เนื้อเพลง Daring Night คำอ่านไทย Van Morrison

In the daring night when all the
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท เว็น ออล เดอะ)
Stars are shining bright
(สทาร์ แซร์ ชายนิง ไบร๊ท)
Squeeze me don’t leave me
(สควี๊ซ มี ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
In the daring night
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
Galactic swirl in the firmament tonight
(Galactic ซเวิล อิน เดอะ เฟอมะเม็นท ทูไน๊ท)
Oh with the Lord of the Dance
(โอ วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์)
With the Lord of the Dance
(วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์)
In the daring night
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)

I see Orion and The Hunters
(ไอ ซี โอะไรอ็อน แอนด์ เดอะ ฮันเทอะ)
Standing by the light of the moon
(ซแทนดิง บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน)
In the daring night
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
In the daring night
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
And the heart and the soul
(แอนด์ เดอะ ฮาร์ท แอนด์ เดอะ โซล)
As we look up in awe and wonder at the heavens
(แอส วี ลุ๊ค อั๊พ อิน ออว์ แอนด์ วั๊นเด้อร แรท เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
Oh and we go with the Lord of the Dance
(โอ แอนด์ วี โก วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์)
With the Lord of the Dance, the Lord of the Dance
(วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์ , เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์)
In the daring night
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)

In the daring night when all the stars are
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท เว็น ออล เดอะ สทาร์ แซร์)
Shining bright
(ชายนิง ไบร๊ท)
Oh baby squeeze me don’t leave me in the daring night
(โอ เบ๊บี้ สควี๊ซ มี ด้อนท์ ลี๊ฝ มี อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
In the firmament we move, we move and we live
(อิน เดอะ เฟอมะเม็นท วี มู๊ฝ , วี มู๊ฝ แอนด์ วี ไล้ฝ)
And we have our being
(แอนด์ วี แฮ็ฝ เอ๊า บีอิง)
Squeeze me don’t leave, leave me in the daring night
(สควี๊ซ มี ด้อนท์ ลี๊ฝ , ลี๊ฝ มี อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)

In the firmament we move and galactic swirl
(อิน เดอะ เฟอมะเม็นท วี มู๊ฝ แอนด์ galactic ซเวิล)
And we live and we breathe and have our being
(แอนด์ วี ไล้ฝ แอนด์ วี บรีฑ แอนด์ แฮ็ฝ เอ๊า บีอิง)
Baby in the daring light
(เบ๊บี้ อิน เดอะ แดริง ไล๊ท)
Darling squeeze me squeeze me
(ดาร์ลิ่ง สควี๊ซ มี สควี๊ซ มี)
Don’t ever leave me in the daring night
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
When all the stars are shining bright
(เว็น ออล เดอะ สทาร์ แซร์ ชายนิง ไบร๊ท)
And don’t let go, and don’t let go
(แอนด์ ด้อนท์ เล็ท โก , แอนด์ ด้อนท์ เล็ท โก)
Don’t let go don’t let go in the daring night
(ด้อนท์ เล็ท โก ด้อนท์ เล็ท โก อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
And we move and we move, and we move and we move
(แอนด์ วี มู๊ฝ แอนด์ วี มู๊ฝ , แอนด์ วี มู๊ฝ แอนด์ วี มู๊ฝ)
Baby don’t let go in the daring night
(เบ๊บี้ ด้อนท์ เล็ท โก อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)

In the daring night when all the stars are
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท เว็น ออล เดอะ สทาร์ แซร์)
Shining bright
(ชายนิง ไบร๊ท)
Baby squeeze me don’t leave me in the daring night
(เบ๊บี้ สควี๊ซ มี ด้อนท์ ลี๊ฝ มี อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
Capture it all oh with the Lord of the Dance
(แค๊พเจ้อรํ อิท ดอร์ โอ วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์)
Oh with the Lord of the Dance in the daring night
(โอ วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์ อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
With the Lord of the Dance in the daring night
(วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์ อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
With the lord of the dance and the great Goddess
(วิธ เดอะ หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์ แอนด์ เดอะ เกรท กอดเดซ)
Of the eternal wisdom
(อ็อฝ ดิ อิทเท๊อร์น่อล วีสดัม)
Standing by the light of the moon in the daring night
(ซแทนดิง บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)

And the bodies move and we sweat
(แอนด์ เดอะ บอดีสฺ มู๊ฝ แอนด์ วี สเว็ท)
And have our being
(แอนด์ แฮ็ฝ เอ๊า บีอิง)
Don’t leave me in the daring night
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
In the daring night when all the stars are
(อิน เดอะ แดริง ไน๊ท เว็น ออล เดอะ สทาร์ แซร์)
Shining bright
(ชายนิง ไบร๊ท)
Squeeze me don’t leave me
(สควี๊ซ มี ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Baby in the daring night
(เบ๊บี้ อิน เดอะ แดริง ไน๊ท)
Squeeze me don’t leave me etc.
(สควี๊ซ มี ด้อนท์ ลี๊ฝ มี อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daring Night คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น