เนื้อเพลง Emotions คำอ่านไทย Twista

Verse one: twista
(เฝิซ วัน : ทวิซดา)

Well a motherf*cker could never control me, only
(เวลล อะ motherf*cker เคิด เน๊เฝ่อร์ คอนโทรล มี , โอ๊นลี่)
Squeeze me and hold me
(สควี๊ซ มี แอนด์ โฮลด์ มี)
That’s what the hoe came up and told me
(แด้ท ว๊อท เดอะ โฮ เคม อั๊พ แอนด์ โทลด มี)
Now is she bold g? but in my mouth is where the
(นาว อีส ชี โบลดฺ จี บั๊ท อิน มาย เม๊าธ อีส แวร์ เดอะ)
Gold be
(โกลด์ บี)
Cause i be pimpin her like goldie
(ค๊อส ไอ บี พิมปิน เฮอ ไล๊ค goldie)
Gotta get paid in this age my fingers ain’t made
(กอททะ เก็ท เพลด อิน ดิส เอจ มาย ฟิ๊งเก้อร เอน เมด)
Just to be choppin up confetti with, if it’s a
(จั๊สท ทู บี ชอปปิ้น อั๊พ ค็อนเฟททิ วิธ , อิ๊ฟ อิทซ ซา)
Ready d*ck
(เร๊ดี้ d*ck)
You better steady lick if you ain’t with it you can
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สเท๊ดี้ ลิค อิ๊ฟ ยู เอน วิธ อิท ยู แคน)
Get it
(เก็ท ดิธ)
Cause i ain’t even on that petty sh*t
(ค๊อส ไอ เอน อี๊เฝ่น ออน แดท เพททิ ฌะ *ที)
So who the f*ck you actin’ petty with?
(โซ ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู แอสติน เพททิ วิธ)
The rhythm i kick, is like a
(เดอะ ริธึ่ม ไอ คิ๊ค , อีส ไล๊ค เก)
Rhythmly-wicked-arith-a-metic
(Rhythmly วิค arith อะ metic)
Pick em up quick and then give em the d*ck, thinkin
(พิค เอ็ม อั๊พ ควิค แอนด์ เด็น กี๊ฝ เอ็ม เดอะ d*ck , ติ้งกิน)
I’m innocent
(แอม อิ๊นโนเซ้นท)
Till they up in the mall shoppin for me pickin a fit
(ทิลล์ เด อั๊พ อิน เดอะ มอลล์ ชอพพิน ฟอร์ มี พิกคิน อะ ฟิท)
I got them heffer’s nose red
(ไอ ก็อท เด็ม heffers โน้ส เร้ด)
And when we get in the bed, i be leavin em with
(แอนด์ เว็น วี เก็ท อิน เดอะ เบ๊ด , ไอ บี เลวิน เอ็ม วิธ)
Rose legs
(โรส เล้ก)
Stuffin that made em wanna pose dead
(Stuffin แดท เมด เอ็ม วอนนา โพส เด้ด)
But you already got em until you get up in them
(บั๊ท ยู ออลเร๊ดี้ ก็อท เอ็ม อันทิล ยู เก็ท อั๊พ อิน เด็ม)
Hoes head
(โฮ เฮด)
I don’t mean to sound bogus or nothin
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู ซาวน์ด โบกัซ ออ นอทติน)
But it’s the bomb when i be havin them cuties
(บั๊ท อิทซ เดอะ บอมบฺ เว็น นาย บี เฮฝวิน เด็ม คิวดี)
Thinkin
(ติ้งกิน)
I’m in love with em, when i’m rubbin em
(แอม อิน ลัฝ วิธ เอ็ม , เว็น แอม รับบิน เอ็ม)
Be gettin pub with em, in a club with em
(บี เกดดิน พับ วิธ เอ็ม , อิน อะ คลับ วิธ เอ็ม)
Smokin dub with em, huggin em, freakin in the tub
(สโมกิน ดับ วิธ เอ็ม , ฮัคกิน เอ็ม , ฟริกคิน อิน เดอะ ทับ)
With em
(วิธ เอ็ม)
After gettin paid from her she ain’t trippin
(แอ๊ฟเท่อร เกดดิน เพลด ฟรอม เฮอ ชี เอน ทริพพิน)
Cause she know she got what she paid for
(ค๊อส ชี โนว์ ชี ก็อท ว๊อท ชี เพลด ฟอร์)
She honor my name, i gotta tame, here it go
(ชี ออนเออะ มาย เนม , ไอ กอททะ เทม , เฮียร อิท โก)
Now we speakin with the game on ways to make mo’
(นาว วี สปีกิน วิธ เดอะ เกม ออน เวย์ ทู เม้ค โม)

