก , คอมเพล็กซ์ อ็อฝ มิกซ์ เกิร์ล)
For surviving thru every lie they put into us now
(ฟอร์ เซอวายวิ่ง ธรู เอ๊เฝอร์รี่ ไล เด พุท อิ๊นทู อัซ นาว)
The world is yours and I swear I will stand focused
(เดอะ เวิลด อีส ยุร แซน ดาย สแวร์ ไอ วิล สแทนด์ โฟ๊คัส)
Black girls, raise up your hands; the world should clap for us
(แบล๊ค เกิร์ล , เร้ส อั๊พ ยุร แฮนด์ ; เดอะ เวิลด เชิด คแล็พ ฟอร์ อัซ)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
My mama said life would be so hard
(มาย มามะ เซ็ด ไล๊ฟ เวิด บี โซ ฮาร์ด)
Growin up days as a black girl scarred
(โกรวิน อั๊พ เดย์ แอส ซา แบล๊ค เกิร์ล สเกลี่)
In so many ways though we’ve come so far
(อิน โซ เมนอิ เวย์ โธ หวีบ คัม โซ ฟาร์)
They just know the name they don’t know the pain
(เด จั๊สท โนว์ เดอะ เนม เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพน)
So please hold your heads up high
(โซ พลีซ โฮลด์ ยุร เฮด อั๊พ ไฮฮ)
Don’t be ashamed of yourself know I
(ด้อนท์ บี อะเชมดฺ อ็อฝ ยุรเซลฟ โนว์ ไอ)
Will carry it forth til the day I die
(วิล แค๊รรี่ อิท โฟธ ทิล เดอะ เดย์ ไอ ดาย)
They just know the name they don’t know the pain black girl
(เด จั๊สท โนว์ เดอะ เนม เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ เพน แบล๊ค เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Girl Pain คำอ่านไทย Talib Kweli

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น