เนื้อเพลง Nobody Makes a Pass at Me คำอ่านไทย Barbra Streisand

I want men that I can please, that I can squeeze, that I can tease
(ไอ ว้อนท เม็น แดท ไอ แคน พลีซ , แดท ไอ แคน สควี๊ซ , แดท ไอ แคน ทีส)
Two or three or four or more!
(ทู ออ ทรี ออ โฟ ออ โม !)
What are those fools waiting for?
(ว๊อท อาร์ โฑส ฟูล เวททิง ฟอร์)
I want love and I want kissing I want more of what I’m missing
(ไอ ว้อนท ลัฝ แอนด์ ดาย ว้อนท คิสซิง ไอ ว้อนท โม อ็อฝ ว๊อท แอม มีซซิง)
Nobody comes knocking at my front door
(โนบอดี้ คัม นอคกิง แอ็ท มาย ฟร๊อนท ดอร์)
What do they think my knocker’s for?
(ว๊อท ดู เด ทริ๊งค มาย นอคเคอะ ฟอร์)
If they don’t come soon there won’t be any more!
(อิ๊ฟ เด ด้อนท์ คัม ซูน แดร์ ว็อนท บี เอ๊นี่ โม !)
What can the matter be?
(ว๊อท แคน เดอะ แม๊ทเท่อร์ บี)
I wash my clothes with Lux, my etiquette’s the best,
(ไอ ว๊อช มาย คโลฑ วิธ Lux , มาย เอททิแค็ท เดอะ เบ๊สท์ ,)
I spend my hard-earned bucks on just what the ads suggest
(ไอ สเพ็นด มาย ฮาร์ด เอิร์น บั๊ค ออน จั๊สท ว๊อท ดิ ads ซั๊กเจสท)
Oh Dear what can the matter be
(โอ เดียร์ ว๊อท แคน เดอะ แม๊ทเท่อร์ บี)
Nobody makes a pass at me!
(โนบอดี้ เม้ค ซา เพซ แอ็ท มี !)
I’m full of Kellogg’s bran, I eat grapenuts on the sly,
(แอม ฟูล อ็อฝ Kelloggs บแร็น , ไอ อี๊ท grapenuts ออน เดอะ ซไล ,)
A date is on the can of coffee that I buy
(อะ เดท อีส ออน เดอะ แคน อ็อฝ คีอฟฟี่ แดท ไอ บาย)
Oh dear, what can the matter be?
(โอ เดียร์ , ว๊อท แคน เดอะ แม๊ทเท่อร์ บี)
Nobody makes a pass at me!
(โนบอดี้ เม้ค ซา เพซ แอ็ท มี !)
Oh Beatrice Fair-fax, give me the bare facts,
(โอ Beatrice แฟร์ แฟ็ก , กี๊ฝ มี เดอะ แบร์ แฟคท ,)
How do you make them fall?
(ฮาว ดู ยู เม้ค เด็ม ฟอลล์)
If you don’t save me, the things the Lord gave me never will be any use to me at all.
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เซฝ มี , เดอะ ทริง เดอะ หลอร์ด เกฝ มี เน๊เฝ่อร์ วิล บี เอ๊นี่ ยู๊ส ทู มี แอ็ท ดอร์)
I sprinkle on a dash of ” Fragrance de Amour, ”
(ไอ สปริงเคิล ออน อะ แด็ฌ อ็อฝ ” ฟเรกแร็นซ ดี อะมูร , “)
The ads say ” Makes Men Rash ” but I guess their smell is poor
(ดิ ads เซย์ ” เม้ค เม็น แร็ฌ ” บั๊ท ไอ เกสส แดร์ สเมลล์ อีส พัวร์)
Oh dear what can the matter be
(โอ เดียร์ ว๊อท แคน เดอะ แม๊ทเท่อร์ บี)
Nobody makes a pass at me.