Chorus: repeat 2x
(ค๊อรัส : รีพี๊ท 2x)

[johnny p in background: let me playyyyy, with your
([ จอนนิ พี อิน แบ็คกราว : เล็ท มี playyyyy , วิธ ยุร)
Emotions]
(อีโม๊ชั่น ])
[let me play with your] emotions hoe
([ เล็ท มี เพลย์ วิธ ยุร ] อีโม๊ชั่น โฮ)
To the rhythm of a hi-hat, take a puff and lie back
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ อะ ไฮ แฮ็ท , เท้ค เก พัฟ แอนด์ ไล แบ็ค)
Let me stimulate your mind, body and soul, i know
(เล็ท มี สทิ๊มูเหลท ยุร ไมนด์ , บ๊อดี้ แอนด์ โซล , ไอ โนว์)
You want to try that
(ยู ว้อนท ทู ธราย แดท)
Now motherf*cker can you buy that…
(นาว motherf*cker แคน ยู บาย แดท)
Tell me baby can you buy that
(เทลล มี เบ๊บี้ แคน ยู บาย แดท)
I got you under my complete control, you know it’s
(ไอ ก็อท ยู อั๊นเด้อร มาย คอมพลีท คอนโทรล , ยู โนว์ อิทซ)
Worth more than
(เวิร์ธ โม แฑ็น)
Diamonds and gold, now don’t be bogus and deny that
(ได๊ม่อนดํ แซน โกลด์ , นาว ด้อนท์ บี โบกัซ แซน ดีนาย แดท)

Verse two: twista
(เฝิซ ทู : ทวิซดา)

