เนื้อเพลง Leaving So Soon? คำอ่านไทย Keane

Ah, ah ah, ah ah, ah!
(อา , อา อา , อา อา , อา !)
Ah, ah ah, ah ah, ah!
(อา , อา อา , อา อา , อา !)

You must think I’m a fool
(ยู มัสท์ ทริ๊งค แอม มา ฟูล)
So prosaic and awkward and all
(โซ พโระเสอิค แอนด์ ออคเวิด แอนด์ ออล)
D’you think you’ve got me down?
(ดายอู ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท มี เดาน)
D’you think I’ve never been out of this town?
(ดายอู ทริ๊งค แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน เอ๊าท อ็อฝ ดิส ทาวน์)

Do I seem too eager to please to you now?
(ดู ไอ ซีม ทู อี๊เก้อร ทู พลีซ ทู ยู นาว)
You don’t know me at all
(ยู ด้อนท์ โนว์ มี แอ็ท ดอร์)
I can’t turn it on, turn it off like you now
(ไอ แค็นท เทิร์น หนิด ออน , เทิร์น หนิด ออฟฟ ไล๊ค ยู นาว)
I’m not like you now
(แอม น็อท ไล๊ค ยู นาว)

Now you’re here
(นาว ยัวร์ เฮียร)
I bet you’re wishing you could disappear
(ไอ เบ๊ท ยัวร์ วิชชิ้ง ยู เคิด ดิสแอ๊พเพียร์)
I’m trying to be kind
(แอม ทไรอิง ทู บี ไคนด์)
I get the feeling you’re just killing time
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง ยัวร์ จั๊สท คีลลิง ไทม์)

You look down on me
(ยู ลุ๊ค เดาน ออน มี)
Don’t you look down on me now
(ด้อนท์ ยู ลุ๊ค เดาน ออน มี นาว)
You don’t know me at all
(ยู ด้อนท์ โนว์ มี แอ็ท ดอร์)
A slap in the face
(อะ ซแล็พ อิน เดอะ เฟซ)
In the face for you now
(อิน เดอะ เฟซ ฟอร์ ยู นาว)
Just might do now
(จั๊สท ไมท ดู นาว)

You’re leaving so soon
(ยัวร์ ลีฝอิงส โซ ซูน)
Never had a chance to bloom
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ แช้นซํ ทู บลูม)
But you were so quick
(บั๊ท ยู เวอ โซ ควิค)
To change your tune
(ทู เช้งจํ ยุร จูน)
Don’t look back
(ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค)
If I’m a weight around your neck
(อิ๊ฟ แอม มา เว๊ท อะราวนฺดฺ ยุร เน็ค)
Cos if you don’t need me
(คอซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มี)
I don’t need you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู)

Ah, ah ah, ah ah, ah!
(อา , อา อา , อา อา , อา !)
Ah, ah ah, ah ah, ah!
(อา , อา อา , อา อา , อา !)

Leaving so soon, soon
(ลีฝอิงส โซ ซูน , ซูน)
Leaving, leaving so, soon
(ลีฝอิงส , ลีฝอิงส โซ , ซูน)

You’re leaving so soon
(ยัวร์ ลีฝอิงส โซ ซูน)
Never had a chance to bloom
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ แช้นซํ ทู บลูม)
But you were so quick
(บั๊ท ยู เวอ โซ ควิค)
To change your tune
(ทู เช้งจํ ยุร จูน)
Don’t look back
(ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค)
If I’m a weight around your neck
(อิ๊ฟ แอม มา เว๊ท อะราวนฺดฺ ยุร เน็ค)
Cos if you don’t need me
(คอซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มี)
Then I don’t need you
(เด็น นาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)

Ah, ah ah, ah ah, ah!
(อา , อา อา , อา อา , อา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leaving So Soon? คำอ่านไทย Keane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น