เนื้อเพลง Night Light คำอ่านไทย Aesop Rock

Voice: ” Day turns Night ” x8
(ว๊อยซ์ : ” เดย์ เทิร์น ไน๊ท ” x8)
[Aesop Rock]
([ อีซ็อพ ร๊อค ])
Night Light s*ckas..
(ไน๊ท ไล๊ท เอส *ckas)
Put one up shackle me, not clean logic procreation
(พุท วัน อั๊พ shackle มี , น็อท คลีน ล๊อจิค พโรคริเอฌัน)
I did invent the wheel, in a previous generation
(ไอ ดิด อินเฝ๊นท เดอะ วีล , อิน อะ พรี๊เฝี๊ยส เจเนอะเรฌัน)
While the triple sixers lassos keep angels roped in the basement
(ไวล์ เดอะ ทริ๊พเพิ่ล ซิกส์ แลซโซ คี๊พ แอ๊งเจล โร๊พ อิน เดอะ เบซเม็นท)
I locate my old halos and pass em out to the pavement
(ไอ โละเคท มาย โอลด์ เฮโล แซน เพซ เอ็ม เอ๊าท ทู เดอะ เพฝเมนท)
Y’all catch a 30-second flash frame
(ยอล แค็ทช อะ 30 เซ๊คคั่น แฟลช เฟรม)
Dirty cooperative Neptune bloom head-trip split
(เดอทิ cooperative เนพทยูน บลูม เฮด ทริ๊พ สพลิ๊ท)
Fantastic! Fathom the splicing of major league low lifes
(แฟ็นแทซทิค ! แฟฑอัม เดอะ splicings อ็อฝ เม๊เจ้อร์ ลี๊ก โลว ไล๊ฟ)
With anti hero earthworm mentality [Godzilla!]
(วิธ แอนทิ ฮีโร่ earthworm เม็นแทลอิทิ [ Godzilla ! ])
I paste my game to zero all completion
(ไอ เพซท์ มาย เกม ทู ซี๊โร่ ออล ค็อมพลีฌัน)
See a cretin’s still a cretin even speakin’ altered moniker
(ซี อะ cretins สทิลล อะ cretin อี๊เฝ่น สปีกิน อั๊ลเท่อร์ moniker)
American nightmare lost in the monitor
(อะเมริแค็น ไนท์แมร์ ล็อซท อิน เดอะ มอนอิเทอะ)
I’ll hold the door open so you can stagger through
(แอล โฮลด์ เดอะ ดอร์ โอ๊เพ่น โซ ยู แคน ซแทกเกอะ ทรู)
Then ten berserk and bread cookies in after you
(เด็น เท็น เบอะเซิค แอนด์ เบร้ด คูคอิ ซิน แอ๊ฟเท่อร ยู)
It’s the gutter and I spell it with the ‘G’ I stole from ” Get the f**k up ”
(อิทซ เดอะ กัทเทอะ แอนด์ ดาย สเพลล อิท วิธ เดอะ จี ไอ ซโทล ฟรอม ” เก็ท เดอะ เอฟ **เค อั๊พ “)
Noise crutch stolen wretched refuse of my teaming dumb luck
(น๊อยส ครัช ซโทเล็น เร็ช รีฟิ๊วส อ็อฝ มาย teamings ดัมบ ลัค)
Still I promise temperance storm breed still bleeding Amish
(สทิลล ไอ พรอมอิซ เทมเพอะแร็นซ สทอร์ม บรีด สทิลล บรีดดิ้ง Amish)
See the freaks s*cked out the bottom dropped 3 bears and a baby in a cottage
(ซี เดอะ ฟรี๊ค เอส *cked เอ๊าท เดอะ บ๊อทท่อม ดร็อพ 3 แบร์ แซน อะ เบ๊บี้ อิน อะ ค๊อทเถจ)
And I can’t sleep now
(แอนด์ ดาย แค็นท สลี๊พ นาว)
Yeah, the police’ll laugh
(เย่ , เดอะ policell ล๊าฟ)
You won’t be laughing when your covered wagons crash
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง เว็น ยุร โค๊ฝเฝ่อร์ แว๊ก๊อน คแร็ฌ)
You won’t be laughing when you’re hosted by the ghost of Christmas past
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง เว็น ยัวร์ โฮสท บาย เดอะ โก๊สท อ็อฝ ครีซมัซ พาสท์)
You won’t be laughing when your blow up doll’s
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง เว็น ยุร โบลว์ อั๊พ ดอลล์)