(โนบอดี้ เม้ค ซา เพซ แอ็ท มี)
I use Ovaltine and Listerine, Barbasol and Musterole Life Buoy soap and Flit,
(ไอ ยู๊ส Ovaltine แอนด์ Listerine , Barbasol แอนด์ Musterole ไล๊ฟ บอย โซ้พ แอนด์ ฟลิท ,)
So why ain’t I got it?
(โซ วาย เอน ไอ ก็อท ดิธ)
I use Coca Cola and Marmola, Crisco, Lesco and Mazola, Ex-lax and Vapex,
(ไอ ยู๊ส โคกา โคละ แอนด์ Marmola , Crisco , Lesco แอนด์ Mazola , เอ็คซ แล็คซ แอนด์ Vapex ,)
So why ain’t I got sex?
(โซ วาย เอน ไอ ก็อท เซ็กซ)
I use Albolene and Maybellene, Alka Seltzer, Bromo Seltzer, Odorono and Sensation
(ไอ ยู๊ส Albolene แอนด์ Maybellene , แอวกา เซลทเซอะ , Bromo เซลทเซอะ , Odorono แอนด์ เซ็นเซฌัน)
So why ain’t I got fascination?
(โซ วาย เอน ไอ ก็อท แฟซซิเนฌัน)
My Girdles come from the Best,
(มาย เกิ๊ดเดว คัม ฟรอม เดอะ เบ๊สท์ ,)
Times ads say they’re chick
(ไทม์ ads เซย์ เดรว ชิค)
And up above I’m dressed in the brassier of the week
(แอนด์ อั๊พ อะโบ๊ฝ แอม เดรส อิน เดอะ brassier อ็อฝ เดอะ วี๊ค)
Oh dear, what can the matter be?
(โอ เดียร์ , ว๊อท แคน เดอะ แม๊ทเท่อร์ บี)
Nobody makes a pass at me!
(โนบอดี้ เม้ค ซา เพซ แอ็ท มี !)
I use Pond’s on my skin, with rye-crisp I have thinned
(ไอ ยู๊ส พ็อนด ออน มาย สกิน , วิธ ไร คริซพ ไอ แฮ็ฝ thinned)
I get my culture in, I began ” Gone with The Wind ”
(ไอ เก็ท มาย คั๊ลเจอร์ อิน , ไอ บิแกน ” กอน วิธ เดอะ วินด “)
Oh dear, what can the matter be?
(โอ เดียร์ , ว๊อท แคน เดอะ แม๊ทเท่อร์ บี)
Nobody makes a pass at me!
(โนบอดี้ เม้ค ซา เพซ แอ็ท มี !)
Oh Dor’thy Dix, please, show me some tricks, please,
(โอ Dorthy Dix , พลีซ , โชว์ มี ซัม ทริ๊ค , พลีซ ,)
I want some men to hold
(ไอ ว้อนท ซัม เม็น ทู โฮลด์)
I want attention and things
(ไอ ว้อนท แอ็ทเทนฌัน แอนด์ ทริง)
I can’t mention and I want them all before I get too old
(ไอ แค็นท เม๊นชั่น แอนด์ ดาย ว้อนท เด็ม ออล บีฟอร์ ไอ เก็ท ทู โอลด์)
I use Mum ev’ry day and Angelus Liplure,
(ไอ ยู๊ส มัม เอวรี่ เดย์ แอนด์ แอนเจะลัซ Liplure ,)
But still men stay away just like Iv’ry soap I’m pure
(บั๊ท สทิลล เม็น สเทย์ อะเวย์ จั๊สท ไล๊ค Ivry โซ้พ แอม เพียวร์)
Just like I result of 99 and 44 One hundred percent P.O.
(จั๊สท ไล๊ค ไก รีซั้ลท อ็อฝ 99 แอนด์ 44 วัน ฮั๊นเดร็ด เพอร์เซ็น พี โอ)
Oh dear what can the matter be?
(โอ เดียร์ ว๊อท แคน เดอะ แม๊ทเท่อร์ บี)
Nobody makes a pass at me
(โนบอดี้ เม้ค ซา เพซ แอ็ท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Makes a Pass at Me คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น