Now how the f*ck you gon’ act hoe, i saw you
(นาว ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู ก็อน แอ๊คท โฮ , ไอ ซอว์ ยู)
Creepin out the back do’
(คลีพปิน เอ๊าท เดอะ แบ็ค ดู)
What you runnin from a mack fo’? lay you on your
(ว๊อท ยู รูนนิน ฟรอม มา แมกคฺ โฟ เลย์ ยู ออน ยุร)
Back slow
(แบ็ค สโลว์)
Cause you know i got you with my lasso
(ค๊อส ยู โนว์ ไอ ก็อท ยู วิธ มาย แลซโซ)
Blow your mind like an afro. come and take a
(โบลว์ ยุร ไมนด์ ไล๊ค แอน แอฟโฟ คัม แอนด์ เท้ค เก)
Glimpse and a stare
(กลิมซ แอนด์ อะ สแทร์)
It’s the aroma of a pimp in the air, i betcha
(อิทซ ดิ อะโร๊ม่า อ็อฝ อะ พิมพ อิน ดิ แอร์ , ไอ เบทชา)
Notice the smell
(โน๊ทิซ เดอะ สเมลล์)
It’s like a lotus when i flow dis, cause my eyes be
(อิทซ ไล๊ค เก โล๊ทัส เว็น นาย โฟลว์ ดิซ , ค๊อส มาย อาย บี)
The lowest
(เดอะ โลเอซท)
If you didn’t notice then you bogus as hell
(อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โน๊ทิซ เด็น ยู โบกัซ แอส เฮ็ลล)
I’m puttin women under my spell, like i’m up in
(แอม พันดิน วีมเอิน อั๊นเด้อร มาย สเพลล , ไล๊ค แอม อั๊พ อิน)
Their brain
(แดร์ เบรน)
Pumpin their vein with game for the anatomy that’s
(พัมปิน แดร์ เฝน วิธ เกม ฟอร์ ดิ อะน๊าโทมี่ แด้ท)
Feminine
(เฟมอินิน)
They’re fillin em up with adrenaline, got em geekin
(เดรว ฟิลลิน เอ็ม อั๊พ วิธ อเดนนารีน , ก็อท เอ็ม geekin)
We’re speakin approachin up a pimp like a gentleman
(เวีย สปีกิน แอพโพแอคเชิน อั๊พ อะ พิมพ ไล๊ค เก เจนเทิลแมน)
Submission is surrenderin, it ain’t no endin if
(ซับมีฌอัน อีส surrenderin , อิท เอน โน endin อิ๊ฟ)
It’s on
(อิทซ ออน)
With a blunt from the bomb side
(วิธ อะ บลันท ฟรอม เดอะ บอมบฺ ไซด์)
In the right place, with the right mind and the
(อิน เดอะ ไร๊ท เพลส , วิธ เดอะ ไร๊ท ไมนด์ แอนด์ เดอะ)
Right line
(ไร๊ท ไลน์)
You can get a lifetime contract
(ยู แคน เก็ท ดา ไลฟ์ไทม์ ค๊อนแทรคทํ)
They be wise until they look into your eyes
(เด บี ไว๊ส อันทิล เด ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย)
She surely freaked when she spotted mine
(ชี ฌูรลิ ฟรี๊ค เว็น ชี ซพอททิด ไมน์)
Took her over to my crib, lay low, hit her off from
(ทุค เฮอ โอ๊เฝ่อร ทู มาย คริบ , เลย์ โลว , ฮิท เฮอ ออฟฟ ฟรอม)
Behind
(บีฮายน์)
Then she signed on the dotted-line, the hoe was like
(เด็น ชี ซายน ออน เดอะ ดอททิด ไลน์ , เดอะ โฮ วอส ไล๊ค)
” oooohh daddy… why you doin me like this?
(” โอ้ฮู แดดดิ วาย ยู โดย มี ไล๊ค ดิส)
I’d do anything to be with you, you got me gone in
(อาย ดู เอนอิธิง ทู บี วิธ ยู , ยู ก็อท มี กอน อิน)
The head ”
(เดอะ เฮด “)
Ya mind, i don’t mean to make a disaster up
(ยา ไมนด์ , ไอ ด้อนท์ มีน ทู เม้ค เก ดิสแอ๊สเท่อร์ อั๊พ)
Like my dad to master love
(ไล๊ค มาย แด๊ด ทู ม๊าสเต้อร์ ลัฝ)
But if a motherf*cker breakin you for every penny
(บั๊ท อิ๊ฟ อะ motherf*cker เบรกกิ้น ยู ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ เพนนี)
You earn
(ยู เอิร์น)
Then how could you still show the bastard love?
(เด็น ฮาว เคิด ยู สทิลล โชว์ เดอะ แบซเทิด ลัฝ)
I guess it’s cause i’m cold, sh*t
(ไอ เกสส อิทซ ค๊อส แอม โคลด์ , ฌะ *ที)
Thought you was gon’ be spendin me i betcha think
(ธอท ยู วอส ก็อน บี สเปนดิน มี ไอ เบทชา ทริ๊งค)
You sho’ did
(ยู โช ดิด)
But game recognize game, now you lame in the brain
(บั๊ท เกม เร๊คคอกไน๊ซ์ เกม , นาว ยู เลม อิน เดอะ เบรน)
Stupid b*tch that’s what you get for tryin to gold
(สทิ๊วผิด บี *tch แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ ทายอิน ทู โกลด์)
Dig, now
(ดีกกํ , นาว)

Chorus
(ค๊อรัส)

Yeah, this be hype, the verbal tantrum
(เย่ , ดิส บี เฮฝ , เดอะ เฝอแบ็ล แทนทรัม)
Kickin it with my man twista
(คิคคิน หนิด วิธ มาย แมน ทวิซดา)
If you should s*ck my soul
(อิ๊ฟ ยู เชิด เอส *ck มาย โซล)
I should make your funky emotions
(ไอ เชิด เม้ค ยุร ฟังคิ อีโม๊ชั่น)
Nothin is good unless you play with it
(นอทติน อีส กู๊ด อันเล๊ซ ยู เพลย์ วิธ อิท)
Play with me baby
(เพลย์ วิธ มี เบ๊บี้)

Verse three: twista
(เฝิซ ทรี : ทวิซดา)