got a headache and won’t give up the ass
(ก็อท ดา เฮดแฮ็ค แอนด์ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ ดิ อาซ)
And I lay my kicks to rest when I’m impressed
(แอนด์ ดาย เลย์ มาย คิ๊ค ทู เรสท เว็น แอม อิมเพรส)
So I staple-gun them to my feet
(โซ ไอ staple กัน เด็ม ทู มาย ฟีท)
This origami dream is beautiful: pull the tail watch the wings flap
(ดิส origami ดรีม อีส บยูทิฟุล : พูลล เดอะ เทล ว๊อทช เดอะ วิง ฟแล็พ)
But you really can’t do a thing with that
(บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ แค็นท ดู อะ ทริง วิธ แดท)
All I ever wanted was to pick apart the day
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์)
Swallow up the pieces
(สว๊อลโล่ว อั๊พ เดอะ พี๊ซ)
Spit ’em at your species

(ซพิท เอ็ม แอ็ท ยุร ซพีฌิ)
Reachin’ the city of lost barnacles and leeches
(รีชชิน เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ ล็อซท barnacles แซน leeches)
Night-light got me when the daylight went to evening
(ไน๊ท ไล๊ท ก็อท มี เว็น เดอะ เดย์ไลท์ เว็นท ทู อี๊ฝนิ่ง)
Night [Light] Day [Light] x8
(ไน๊ท [ ไล๊ท ] เดย์ [ ไล๊ท ] x8)
I’m pretty sure I got a pulse.. plus
(แอม พริ๊ทที่ ชัวร์ ไอ ก็อท ดา พั๊ลส์ พลัส)
We Shimmy cross the centerfold, and our night light engulfed
(วี ฌีมมิ ครอสสํ เดอะ เซ็นเทอร์โฟล , แอนด์ เอ๊า ไน๊ท ไล๊ท เอ็นกัลฟ)
Just let me keep the crumbs [Please]
(จั๊สท เล็ท มี คี๊พ เดอะ ครัม [ พลีซ ])
With seven deadly stains
(วิธ เซเฝ่น เดดลิ สเทน)
To hear the plane to crystal conscious
(ทู เฮียร เดอะ เพลน ทู ครีซแท็ล ค๊อนเชียส)
The results a dead-beat trying to make a dollar off a bomb threat [OK]
(เดอะ รีซั้ลท ซา เด้ด บีท ทไรอิง ทู เม้ค เก ดอลเลอะ ออฟฟ อะ บอมบฺ เทร๊ท [ โอเค ])
Lift me to activism chain activate wild-style Pluto orbit
(ลิฟท มี ทู activism เชน แอคทิเฝท ไวลด์ สไทล์ พูโด อ๊อร์บิท)
Set a course then push the b*tton
(เซ็ท ดา คอร์ส เด็น พุช เดอะ บี *tton)
I swallow spores born by the laws of a morbid glutton
(ไอ สว๊อลโล่ว ซโพ บอน บาย เดอะ ลอว์ อ็อฝ อะ มอบิด glutton)
I can spot a drunk battalion by the Charlie Chaplin waddle
(ไอ แคน สพอท ดา ดรั๊งค แบ็ทแทลยัน บาย เดอะ ชาร์ริ Chaplin waddle)
Zig zag and zig ’em again before they can pull a badge out
(ซิกคฺ zag แอนด์ ซิกคฺ เอ็ม อะเกน บีฟอร์ เด แคน พูลล อะ แบ็จ เอ๊าท)
But I lash out
(บั๊ท ไอ แล็ฌ เอ๊าท)
Another thick installment of one night in Gotham like
(อะน๊าเทร่อร์ ทริ๊ค อินซทอลเม็นท อ็อฝ วัน ไน๊ท อิน กอตเตม ไล๊ค)
” Houston we have a problem ”
(” ฮูซตัน วี แฮ็ฝ อะ โพร๊เบล่ม “)
They’re buffing the trains the same days the graffiti writers bomb ’em
(เดรว buffings เดอะ เทรน เดอะ เซม เดย์ เดอะ ครัฟฟีดี ไรทเออะ บอมบฺ เอ็ม)
Who split how many freaks on box cuts of a high road bellow?
(ฮู สพลิ๊ท ฮาว เมนอิ ฟรี๊ค ออน บ๊อกซฺ คัท อ็อฝ อะ ไฮฮ โร้ด เบลโล)
Heads ripped! Watch red bricks turn yellow
(เฮด ริพ ! ว๊อทช เร้ด บริ๊ค เทิร์น เย๊ลโล่ว)
I’ll try to meet the wizard
(แอล ธราย ทู มี๊ท เดอะ วิซ๊าร์ด)
But a tailgating tit-man holding an oil can
(บั๊ท ดา tailgatings ทิท แมน โฮลดิง แอน ออยล์ แคน)
won’t let a hermit crab break in his new shell-toes
(ว็อนท เล็ท ดา เฮอมิท แคร๊บ เบร๊ค อิน ฮิส นิว เชลล์ โท)
Life’s not a b*tch, life is a beotch
(ไล๊ฟ น็อท ดา บี *tch , ไล๊ฟ อีส ซา beotch)
who keeps the villagers circling the marketplace
(ฮู คี๊พ เดอะ ฝีลลิเจอะ เซอคิง เดอะ marketplace)
out searching for the G-spot
(เอ๊าท เซิชอิง ฟอร์ เดอะ จี สพอท)
Maybe she didn’t feel y’all shared any similar interests
(เมบี ชี ดิ๊นอิน ฟีล ยอล แชร์ เอ๊นี่ ซิ๊มิล่าร์ อิ๊นเทรสท)
Or maybe you’re just an a**hole; maybe I’m just an a**hole
(ออ เมบี ยัวร์ จั๊สท แอน อะ.-**โฮล ; เมบี แอม จั๊สท แอน อะ.-**โฮล)
Kiss the speaker wire, seaming swashbuckler or pagan thresh hold
(คิซ เดอะ ซพีคเออะ ไวร์ , seamings swashbuckler ออ เพแก็น ธแร็ฌ โฮลด์)
Stomach full of diner food
(สโท๊มัช ฟูล อ็อฝ ไดนเออะ ฟู้ด)
Wings span cast black upon views
(วิง สแพน แค๊สทํ แบล๊ค อุพอน ฝิว)
Here to help release the rabbit hounds or pick apart your mood
(เฮียร ทู เฮ้ลพ รีลี๊ส เดอะ แร๊บบิท เฮานด ออ พิค อะพาร์ท ยุร มู้ด)
I got this friend of polar nature and it’s all peace
(ไอ ก็อท ดิส เฟรน อ็อฝ โพ๊ล่าร์ เน๊เจ้อร์ แอนด์ อิทซ ซอร์ พี๊ซ)
When I seek similar stars but can’t sit at the same feast
(เว็น นาย ซี๊ค ซิ๊มิล่าร์ สทาร์ บั๊ท แค็นท ซิท แอ็ท เดอะ เซม ฟีซท)
Metal Captain!
(เมท่อล แค๊พเท่น !)
This cat is asking if I’ve seen his bit of lost passion
(ดิส แค๊ท อีส อาคกิ้ง อิ๊ฟ แอฝ ซีน ฮิส บิท อ็อฝ ล็อซท แพ๊ชชั่น)
I told him: ” Yeah ” I gave him one last look and smashed him
(ไอ โทลด ฮิม : ” เย่ ” ไอ เกฝ ฮิม วัน ล๊าสท ลุ๊ค แอนด์ สแม๊ช ฮิม)
All I ever wanted was to pick apart the day
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์)
Swallow up the pieces
(สว๊อลโล่ว อั๊พ เดอะ พี๊ซ)
Spit ’em at your species
(ซพิท เอ็ม แอ็ท ยุร ซพีฌิ)
Reachin’ the city of lost barnacles and leeches
(รีชชิน เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ ล็อซท barnacles แซน leeches)
Night-light got me when the daylight went to evening
(ไน๊ท ไล๊ท ก็อท มี เว็น เดอะ เดย์ไลท์ เว็นท ทู อี๊ฝนิ่ง)
Night [Light] Day [Light]..
(ไน๊ท [ ไล๊ท ] เดย์ [ ไล๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Night Light คำอ่านไทย Aesop Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น