I know you think it’s blasphemy
(ไอ โนว์ ยู ทริ๊งค อิทซ บแลซฟิมิ)
But won’t you give up when she ask for me? after he
(บั๊ท ว็อนท ยู กี๊ฝ อั๊พ เว็น ชี อาสคฺ ฟอร์ มี แอ๊ฟเท่อร ฮี)
Passed the ” b ” t
(พาสส เดอะ ” บี ” ที)
Since you said i was your magesty, i had to see
(ซิ๊นซ ยู เซ็ด ดาย วอส ยุร magesty , ไอ แฮ็ด ทู ซี)
And when you get paid, there is some cash for me,
(แอนด์ เว็น ยู เก็ท เพลด , แดร์ อีส ซัม แค๊ช ฟอร์ มี ,)
Is it a tragedy
(อีส ซิท อะ ทร๊าจิดี้)
That i can get her so gone, the hoe be trippin
(แดท ไอ แคน เก็ท เฮอ โซ กอน , เดอะ โฮ บี ทริพพิน)
Talkin up her love a lot
(ทอคกิ่น อั๊พ เฮอ ลัฝ อะ ล็อท)
But the only love i got, is when i’m grippin the
(บั๊ท ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ ไอ ก็อท , อีส เว็น แอม กริบปิน เดอะ)
Mic like i hug the glock
(ไมคะ ไล๊ค ไก ฮัก เดอะ คล็อก)
Or when i rub the twat, or pickin up a dub at spots
(ออ เว็น นาย รับ เดอะ twat , ออ พิกคิน อั๊พ อะ ดับ แอ็ท สพอท)
F*ck the hoe thugs, the clubs, and the phony
(เอฟ *ck เดอะ โฮ ธัก , เดอะ คลับ , แอนด์ เดอะ โฟนี)
Perpetrators with dimes
(เพอพิทเรเทอะ วิธ ไดม)
The speed knot, smatch crew, do or die, psycho
(เดอะ สพี๊ด น็อท , smatch ครู , ดู ออ ดาย , ไซโคะ)
Drama, crucial conflict
(ดร๊าม่า , ครู๊เชี่ยล ค๊อนฟลิคทํ)
Be pimpin with em gators and dobs, collect the
(บี พิมปิน วิธ เอ็ม เกเดอร์ แซน dobs , คอลเล๊คท เดอะ)
Papers and dolls
(เพ๊เพ่อร์ แซน ดอลล์)
Player haters remarks will get smoked to a blunt
(เพย์เยอร์ เฮเดอ รีม๊าร์ค วิล เก็ท สโม๊ค ทู อะ บลันท)
Dust
(ดัสท)
So keep walkin the next time you hear grown folks
(โซ คี๊พ วอคกิน เดอะ เน๊กซท ไทม์ ยู เฮียร กโรน โฟล้ค)
Talkin
(ทอคกิ่น)
Motherf*ckers betta shut the f*ck up, cause we make
(Motherf*ckers แบทดา ชั๊ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ , ค๊อส วี เม้ค)
The women s*ck up
(เดอะ วีมเอิน เอส *ck อั๊พ)
You insist to be trippin while we be gamin like don
(ยู อินซิ๊สท ทู บี ทริพพิน ไวล์ วี บี แกมมิน ไล๊ค ด็อน)
Juan
(วอน)
Without the filet minion, the grey poupon
(วิธเอ๊าท เดอะ ฟิเล มีนยัน , เดอะ เกรย์ poupon)
Them hoes are staked to charm, because we make the
(เด็ม โฮ แซร์ สเท๊ค ทู ชาร์ม , บิคอส วี เม้ค เดอะ)
Bomb
(บอมบฺ)
Now i don’t mean no harm, but either come on in or
(นาว ไอ ด้อนท์ มีน โน ฮาร์ม , บั๊ท ไอ๊เทร่อ คัมมอน อิน ออ)
Get on gone
(เก็ท ออน กอน)
And let me pull my pouch of snuff
(แอนด์ เล็ท มี พูลล มาย เพาช อ็อฝ ซนัฟ)
In between your thighs, come take a pull and vibe
(อิน บีทะวีน ยุร ไธ , คัม เท้ค เก พูลล แอนด์ วายพฺ)
And let your tongue go coastin low, now
(แอนด์ เล็ท ยุร ทั๊ง โก โคสติน โลว , นาว)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Emotions คำอ่านไทย Twista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น